25. října 2017 20:15 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Naše zbrojnice těší malé i velké hasiče

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Stavba Hasičské zbrojnice byla financována z rozpočtu Hlavního města Prahy.... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Stavba Hasičské zbrojnice byla financována z rozpočtu Hlavního města Prahy.... | foto: ARCHIV RADNICE

ŘEPY (Praha)  Sbor dobrovolných hasičů působí na území Řep již dlouhou řádu let. Vždyť první ustavující schůze místního sboru se konala již 8. března 1891.

Za tuto dlouhou dobu samozřejmě spolek prošel mnoha historickými etapami a podmínky pro jeho činnost se postupně měnily v souvislosti s historickým a společenským vývojem obce. Ve svých počátcích čítal sbor 14 stálých členů, dnes se jeho činnost dělí rovnoměrně mezi výjezdovou jednotku a sportovní družstva. Členové výjezdové jednotky se zúčastňují pravidelně školení, stáží, námětových cvičení a zásahů v rámci pražského integrovaného systému. Sportovní družstva dětí, žen, mužů a dorostu pravidelně trénují a soutěží v Praze i okolí. 

Pokud se přeneseme do novodobé historie řepského sboru dobrovolných hasičů, bylo dlouhodobým problémem hledání vhodných prostor, kde by sbor mohl mít vlastní základnu. Řepští hasiči své zázemí našli v pronájmu budovy u soukromého majitele, což bylo poměrně nevýhodné, neboť pronájem činil 762 tisíc ročně.

Záměrem městské části tedy bylo najít vhodné místo pro výstavbu vlastní hasičské zbrojnice. Vhodné prostranství bylo vytipováno, pozemek však byl ve vlastnictví státu. Následovala tedy asi dvouletá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde se městská část snažila upozorňovat na fakt, že plánovaná výstavba má veřejně prospěšný charakter a nejedná se o výstavbu komerční. V roce 2011 se podařilo pozemek zakoupit, avšak za cenu 5 435 tisíc Kč.

Stavba Hasičské zbrojnice byla financována z rozpočtu Hlavního města Prahy. V roce 2012 Městská část Praha 17 převedla do rozpočtu hlavního města Prahy 5 000 tis. Kč jako spoluúčast na financování akce. Následně se MČ Praha 17 spolupodílela na zpracování projektové dokumentace a dokončení podkrovní části ve výši 5 720 tis. Kč, z toho 3 600 tis. Kč bylo financováno z účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

Nová hasičská zbrojnice byla slavnostně otevřena 13. prosince 2014 a od té doby dělá radost malým i velkým hasičům.

Rozpočet MČ Praha 17 na rok 2017 počítal na úseku požární ochrany – dobrovolná část s výdaji ve výši 1 081 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to např. na nákup ochranných pomůcek, odborné literatury, drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu, dovybavení nové budovy a samozřejmě také na opravy hasičské techniky - především je nutná oprava plošiny.

S řepskými hasiči městská část velmi úzce spolupracuje po celý rok a téměř všechny akce konané městskou částí se pořádají v těsné spolupráci.

Řepští hasiči jsou však velmi aktivní nejen při konání těchto akcí. V letošním roce evidují na dvě desítky výjezdů a zásahů. Likvidovali několik drobných požárů, účastnili se výcviku na vodě ve Vyšším Brodě, pomáhali při ořezu dřevin, odstranění padlého stromu či kácení stromů v Dolních Měcholupech, likvidovali sršně v obytných domech a mateřské škole, nebo asistovali při fotbalových utkáních FK Dukla.

Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 – Řepy, ODS

Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 – Řepy, ODS

JITKA SYNKOVÁ, starostka Řep, ODS
  • 0Diskuse
Vyhrajte jednu z poukázek na 500 nebo 1 000 Kč na nákup ve Fresh Corner a MOL
Vyhrajte jednu z poukázek na 500 nebo 1 000 Kč na nákup ve Fresh Corner a MOL

V době od 15. 10. 2018 00:00 do 21. 10. 2018 23:59 odpovězte komentářem pod text soutěže na otázku: „Čím zabavujete svoje dítko při dlouhých cestách autem?“ Vyhrajte jednu z tankovacích karet v hodnotě 500 Kč, nebo 1000 Kč na nákup pohonných hmot i občerstvení na čerpacích stanicích MOL v konceptu Fresh Corner.