8. října 2015 1:36 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Genius loci starých Modřan

Modřany procházejí významnou revitalizací | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Modřany procházejí významnou revitalizací | foto: Archiv Prahy 12

PRAHA 12  Srdcem naší městské části jsou staré Modřany. Pyšní se nejstarší vinicí v Praze z roku 1178 s viničním domkem z počátku 17. století, nejstarší modřanskou školou z roku 1885, kostelem a zvonicí. Výjimečný je také původní dům pana Krále z konce 19. století, později sloužící jako školní družina. Na základě architektonické studie se v současnosti přeměňuje v polyfunkční komunitní centrum, jež oživí zmíněná starobylá místa. Radnice o ně pečuje stejně jako o veřejný prostor - další z prvků, jež významně dotváří obraz jakéhokoli města.

Veřejný prostor denně sdílejí jak obyvatelé města, tak i jeho návštěvníci. Jeho kvalita má tedy nezanedbatelný vliv na to, jak se lidé ve městě cítí. Stavby veřejný prostor ohraničují, ale architektura ho dotváří. Přispívá i k jeho kvalitě. Dobrá architektura veřejný prostor zhodnocuje a umocňuje jeho účinek na naše vnímání. Nekvalitní architektura naproti tomu může veřejný prostor degradovat. Přestože na území Prahy 12 nenajdeme mnoho historických památek ani starých budov, lze na několika příkladech ilustrovat vliv oživení starých budov a veřejných prostranství na městkou část.

Viniční domek

V loňském roce městská část dokončila rekonstrukci historické budovy viničního domku, k němuž přibyla replika stavení bývalé stodoly. Rekonstrukce přispěla ke zkvalitnění celého prostoru, ale hlavně k jeho oživení, protože stavba nyní plní i další funkce – ať již se jedná o novou kavárnu a vinárnu nebo využití pro svatební obřady, výstavy a další kulturní a společenské události.

Králův dům

Objekt bývalé školní družiny v ulici K Dolům byl dlouho nevyužívaný, což mělo neblahý dopad na jeho vzhled i technický stav. Proto se městská část rozhodla přistoupit po zpracování architektonické studie přestavby k jeho celkové rekonstrukci. Vznikne tak multifunkční objekt, využitelný jak pro děti předškolního věku, tak například i pro kluby seniorů, a zahrnující prostory pro neziskové organizace i další aktivity obyvatel, které je potřeba podporovat.

Park Na Zvonici

Právě byla dokončena revitalizace modřanského parku Na Zvonici a přilehlého hřbitova, který navazuje na další historickou památku Prahy 12 - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Architektonické řešení obnovy veřejného prostoru respektuje genius loci místa, jeho malebnost a střídmost. Využívá kompoziční pohledové a průhledové osy pro umístění odpočinkových - relaxačních míst. Význam místa umocnila Křížová cesta sochaře Miroslava Beščece, symbolizovaná čtrnácti žulovými smírčími kříži. Jde o jedinečnou záležitost, protože na území Prahy není klasických venkovních křížových cest mnoho. Ta naše, v modřanském areálu, je přijatelná jak pro náboženskou obec tak nevěřící. Vypráví o umučení Ježíše Krista - o jeho cestě na Golgotu až po uložení do hrobu. Křesťanské symboly naznačují to, co každý známe ze svého života a mají přivést návštěvníky těchto míst k zamyšlení.

V rámci revitalizace areálu Na Zvonici byly obnoveny a doplněny cesty, mobiliář i zeleň. Podobně zrekonstruován byl i prostor hřbitova, kde bylo navíc potřeba vyřešit opravu obvodové, historicky chráněné zdi a opravit stávající páteřní cestu i hlavní trasu z ulice Na Havránce, zajišťující bezbariérový přístup ke kostelu. Renovována byla i zdejší Boží muka.

Revitalizace parku Na Zvonici zvýšila komfort pro návštěvníky těchto půvabných míst – třeba i tím, že oprava sítě cestiček a přístupových chodníků do parku spočívala mimo jiné v úpravě jejich sklonu pro snadnější pohyb osob. Travnatá plocha přitom bude sloužit nejen pro okrasu, ale i jako oddechová louka. Instalován byl dále městský mobiliář, odstraněny naopak byly náletové dřeviny, keře a nevhodné stromy v sadovém prostoru. Nahradila je výsadba nových stromů, keřů a trvalek. Úpravou plochy vznikla v celém areálu nejen regenerovaná veřejná zeleň, schodiště, lavičky i nové a bezpečnější cestní sítě, ale také nové rekreační prostory, včetně oddechové louky s vyhlídkou a malým přírodním amfiteátrem pro letní akce.

Ve všech zmíněných případech jsme usilovali o revitalizaci historické části Prahy 12, o ochranu území a zachování památek v původní podobě a o jejich oživení. Chcete-li zažít genius loci starých Modřan na vlastní kůži, přijďte na slavnostní otevření zrekonstruované Zvonice s úchvatnými smírčími kříži v neděli 18. října v 15 hodin.

Starostka MČ Praha 12 Daniela Rázková

Starostka MČ Praha 12 Daniela Rázková

DANIELA RÁZKOVÁ, starostka Prahy 12, KDU-ČSL

Najdete na Lidovky.cz