19. listopadu 2008 16:37 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Kalousek prosadil v kabinetu daňový řád

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 43Diskuse
Miroslav Kalousek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Miroslav Kalousek | foto: Lidové noviny

PRAHA Zákon o správě daní a poplatků by měl do budoucna nahradit nový daňový řád, jehož návrh na svém dnešním zasedání schválila vláda. Právní norma mimo jiné počítá se zrušením daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitosti. Tyto příjmy by měly nově podléhat dani z příjmu fyzických osob.

Řád například upravuje lhůtu pro bezhotovostní placení daní, zpřísňuje pravidla pro doručování zásilek z finančního úřadu, tak aby nebylo možné se jim vyhýbat, nebo ruší možnost ministra financí prominout daň. Řád rovněž podporuje elektronickou komunikaci s daňovou správou.

"Je to definitivní návrh zákona, jak budou spravovány a vymáhány daně. Je to srozumitelná norma a dostatečně komfortní, posiluje právní jistotu a zjednodušuje celý proces," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek..

Daňový řád je součástí daňové reformy. Jejím cílem je změnit nejen výběr daní, ale i zjednodušit daňové zákony a sjednotit výběr daní, cel a zdravotního a sociálního pojištění na jednom místě.

Vedle daňového řádu MF rovněž připravuje úplně nový zákon o dani z příjmu.Úřad navrhuje například zrušit ze 118 daňových výjimek 42. Zákon také počítá se zrušením daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitosti. Takovéto příjmy by měly nově podléhat dani z příjmu fyzických osob.

Na počátku listopadu vláda schválila program na vytvoření jednoho společného místa pro výběr daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. Celý systém by mohl fungovat od roku 2014.


Očekávané přínosy daňového řádu:

- větší přehlednost a lepší systematická uspořádanost nového zákona
- jasnější a jednotné vymezení pojmů
- zkvalitnění zásad daňového procesu
- větší podpora elektronizace daňové správy
- jasná pravidla pro doručování
- jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj
- lepší provázanost ve vztahu k přezkumu prováděnému v rámci správního soudnictví
- odstranění omezení při volbě zástupce
- možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání již při vydání rozhodnutí o posečkání
- možnost dokončením daňové kontroly a daňové exekuce původním správcem daně i po změně místní příslušnosti
- rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor obnovy řízení
- posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí o odvolání, pokud bude podáno
- omezení pravomoci ministra financí prominout daň
- zavedení požadavku odůvodňovat každé rozhodnutí
- předřazení priority úhrady daně před její příslušenství
- stanovení jednoznačných pravidel pro opakování daňových kontrol a jejich omezení
- zkrácení obecné lhůty, po jejímž uplynutí je možné se bránit před nečinností ze šesti na tři měsíce
- jednoznačné nastavení lhůty pro stanovení daně
- v řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku nebude vznikat úrok z prodlení
- veškeré pravomoci správce daně vystupujícího v pozici soudu jsou zakotveny v daňovém řádu, tudíž nebude do budoucna nutné, aby se přiměřenou aplikací občanského soudního řádu do role soudu dosazoval, když zároveň má
ještě pozici oprávněného
- zavedení pravidla, podle něhož je nutné při volbě způsobu vymáhání dbát toho, aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné k výši vymáhaného nedoplatku.
- přehledná úprava dražeb věcí movitých i nemovitých a s tím souvisejícího rozvrhového řízení

Zdroj: MF

Lidovky.cz, ČTK
  • 43Diskuse