9. února 2017 1:05 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Represe není hlavním cílem

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
I tak žijí pražští bezdomovci | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy I tak žijí pražští bezdomovci | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 20 Horní Počernice, okrajová městská část Prahy, se již dlouhodobě rozvíjí v moderní lokalitu hlavního města. Budují se zde nové, převážně klidné lokality k bydlení, modernizují se stávající sídliště, součástí katastru je například také obrovská průmyslová zóna. Nechybí ale ani volné zelené plochy a na druhé straně pak prázdné a chátrající budovy ve vlastnictví soukromých osob.

Právě zelené plochy a budovy, které jsou neudržované a nekontrolované majiteli, nabízejí azyl osobám, které se z různých důvodů ocitly bez přístřeší. Vzájemné soužití některých z nich s místními občany bývá komplikované. Konflikty vznikají především kvůli různým závislostem bezdomovců, při kterých zasahuje státní nebo městská policie. Většina těchto osob navíc neudržuje pořádek, hromadí odpadky, vytváří skládky - a ty hojně lákají hlodavce. Proto už jsme byli nuceni přistoupit po mnoha výzvách i k odstranění a vyčištění některých lokalit (na náklady městské části) – učinili jsme tak i s ohledem na riziko vzniku možné infekce a ohrožení nejen samotných osob bez přístřeší, ale také občanů, kteří mohou tyto lokality navštívit.

Naším hlavním cílem ale není represe vůči těmto osobám, a proto se je dlouhodobě snažíme podpořit a motivovat, aby své životní podmínky a další způsob života zkvalitnily. Práce a podpora spočívá jednak v terénní sociální práci a pravidelném osobním kontaktu, předávání informací o možnostech zajištění lékařského ošetření a vyšetření, hygienických pomůcek a v neposlední řadě také osobní hygieny v nízkoprahových denních centrech poskytujících sociální služby. Nedílnou součástí kontaktu je i psychická podpora a motivace ke změnám. Terénní sociální služby nabízí potravinovou pomoc a pomoc při zajištění oblečení, hygienických potřeb přikrývek, stanů apod.

Další službou je nabízená pomoc a podpora Úřadu městské části Praha 20, především odboru sociálních věcí a školství, v osobě sociálního kurátora. Jeho prací je zejména sociální prevence a odborné sociální poradenství, to vše opět často ve vzájemné spolupráci a koordinaci s terénními sociálními službami a také s úřady státní správy. Ti všichni lidem radí, kde lze za určitých podmínek získat finanční podporu a pomoc. V zimním období jsou osobám bez přístřeší předávány informace a kontakty na poskytovatele sociálních služeb, kteří nad rámec standardně celoročně nabízených služeb zajišťují, obzvlášť v nepříznivých mrazivých podmínkách, noclehárny. Vedení samosprávy se účastní pravidelných návštěv ve vyloučených lokalitách spolu s městkou policií, sociálním kurátorem i poskytovateli terénních sociálních služeb a spolu s osobami bez přístřeší hledáme vhodné řešení jak situaci postupně řešit. Je třeba říci, že zmíněné instituce získaly důvěru osob bez přístřeší, což usnadňuje vzájemnou komunikaci.

Tato nekončící práce a podpora vykazuje bohužel nízké procento úspěšnosti, neboť dotčené osoby nemají po mnoha letech strávených „na ulici“ zájem svůj stav řešit. Mnoho jich je mimopražských, nemají žádné rodinné vazby ani zázemí v původním bydlišti. Ztratily pracovní návyky a pouhé dodržení jednoho časového termínu pro ně často bývá nepřekonatelný problém. Současný stav je také komplikovaný momentální nedostupností prostor, které by mohly být využity pro vybudování sociálního bydlení - startu do nového života.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

Hana Moravcová, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice

HANA MORAVCOVÁ, starostka Prahy 20, Šance pro Počernice
  • 0Diskuse
Rozdáváme 100 kusů Baby Dove mycího gelu pro tělo i vlásky. Vyhrajte ho vy!
Rozdáváme 100 kusů Baby Dove mycího gelu pro tělo i vlásky. Vyhrajte ho vy!

Odborníci v Dove vytvořili řadu Baby Dove, která je určena pro jemnou péči o dětskou pokožku. Vyzkoušejte ji!

Najdete na Lidovky.cz