25. září 2010 21:50 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

Klaus ve svém projevu v New Yorku vyzval k zeštíhlení OSN

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 9Diskuse
Václav Klaus při projevu na 65. zasedání Valného shromáždění OSN | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Václav Klaus při projevu na 65. zasedání Valného shromáždění OSN | foto: Reuters

NEW YORK Organizace spojených národů podle českého prezidenta Václava Klause nepotřebuje nové úkoly. Její dosavadní zaměření je dostatečné. Reakcí na nedávnou ekonomickou krizi by nemělo být posilování mezinárodních institucí, včetně OSN, ale naopak jejich zeštíhlení, řekl Klaus ve všeobecné rozpravě na 65. zasedání Valného shromáždění OSN. Jejím tématem je reforma role OSN v globálním vládnutí.

Podle českého prezidenta ale úlohou organizace není usilovat o globální vládnutí, či v něm dokonce hrát ústřední roli. "Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se - bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly - snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by OSN usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany," řekl český prezident ve zhruba desetiminutovém vystoupení v angličtině.

Václav Klaus před svým projevem na 65. zasedání Valného shromáždění OSNOtázka reformy mezinárodních institucí získala na naléhavosti po nedávné celosvětové hospodářské krizi. Mnoho světových státníků zastává názor, že by měly vzniknout globální struktury s většími pravomocemi, než má třeba současná OSN, které budou schopné aktivněji reagovat na problémy současného světa. Kritici ale takové plány označují za snahu vytvořit "nový světový pořádek", který by značně omezil národní státy i svobodu jejich obyvatel.

Řešením krize není větší regulace trhů
Podle Klause protikrizová opatření vycházejí z představy, že trhy selhaly a že správnou cestou je větší regulace trhů. Příští krizi ale podle něj vládní regulační intervence nezabrání. Naopak prý poškodí trhy a s nimi i šanci na budoucí růst jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Řešením podle něj nejsou ani ochranářská opatření jednotlivých států.

Řešení Klaus nevidí ani v zavádění více byrokracie či vzniku nových státních či nadnárodních institucí nebo v pokusech o globální vládnutí.

Český prezident Václav Klaus před newyorským sídlem Valného shromáždění OSN předtím, než tam pronesl projev

"Naopak. Mezinárodní organizace, včetně Spojených národů, by měly snižovat své výdaje, zmenšovat počet svých úředníků a ponechat řešení na vládách členských států, které jsou občanům těchto zemí přímo zodpovědné," uvedl český prezident, který dlouhodobě vystupuje proti posilování mezinárodních institucí.

RB potřebuje reformovat
Organizace spojených národů by si tak neměla hledat novou misi. "Cíle OSN by měly zůstat takové, jaké byly definovány původní Chartou OSN," řekl Klaus. Dodal, že jde o udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi zeměmi a zabezpečování mezinárodní spolupráce při řešení mezinárodních konfliktů.

Reformu podle Klause nicméně potřebuje Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, aby lépe odrážela podmínky ve světě v 21. století.

Rada bezpečnosti má v současnosti deset nestálých členů a pět stálých s právem veta. Již delší dobu se diskutuje o tom, že by se počet stálých členů rozšířil.

"Je frustrující, že diskuse o těchto změnách probíhají už 16 let bez výsledku. Je na čase, aby přinesly konkrétní výsledky a Česká republika je připravena je podpořit," podotkl Klaus.

Ve svém projevu také kritizoval zasahování Organizace spojených národů do vědecké debaty o globálním oteplování. Organizaci naopak vyzdvihl jako jedinečné fórum, ve kterém se setkávají země s různými zkušenostmi.

Václav Klaus pronáší projev na 65. zasedání Valného shromáždění OSN

Prezident ocenil snahu o nešíření jaderných zbraní
Klaus také připomněl snahu o nešíření jaderných zbraní a podpis dohody o jejich omezení mezi Spojenými státy a Ruskem, který se uskutečnil na jaře v Praze. Zdůraznil, že Česká republika neupírá žádné zemi používat jadernou energii pro mírové účely. "Není možné, aby některé země ignorovaly domluvené a respektované mezinárodní standardy, aby ohrožovaly stabilitu svých regionů a aby zvyšovaly riziko šíření nukleárních zbraní," uvedl ale.

Svět v poslední době znepokojují zejména jaderné ambice Íránu, který ovšem tvrdí, že sleduje pouze mírové, energetické cíle.

Česká delegace na Valném shromáždění OSN, kterou Klaus vede, se po sobotním prezidentově projevu vrací do Česka, kam přicestuje v neděli.

Projev českého prezidenta v plném znění

Pane předsedo, dovolte mi, abych Vám hned na počátku pogratuloval ke zvolení do velmi významné pozice nejvyššího funkcionáře 65. zasedání Valného shromáždění OSN.

Vážení delegáti, dámy a pánové, mám tu čest zde dnes reprezentovat Českou republiku, zemi v centru Evropy, zemi, která se od počátku intenzivně účastní aktivit OSN a která v tom bude jistě pokračovat i v budoucnu. Je v našem zájmu, aby tato organizace zůstala vysoce respektovaným fórem přispívajícím prosperitě, stabilitě a mírovému řešení konfliktů dnešního světa. Aktivně se účastníme práce v celé řadě organizací OSN a čeští vojáci a experti se již celá desetiletí zúčastňují mírových misí OSN.

Jak zde bylo během uplynulých dnů mnohokrát zopakováno, dnešní svět se velmi liší od světa roku 1945, kdy bylo OSN založeno 51 státy, mezi nimiž byla i naše republika. Dnes je jich 192. To není pouze kvantitativní změna, je to mnohem více. Jsme přesvědčeni o tom, že se odpovídajícím způsobem musí změnit i struktura této organizace. Zejména se musí reformovat Rada bezpečnosti, aby věrněji odrážela geopolitickou, ekonomickou a demografickou realitu počátku 21. století. Je frustrující, že diskuse o těchto změnách probíhají už 16 let bez výsledku. Je na čase, aby přinesly konkrétní výsledky a Česká republika je připravena je podpořit.

Změny tohoto typu nutné jsou, ale - na druhé straně - něco musí pokračovat beze změn. Nemyslím si, že OSN musí hledat nějakou svou novou misi. Cíle OSN by měly zůstat takové, jaké byly definovány původní Chartou OSN: - udržovat mezinárodní mír a bezpečnost - rozvíjet přátelské vztahy mezi zeměmi - zabezpečovat mezinárodní spolupráci při řešení mezinárodních konfliktů.

Spojené národy by se od těchto principů neměly odchýlit. Neměly by hledat alternativní či náhradní projekty k těm, které jsou zaměřeny na zvyšování míru, svobody a demokracie. Měly by zůstat mezivládní platformou, založenou na pluralitě názorů svých členských států a na vzájemném respektu k jejich občas se lišícím pozicím.

Dovolte mi dotknout se stručně dvou témat představujících část dnešní agendy OSN.

Prvním z nich je světová ekonomická krize a metody, jak ji překonat. Obávám se, že se pohybujeme špatným směrem. Protikrizová opatření, která byla navrhována a částečně již implementována, vycházela z předpokladu, že krize byla selháním trhů a že správnou cestou, jak z krize vyjít, je větší regulace trhů. To je předpoklad chybný. Není možné předejít jakékoli další krizi tím, že budeme zavádět trhy ničící makroekonomické zásahy a nové typy regulací, jak se to děje právě teď. Pouze je možné trhy zničit a spolu s nimi i možnosti pokračování ekonomického růstu a zajišťování prosperity vyspělých i rozvojových zemí.

Řešením této či jakékoli další krize není ani zvyšující se protekcionismus a je dobře, že se v tomto smyslu většina států zatím chovala velmi racionálně. Řešením není ani zavádění více byrokracie, ani vytváření nových státních nebo supranacionálních institucí, ale ani pokusy zavádět "global governance". Naopak. Mezinárodní organizace, včetně Spojených národů, by měly snižovat své výdaje, zmenšovat počet svých úředníků a ponechat řešení na vládách členských států, které jsou občanům těchto zemí přímo zodpovědné.

Rozvojovým zemím by nemělo být bráněno usilovat o ekonomický růst.

Potřebují přístup k zahraničním trhům a potřebují svobodný obchod. Přesně před rokem jsem na tomto jednání zdůrazňoval, že musíme brát ohled na náklady a výnosy našich rozhodnutí. Rozvojové země nesmí být nuceny souhlasit se stále více ambicióznějšími cíli v boji s klimatickými změnami, navíc v situaci, kdy samy vyspělé země tyto cíle neplní.

OSN nemá mít všezahrnující agendu. Nemá se přesouvat od politických témat k "vědeckým". OSN zde není od toho, aby určovala, co je a co není věda, ale je tu od toho, aby vedla členské státy k racionální, argumenty podložené debatě o politických tématech. Nejškodlivější politickou debatou, které jsme v posledních několika letech svědky, je debata o klimatu a o globálním oteplování.

Neměli bychom rezignovat na elementární hodnoty a principy, které většina z nás zastává, a to mne vede k druhému tématu, které chci dnes zmínit - k tématu nešíření nukleárních zbraní. V dubnu tohoto roku Česká republika hostila důležitou událost, při které prezidenti Ruské federace a Spojených států amerických podepsali "Smlouvu mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací o podmínkách dalšího snížení a omezení strategických útočných zbraní" neboli "New START Treaty". Tuto smlouvu považujeme za důležitý krok vpřed a za jasný signál učinit náš komplikovaný svět bezpečnější. Doufejme, že brzy dojde k dalším krokům v tomto směru.

Nepolemizujeme s právem jakékoli země užívat jadernou energii pro mírové účely, ale musí to být činěno zodpovědným způsobem. Není možné, aby některé země ignorovaly domluvené a respektované mezinárodní standardy, aby ohrožovaly stabilitu svých regionů a aby zvyšovaly riziko šíření nukleárních zbraní.

Spojené národy jsou unikátním fórem, v němž jsou zastoupeny jak malé, tak velké země. Jsou to země s různými politickými, ekonomickými a sociálními systémy, s různými sousedy, s různou historickou zkušeností a geopolitickou pozicí a - co je možná nejdůležitější - s různou úrovní HDP, bohatství a ekonomického rozvoje. Přesně to dělá OSN unikátní a nenahraditelnou institucí.

Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se - bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly - snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by OSN usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany. Úlohou OSN není usilovat o globální vládnutí a tím méně o to, aby v něm hrálo centrální roli. OSN existuje primárně proto, aby posilovala přátelské vztahy mezi svými členy a aby hledala řešení problémů, které se nedají uzavřít do národních hranic.

Přeji Vám, pane předsedo, úspěch ve Vašem fungování a chtěl bych Vás ubezpečit, že Česká republika bude i nadále aktivním členem OSN.

ČTK, Lidovky.cz
  • 9Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Peugeot Boxer 2,8 č.4.
Peugeot Boxer 2,8 č.4.

r.v. 2002, naj. 258 000 km, diesel
99 000 Kč (s DPH)

Najdete na Lidovky.cz