5. února 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Finanční starosti profesionálních klubů - AC Sparta

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 5. února 1938  

Rada klubů má trvalé a sotva se zmenšující starosti o finanční rovnováhu svého podnikání, které u klubů profesionálních – správně i klubů s placenými hráči – má charakter obchodní. Zvláště u klubů typu Slavie a Sparty. Těm narostlo i jejich zaviněním mnoho starostí a jejich tíhu lze sledovat při výročních účtováních.

Vše osvětlí pohled na peněžní hospodářství Sparty, na několik okrouhlých, ale charakteristických položek z bilance za minulý rok.
Hrubý příjem na vstupném činil ve Spartě 1,500,000 kč, za prodané hráče Kaloczay, Fascinek, Braine, Němec, Mráček a.j. přijal klub 280,000 kč, za propůjčení hřiště 85,000 kč a na členských příspěvcích asi 15,000 kč. Hruhý příjem tedy činil 1,900,000 kč.

Co tu překvapuje, je nepoměrně malý podíl příjmu z členských příspěvků, podle něhož má Sparta asi 250 až 300 platících členů. Očekávala se také vyšší položka za prodej hráčů, neboť se tedy říkalo, že klub dostal z Belgie na odstupném asi 180,000 (!). Zatím může jít asi jen o polovinu této částky a další příjem se asi čeká ze tří zápasů z Berschotem, který za těchto okolností nepochodil špatně.

Proti příjmům vidíme ve vydáních tyto položky: 460,000 kč jsou prémie, platy a různé režije hráčů, 195,000 kč zaplatila Sparta při nákupu nových hráčů, asi 290,000 kč činily náhrady soupeřům a stejnou částku pohltily daně a dávky. Platy zaměstnancům tvoří položku 75,000 kč a příspěvky pasivním odborů 659,000 kč. Tato částka je poměrně malá a přece její výše překvapuje. Ještě více pak částka 400,000 kč vysvětlena různými výdaji (footballová, režie, reklama, poštovné, otop, odměny biletářům, pokladníkům a.j.) Konečně je ve vydáních 120,000 kč jako splátka na novou tribunu, poplatky župě a. pod.


V celku je bilance pasivní asi 70.000 kč a k tomu má klub starosti s uplácením půjček a dluhů, má se tedy klub co ohánět, aby uhradil i své finanční potřeby. Zároveň však pohled na hlavní část bilancí ukazuje, kde se mohlo a mělo šetřit. Snad o tom bude řeč na valné hromadě, jestliže se členstvu předloží nejen úhrnné položky, nýbrž i jejich důležité detaily. Sparta i Slavia mají ovšem výhodu, proti mnoha jiným klubům, protože mají větší příjmové možnosti.

Najdete na Lidovky.cz