15. ledna 2008 7:29 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Čunek odborníkem

PRAHA Jiří Čunek napsal v novoročním dopise své členské základně: „Slabě prezentovaná odbornost našich členů již dlouhodobě oslabuje pozice KDU-ČSL.“ To uhodil hřebíček na hlavičku. Od té doby, co se na vlně publicity vzedmuté přestěhováním vsetínských Romů dostal do Senátu, Čunek už přes rok vysvětluje, jak to se svou romskou politikou myslí. A v podtextu jeho odpovědí vždy zní: Vy tomu nerozumíte.

 A teď, když má na stranické konferenci pronést souvislý projev na téma „systémová pomoc sociálně vyloučeným občanům“, zmůže se tento na slovo vzatý znalec romské problematiky jen na to, že vykrade myšlenky z jediného odborného článku.

 Ten článek se navíc k vykradení ani moc nehodí. Jeho autor Jakub Steiner s použitím ekonomických (nikoli morálních) pojmů ukazuje, proč se sociálně vyloučení Romové spoléhají na solidaritu rozvětvených rodinných sítí. Takže si z něj Čunek, ženoucí svůj výklad ke kýženému (morálnímu) závěru - Romové nechtějí pracovat - musí půjčovat selektivně. Zejména se musí vyhýbat pojmu diskriminace, bez něhož se ovšem Steinerův výklad neobejde. Do tohoto trapasu Čunek nakráčel zcela dobrovolně. Od politiků nežádáme vědeckou erudici v politologii či sociologii. Jejich role je jiná a skutečných vědců je v politice taky málo. Proto bylo usilovné tažení Václava Klause za profesorským titulem trapné a proto je zavádějící, když dnes Jan Švejnar Klausovi vytýká, že nikdy nepronikl na stránky skutečných odborných časopisů.

 Vztah politiků k vědě je jiný: mají z ní čerpat nápady a poznatky o tom, co v dané situaci funguje a co ne. Žádný politik prosazující rovnou daň netvrdí, že ten nápad dostal on sám, a ne ekonomové Hall a Rabushka. Newyorský starosta Giuliani nikdy netvrdil, že to on vymyslel teorii rozbitých oken, a ne kriminologové Kelling a Wilson.
 Jiří Čunek pocítil potřebu ozdobit svou stranu odbornou konferencí a sebe samého odbornickou aureolou. Výsledek je asi takový, jako když se druhořadý oděvní výrobce rozhodne vytvořit nějaká trička: dá na ně nějaké anglické nápisy a loga, protože viděl, že se to tak dělá. Většinou ovšem nedávají smysl.

Najdete na Lidovky.cz