24. května 2010 11:29, aktualizováno  17:46 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Konec sporů o katedrálu: církev ustoupila, dostala za to dva domy

 • Poslat
 • Tisk
 • Redakce
 • 2Diskuse
Prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka podepidují dohodu o úpravě vzájemných vztahů pří péči o katedrálu. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka podepidují dohodu o úpravě vzájemných vztahů pří péči o katedrálu. | foto: ČTK

PRAHA Spor o katedrálu sv. Víta, který trval osmnáct let, končí. Pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus dnes podepsali prohlášení o úpravě vztahů při péči o katedrálu. Jeho předmětem je pomyslné rozdělení práv k chrámu "napůl" mezi stát a Arcibiskupství pražské. Hrad a církev tak budou katedrálu spravovat společně.

Dukovi se podařilo ukončit spor, který jeho předchůdce Miloslav Vlk vedl se státem osmnáct let. Duka se s Klausem dohodl, že nebudou pokračovat v soudních sporech o vlastnictví katedrály,

Klaus: Končí spor a katedrálu a další nemovitosti

"Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém, duchovním i kulturním významu," řekl při podpisu Klaus.

církev stáhne ústavní stížnost.

Podle Klause se stát i církev budou o katedrálu starat společně. Pro návštěvníky katedrály se dohodou nic nemění, na bohoslužbu i na prohlídku se stejně jako dosud dostanou bezplatně.

Hrad poskytne církvi nemovitosti, které potřebuje při užívání katedrály.

Jde o dvě budovy - Staré proboštství a takzvaný Mladotův dům. Hrad bude i nadále o tyto nemovitosti pečovat, to znamená, že bude hradit provoz budov i katedrály ze svého rozpočtu. Církev dohodou získává k užívání obě budovy bezplatně.

Prezident Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka podepsali dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči o katedrálu.

Duka s Klausem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče o katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů. Jsou mezi nimi prezident,

Duka: Je to závazek do budoucna

"Katedrála vzkvétala vždy, když o ni nerozdílnou rukou pečoval stát i církev a kdy byla užívána ku prospěchu obou. Je to i závazek do budoucna. Věřím, že i dohoda prezidenta republiky a pražského arcibiskupa je vyjádřením naší společné vůle zabezpečit spolehlivou a harmonickou vzájemnou spolupráci v péči o katedrálu a její uchování budoucím generacím," prohlásil při podpisu Duka.

arcibiskup nebo pražský primátor.

Církev bude podle Klause o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám a stát ji bude k tomu vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky. "O údržbu a provoz této prvořadé národní památky budou stát a církev pečovat společně," řekl Klaus.

Spory trvaly 18 let
"Ukončení sporu je nutné. Svatovítský chrám oslovuje i nevěřící," prohlásil Duka. "Ta jednání se chýlí ke konci," uvedl arcibiskup pro deník MF DNES ještě před tím, než o novince oficiálně informoval Hrad.

katedrála sv. Víta

Spor o katedrálu trval 18 let, od roku 1992. Stát a katolická církev dospěly k dohodě krátce poté, co se Duka stal letos v dubnu novým pražským arcibiskupem. Jako místo podpisu si Duka s Klausem zvolili symbolicky právě Svatovítskou katedrálu.

Vyjádření Petra Nečase

"Vítám tuto dohodu nejen jako praktické řešení sporu o vlastnictví Svatovítské katedrály. Jde podle mého názoru i o důležité symbolické gesto, kdy se podařilo najít dobrý kompromis mezi zájmy věřících a široké veřejnosti. Je to také důležitý vzkaz pro všechny politiky, aby stejně dobré řešení našli v co nejkratší době i pro oboustranně přijatelné narovnání vztahů mezi církvemi a státem. Velmi oceňuji, že pan prezident a pražský arcibiskup dali dnešními podpisy dobrý příklad, jak kultivovaně řešit letité spory."

Podle posledních rozhodnutí soudu náleží katedrála státu. Metropolitní kapitula, která za církevní stranu spor vedla, podala loni v květnu ústavní stížnost. K tomu, jestli ji církev nyní stáhne, se nechtěli zatím právní zástupci Metropolitní kapituly vyjadřovat.

Symbol státnosti

Katedrála je nejnavštěvovanějším českým chrámem a jedním ze symbolů české státnosti. Byla místem korunovace českých králů.

V její kryptě jsou uloženy ostatky významných českých panovníků, šlechticů a církevních hodnostářů. V katedrále jsou rovněž uschovány české korunovační klenoty.

Předchozí arcibiskup kardinál Miloslav Vlk před dvěma týdny na své webové stránce www.kardinal.cz napsal, že dohodě o společné správě katedrály musí předcházet rozhodnutí, komu katedrála patří. Podle něj by se mělo počkat na verdikt Ústavního soudu. "Až následně lze jednat o společné správě katedrály," napsal Vlk.

Kardinál rovněž připomněl předchozí dohodu o správě chrámu mezi státem a církví z roku 2007, tehdy ji prý Kancelář prezidenta republiky označovala za jedinou možnou.

Uvnitř katedrály sv. Víta

Tehdejší arcibiskup s ní nebyl spokojený, podle něj dohoda nerespektuje například to, že vnitřní vybavení katedrály nutné mimo jiné pro liturgické účely patří Metropolitní kapitule. Spor o vlastnictví posuzovaly od roku 1992 soudy různých instancí.

V lednu 2007 zrušil Nejvyšší soud (NS) rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 i Městského soudu v Praze, podle nichž měla katedrála připadnout církvi. Oba soudy pak v obnovených procesech rozhodly o státním vlastnictví chrámu. Verdikt potom potvrdil NS.

Nejvyšší soud se při svém rozhodování opíral o vládní nařízení z roku 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu. Podle ní památka patří všemu československému lidu, tedy státu.

Kardinál Vlk loni při podávání ústavní stížnosti uvedl, že církev chce po Ústavním soudu, aby řekl, že "byla pošlapána práva". Tehdy také dodal, že pokud by církev u Ústavního soudu neuspěla, přenesla by spor k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Spor o katedrálu

 • 12. května 2009 - Katolická církev podala ústavní stížnost kvůli určení vlastnictví katedrály.
 • 5. března 2009 - Nejvyšší soud oznámil, že odmítl dovolání církve. Církev poté oznámila, že hodlá podat ústavní stížnost s tím, že proces nebyl spravedlivý. V případě neúspěchu se chce obrátit i na štrasburský soud.
 • 30. dubna 2008 - Pražský městský soud potvrdil verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1 ohledně katedrály. Katedrála i s přilehlými nemovitostmi tak patří státu. Verdikt je pravomocný. Církev se dovolala k Nejvyššímu soudu.
 • 24. ledna 2008 - Zástupci katolické církve a Pražského hradu podepsali dohodu o společném užívání katedrály svatého Víta.
 • 27. září 2007 - Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že katedrála zůstane státu; církev se odvolala.
 • 24. dubna 2007 - Stát katedrálu definitivně převzal od církve.

Slavnostní prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta mezi státem a církví

Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český vycházejíce z Preambule Ústavy České republiky, zůstávajíce věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, rovněž staleté tradici společných dějin českého státu a římskokatolické církve, a vyjadřujíce svou společnou vůli zabezpečit spolehlivou a harmonickou spolupráci mezi státem a římskokatolickou církví při správě Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha prohlašují, že:

Článek 1
Vycházejíce ze společného přesvědčení, že Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen ,,Katedrála") je národním duchovním, kulturním i státním symbolem a vedeni úmyslem vytvořit trvalé základy pro rozvoj dobrých vztahů mezi státem a církví na Pražském hradě, prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český shodně konstatují, že účelem tohoto prohlášení je uspořádat vzájemná práva a povinnosti účastníků a určení podmínek společného provozování Katedrály, umožnění užívání Katedrály k liturgickým účelům římskokatolického ritu, při zajišťování návštěvnického provozu, jakož i k účelům státně reprezentačním, zajištění péče o movité věci umístěné v návštěvnicky přístupných částech Katedrály, a určení dalších souvisejících podmínek a pravidel jejího užívání.

Článek 2
Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český se shodli na potřebnosti řešit vzájemné vztahy státu a církve na Pražském hradě spoluprací, i s ohledem na skutečnost, že ke dni podpisu tohoto prohlášení nedošlo k závaznému majetkovému vypořádání státu a katolické církve za období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, je správné a spravedlivé řešit tento spor ve vzájemné shodě a nepokračovat v soudních sporech o vlastnictví Katedrály a dalších nemovitostí v areálu Pražského hradu.

Článek 3
Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český, za účelem zajištění péče o Katedrálu, se dohodli na vytvoření její Rady, která by měla přispět k všestranné a náležité péči o stav a provoz Katedrály v zájmu věřících i široké veřejnosti.

Členství v Radě je čestná funkce. Členy Rady jsou držitelé sedmi klíčů (prezident republiky, předseda vlády České republiky, arcibiskup pražský a primas český, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, světící biskup a probošt Metropolitní kapituly u Sv. Víta, primátor hlavního města Prahy) potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory Katedrály, jakožto nejvyšší zástupci státu, církve i obce.

Článek 4
Prezident republiky a arcibiskup pražský a primas český se dohodli na tom, že Kancelář prezidenta republiky resp. Správa Pražského hradu, poskytne pro řádné zajištění potřeb římskokatolické církve při péči o Katedrálu k užívání potřebné nemovitosti na Pražském hradě, a to Metropolitní kapitule sv.Víta v Praze. Kancelář prezidenta republiky resp. Správa Pražského hradu zajistí, jako doposud, veškerou péči o tyto nemovitosti.

Dáno v Praze dne 24. května 2010 ve dvou vyhotoveních.

Radim Ochvat, ředitel Tiskového odboru

Lidovky.cz, ČTK
 • 2Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Najdete na Lidovky.cz