2. listopadu 2017 1:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Košatou lípu máme i v obecním znaku

Do výsadby nové aleje se zapojili malí i velcí | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Do výsadby nové aleje se zapojili malí i velcí | foto: ARCHIV RADNICE

JANŮV DŮL (Liberecký kraj) Janův Důl leží v nádherné přírodě Lužických hor, na dohled od Ještědu. O zeleň tedy nemáme nouzi. Obec je doslova obklopená loukami a lesy, které lákají k toulkám pěšky i na kole. Ostatně přímo skrz Janův Důl vede turistická značka a také cyklostezka. Protože chceme nejen, aby se k nám turisté vraceli, ale aby se u nás dobře žilo i nám usedlíkům, snažíme se stále nabízet něco navíc a zvyšovat tak komfort žití v obci.

Loni jsme například začali s výstavbou sportovního centra, které dnes nabízí jak moderní areál pro míčové hry, či zázemí pro hasičské sporty, tak dětské hřiště. Obě části jsou od sebe oddělené cestou. Již od počátku jsme plánovali, že ji olemujeme stromy, tak aby v budoucnu především dětskému hřišti poskytly příjemný stín. V této souvislosti jsme se začali zabývat tím, jak obecní zeleň systematicky celkově zvelebit a dostat na určitou estetickou úroveň s tím, že změny musí koncepčně zapadnout do stávajícího charakteru krajiny. Nechali jsme si proto odborníkem vypracovat plán skladby zeleně a postupně jsme jej i de facto svépomocí realizovali.

Jednou z řešených oblastí se tak stal i historický obecní sad. Historie obce sahá do 16. století. Ze záznamů víme, že tu dlouhodobě býval obecní ovocný sad, dnes již bohužel zaniklý. Nadchli jsme se pro myšlenku tento společný prostor opět vybudovat a začali shánět peníze. Náš záměr zaujal i grantovou komisi Nadace ČEZ, takže jsme z programu Stromy získali téměř dvě třetiny potřebných finančních prostředků. Loni na jaře jsme pomocí dobrovolníků ve stráni vysázeli jabloně, hrušně, třešně, ořešáky a švestky a na jejím úpatí rybízové keře. Další dobrovolníci se postarali o výsadbu stromořadí u zmíněného sportovního centra – vysadili mladé lípy, javory a také okrasné keře tavolníky. Lípy jsme vybrali záměrně, protože máme jednu košatou v našem obecním znaku. Navíc krásně voní a lákají včely, což se bude hodit i pro náš nový sad. Javory zase poskytují hodně stínu a na podzim hrají všemi barvami.

Krom zmíněného nadále pokračujeme ve výsadbě a obnově zeleně i v dalších lokalitách obce a několik dalších projektů nás ještě čeká. Práce se zelení a utváření krajiny je bezesporu prací dlouhodobou s významem nejen pro současné občany naší obce, ale i pro budoucí generace.

JAN MAŠEK, Janův Důl, nezávislý

JAN MAŠEK, Janův Důl, nezávislý

JAN MAŠEK, Janův Důl, nezávislý

Najdete na Lidovky.cz