23. ledna 2008 18:14 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Dosud nepřekonané předsudky

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 21. 1.: Kopnout si do Galilea

Je užitečné zamyslet se nad tím, co vyvolalo protestní reakce 1,5 % profesorů a necelých 0,5 % studentů prestižní římské univerzity La Sapienza.
      Kupodivu to nebyly výroky ani názory současného papeže Benedikta XVI. Byl to názor filozofa Feyerbenda, který  papež , tehdy ještě kardinál Ratzinger, citoval ve své přednášce na téže univerzitě před 17 lety! 
      Nabízí se otázka. Nebyla snad protestní akce vyvolaná početně malou skupinou „nemoudrých“ (La Sapienza znamená „moudrost“) známkou dosud nepřekonaných předsudků, intolerance a apriorně odmítavým postojem k názorově odlišnému protivníkovi? Kolik profesorů (o studentech nemluvě) bylo osobně přítomno tehdejší přednášce? Kolik z nich si ještě po letech vybavuje souvislosti, ve kterých inkriminovaný citát zazněl?
       Akademická půda univerzit byla vždy prostředím, které podporovalo názorovou svobodu, vychovávalo k umění vést dialog. Je potěšitelné, že si tuto skutečnost uvědomila nejen většina profesorů a studentů, ale především na 150 tisíc lidí různých profesí a denominací, kteří svou přítomností na Svatopetrském náměstí v neděli 20.1.08 podpořili právo papeže na svobodu projevu.
Alena Urbanová, Č. Budějovice, urbanova@bcb.cz
Najdete na Lidovky.cz