24. ledna 2019 1:16 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Místa napadená kůrovcem se opět zazelenají

Stromy napadené kůrovcem na Chýnovsku | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Stromy napadené kůrovcem na Chýnovsku | foto: PAVEL KULVEIT

CHÝNOV (Jihočeský kraj)  Jedním z největších ekologických zatížení našeho města je dlouhodobě poměrně komplikovaný průjezd městem po silnici 1. třídy číslo 19 mezi Táborem a Pelhřimovem.

Především je žádoucí snížení hlučnosti, neboť tato trasa je opravdu hodně frekventovaná, jezdí po ní samozřejmě i řada nákladních vozidel. To vše způsobuje nejen hluk, ale také prašnost a emise z výfukových plynů. Nemluvě o tom, že se jedná o jedno z nejnebezpečnějších míst pro řidiče i chodce, protože silnice má ve městě vysoké převýšení, mnoho zatáček a nachází se v těsné blízkosti domů. Řešením tohoto problému bude výstavba obchvatu, která je však plně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a měla by začít již letos. Naše město v této věci poskytuje ŘSD plnou součinnost.

Dalším ekologickým problémem, který nás trápí, jsou následky loňského sucha. Jednáme o posílení stávajících vodních zdrojů - prohloubení vrtů, případně zřízení nových.

Sucho navíc přispělo k prohloubení dalšího problému, jímž je napadení městských lesů kůrovcem. Muselo se proto hodně kácet, ale samozřejmě následně plánujeme nové zalesnění těchto míst. Důležité bude jednání o druhové skladbě lesů. Chtěli bychom, aby do budoucna nešlo převážně o smrkovou monokulturu, jako tomu bylo doposud.

EVŽEN ZADRAŽIL, místostarosta Chýnova, nezávislý

EVŽEN ZADRAŽIL, místostarosta Chýnova, nezávislý

EVŽEN ZADRAŽIL, místostarosta Chýnova, nezávislý