9. února 2017 1:05 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Represe není hlavním cílem

I tak žijí pražští bezdomovci | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy I tak žijí pražští bezdomovci | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 20 Horní Počernice, okrajová městská část Prahy, se již dlouhodobě rozvíjí v moderní lokalitu hlavního města. Budují se zde nové, převážně klidné lokality k bydlení, modernizují se stávající sídliště, součástí katastru je například také obrovská průmyslová zóna. Nechybí ale ani volné zelené plochy a na druhé straně pak prázdné a chátrající budovy ve vlastnictví soukromých osob.

Právě zelené plochy a budovy, které jsou neudržované a nekontrolované majiteli, nabízejí azyl osobám, které se z různých důvodů ocitly bez přístřeší. Vzájemné soužití některých z nich s místními občany bývá komplikované. Konflikty vznikají především kvůli různým závislostem bezdomovců, při kterých zasahuje státní nebo městská policie. Většina těchto osob navíc neudržuje pořádek, hromadí odpadky, vytváří skládky - a ty hojně lákají hlodavce. Proto už jsme byli nuceni přistoupit po mnoha výzvách i k odstranění a vyčištění některých lokalit (na náklady městské části) – učinili jsme tak i s ohledem na riziko vzniku možné infekce a ohrožení nejen samotných osob bez přístřeší, ale také občanů, kteří mohou tyto lokality navštívit.

Naším hlavním cílem ale není represe vůči těmto osobám, a proto se je dlouhodobě snažíme podpořit a motivovat, aby své životní podmínky a další způsob života zkvalitnily. Práce a podpora spočívá jednak v terénní sociální práci a pravidelném osobním kontaktu, předávání informací o možnostech zajištění lékařského ošetření a vyšetření, hygienických pomůcek a v neposlední řadě také osobní hygieny v nízkoprahových denních centrech poskytujících sociální služby. Nedílnou součástí kontaktu je i psychická podpora a motivace ke změnám. Terénní sociální služby nabízí potravinovou pomoc a pomoc při zajištění oblečení, hygienických potřeb přikrývek, stanů apod.

Další službou je nabízená pomoc a podpora Úřadu městské části Praha 20, především odboru sociálních věcí a školství, v osobě sociálního kurátora. Jeho prací je zejména sociální prevence a odborné sociální poradenství, to vše opět často ve vzájemné spolupráci a koordinaci s terénními sociálními službami a také s úřady státní správy. Ti všichni lidem radí, kde lze za určitých podmínek získat finanční podporu a pomoc. V zimním období jsou osobám bez přístřeší předávány informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb, kteří nad rámec standardně celoročně nabízených služeb zajišťují, obzvlášť v nepříznivých mrazivých podmínkách, noclehárny. Vedení samosprávy se účastní pravidelných návštěv ve vyloučených lokalitách spolu s městkou policií, sociálním kurátorem i poskytovateli terénních sociálních služeb a spolu s osobami bez přístřeší hledáme vhodné řešení jak situaci postupně řešit. Je třeba říci, že zmíněné instituce získaly důvěru osob bez přístřeší, což usnadňuje vzájemnou komunikaci.

Tato nekončící práce a podpora vykazuje bohužel nízké procento úspěšnosti, neboť dotčené osoby nemají po mnoha letech strávených „na ulici“ zájem svůj stav řešit. Mnoho jich je mimopražských, nemají žádné rodinné vazby ani zázemí v původním bydlišti. Ztratily pracovní návyky a pouhé dodržení jednoho časového termínu pro ně často bývá nepřekonatelný problém. Současný stav je také komplikovaný momentální nedostupností prostor, které by mohly být využity pro vybudování sociálního bydlení - startu do nového života.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

HANA MORAVCOVÁ, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

Najdete na Lidovky.cz