sledujeme online

Komunální volby

Zadejte požadovanou obec

Praha-Šeberov

Účast: 58 % | Zpracováno: 100 % | Platné k 13.5.2015 9:01:14

40,27 %Pro lepší obec (6)
32,67 %TOP 09 (5)
20,87 %Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem (3)
6,19 %Občanská demokratická strana (1)

Zvolení zastupitelé

 1. Ing. Petra Venturová
  Pro lepší obec
  7,86 %, 526 hlasů, pozice na kandidátce: 1
 2. Jaroslav Hertl
  Pro lepší obec
  7,15 %, 479 hlasů, pozice na kandidátce: 4
 3. Marta Hrubá
  TOP 09
  8,69 %, 472 hlasů, pozice na kandidátce: 1
 4. Ing. Jiří Ritt
  Pro lepší obec
  7,03 %, 471 hlasů, pozice na kandidátce: 6
 5. Jan Kastner
  Pro lepší obec
  6,76 %, 453 hlasů, pozice na kandidátce: 3
 6. Mgr. Zdeněk Paroulek
  Pro lepší obec
  6,72 %, 450 hlasů, pozice na kandidátce: 5
 7. RNDr. Michaela Archalousová
  Pro lepší obec
  6,51 %, 436 hlasů, pozice na kandidátce: 2
 8. Ing. Miroslav Dostál
  TOP 09
  7,20 %, 391 hlasů, pozice na kandidátce: 3
 9. PaedDr. Jiří Pilař
  TOP 09
  7,10 %, 386 hlasů, pozice na kandidátce: 5
 10. Ing. Věra Vašíčková
  TOP 09
  7,07 %, 384 hlasů, pozice na kandidátce: 2
 11. Jan Brich
  TOP 09
  6,42 %, 349 hlasů, pozice na kandidátce: 4
 12. Ing. Vladimír Mencl
  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
  8,19 %, 284 hlasů, pozice na kandidátce: 1
 13. Ing. Milan Škrdleta
  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
  7,84 %, 272 hlasů, pozice na kandidátce: 2
 14. Ing. Martina Šteflová
  Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
  7,00 %, 243 hlasů, pozice na kandidátce: 3
 15. Mgr. Květoslava Vitvarová
  Občanská demokratická strana
  12,84 %, 132 hlasů, pozice na kandidátce: 1