23. prosince 2017 8:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

Jedna z uměleckých výstav roku. Raffael Santi se vrátil do Vídně

Sladkost Raffaelových madon uchvacuje. Ve vídeňské Albertině je k vidění i... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Sladkost Raffaelových madon uchvacuje. Ve vídeňské Albertině je k vidění i... | foto: REPRO LN

Po osmnácti letech se vrací Vídeň k Raffaelovi. Opět v Albertině a v podstatně větším rozsahu. Zatímco minulá výstava měla tendenci srovnávat mistra s jeho současníky a žáky, nyní je zaměřena výhradně na tvorbu Raffaela Santiho (1483–1520). Expozice, otevřená do 7. ledna příštího roku, je po Michelangelovi a Van Goghovi třetí nejdražší instalací realizovanou v Albertině.

Dílo génia renesance, jak bývá nazýván, je neustále podrobováno výzkumům s cílem proniknout do malířova myšlení a stylu práce. Také tentokrát jsou v rámci výstavy zveřejněny nové teorie dokumentované na skicách a kresbách, které vedly k pozdější konečné podobě obrazů.

Madony soucitné, kojící, klečící, sedící, s diadémem...

V představení umělce a jeho díla je Albertina tradičně důsledná, neopomíná žádný detail, podrobně se věnuje zásadním počinům malíře a kromě velkých pláten klade důraz na jejich vývoj v pozoruhodných přípravných kresbách. Výstava, čítající kolem 130 kreseb a 18 obrazů, provádí diváka chronologicky a soustředí se především na tři zásadní etapy.

První kroky učinil Raffael jistě ve stopách svého otce, malíře v Urbinu, ale jeho rané tvůrčí období spadá do let 1496–1503, kdy se učil u malíře Perugina v Perugii. Následují důležitá léta 1505–1508 strávená ve Florencii a jeho tvorba vrcholí plodným obdobím v Římě, kam odešel na pozvání papeže Julia II. a kde ale ani ne čtyřicetiletý roku 1520 umírá (pravděpodobně na mor, ale podle některých legend možná na následky neuspořádaného životního stylu). V Římě měl rovněž významného mecenáše, bankéře Agostina Chigiho, pro nějž zde freskami vyzdobil jeho vilu.

Raffaelo Santi: Aténská škola

Raffael Santi: Aténská škola

Trpělivý divák, který čte doprovodné texty v němčině a angličtině, může získat o Raffaelově tvorbě ucelenou představu. Nicméně od úmyslu detailně nastudovat Raffaelovo dílo mnoho přítomných odradí naplněné sály a fronty před obrazy s dlouhými informačními popisky.

Edukativní hodnota počinu se rozplyne v síle vizuálního zážitku z rozměrných pláten vyobrazujících dokonalé postavy svatých, ale také z množství důkladných přípravných kreseb a kartonů. Umělec jim dovedl vtisknout lidskost, spojit antický ideál krásy s laskavou přirozeností a přiblížit je tak světskému životu. Tento jev lze nejlépe sledovat na ztvárnění Madon. Raffael se tématem Panny Marie s dítětem Božím zabýval během celého svého tvůrčího života. O Madony se pokoušel již v době učení u Perugina. V Albertině je k vidění jedna z nejstarších – Madona s granátovým jablkem z roku 1504. Pro srovnání jsou vystaveny další, například Madona s dítětem, namalovaná o čtyři roky později. Starší práce jsou dokladem Raffaelova vývoje, odpoutání od Peruginova vlivu a nástupu osobitějšího stylu i příklonu k italskému humanismu.

V Raffaelových prvotinách se Madony objevují ještě jako polopostavy. Ve Florencii, kam Raffaela přivedla i touha vidět na vlastní oči tvorbu svých nejlepších současníků Leonarda da Vinciho a Michelangela, se mění. Maluje je na větší obrazové formáty, postavy svatých se na nich objevují celé, obličeje s uvolněnými rysy působí bezstarostně. Pozadí tvořené krajinou v rozpuku je dalším oživujícím prvkem a Panna Marie se na jeho obrazech přibližuje lidskému chápání mateřství. Raffael nechal vyniknout citovému vztahu mezi matkou a dítětem, aniž by Madonám ubral na jejich posvátné úctě. Ve Florencii Raffaela živily především zakázky bohatých měšťanů. Pro jejich rodinné kaple maloval zejména oltářní obrazy a na nich již zmíněné Madony, které ho proslavily tak, že jsou dodnes s jeho jménem spojovány nejvíce. Albertina jich představuje celou sérii, i když řadu z nich jen v četných přípravných studiích. Jsou to Madony soucitné, kojící, klečící, sedící, s diadémem. Obraz Madona v zeleni však lze spatřit v nedalekém vídeňském Uměleckohistorickém muzeu, i když skici tohoto díla jsou k vidění v Albertině.

Pět let práce na výstavě

Mimořádně tu září Madonna dell’Impannata, jejíž vývoj je doložen všemi dochovanými skicami. Raffael ji maloval na zakázku bankéře Altovitiho a právě pro přítomnou výstavu byla speciálně restaurována. Raffael obraz však sám nedokončil, to už zůstalo na jeho žácích. Významného mecenáše Altovitiho Raffael rovněž portrétoval, přičemž tato podobizna, která je také v expozici zastoupena, byla dlouho považována za malířův autoportrét.

K nejstarším vystaveným Raffaelovým dílům však patří jeho skutečný autoportrét z roku 1506, ale také kresby a obrazy, které zřejmě namaloval během svého učení u malíře Perugina. Kromě tématu Raffaelových Madon nutno připomenout alespoň jeho mistrovské dílo na biblické téma Betlémské vraždění dětí, jehož vývoj je rovněž doložen řadou skic. Zdokumentována je i Raffaelova spolupráce s rytcem Marcantoniem Raimondim, s nímž toto veledílo provedl i jako rytinu.

Mistr sám. Autoportrét, 1506.

Mistr sám. Autoportrét, 1506.

Když po papežovi Juliu II. nastoupil Lev X., pověřil Raffaela vypracováním návrhů na deset tapiserií s náměty příběhů apoštolů. I toto velkolepé téma je v expozici zastoupeno. Stejně jako před lety využila Albertina i nyní bohatství svých fondů i zápůjček od renomovaných institucí, které stejně jako ona vlastní velkou sbírku Raffaelových prací (Uffizi, Muzeum Vatikán, Louvre, Prado, Královské sbírky britské královny Alžběty II., oxfordské Ashmoelovo muzeum...). Výstavu o Raffaelovi, patřícím s Michelangelem a Leonardem da Vinci do slavného renesančního triumvirátu, připravoval kurátor Achim Gnann ve spolupráci s Ashmoelovým muzeem v Oxfordu plných pět let.

Blanka Frajerová, publicistka

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na Lidovky.cz