20. dubna 2017 1:56 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Na Šibeníku vyroste Supí hnízdo

V Mostě je hřišť pro děti i celé rodiny dostatek. Na tisíc obyvatel připadá... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V Mostě je hřišť pro děti i celé rodiny dostatek. Na tisíc obyvatel připadá... | foto: ARCHIV RADNICE

MOST Statutární město Most má k dnešnímu dni zhruba 65 500 obyvatel a zároveň 56 volně přístupných dětských hřišť s herními prvky a k tomu devět opravených zpevněných hracích ploch. To ho s hrubým poměrem jednoho hřiště na tisíc obyvatel bezesporu řadí mezi města, kterým leží na srdci nejen rozvoj dětské motoriky, ale i vznik a upevňování sociálních vazeb.

Samozřejmě jako každé jiné město této velikosti má Most problémy s častým a víceméně pravidelným poškozováním těchto hřišť. To je navíc častější i kvůli sociální skladbě obyvatel některých městských částí, kdy se kumulace problémů s nepřizpůsobivými i promítá i do stavu hřišť a četnosti jejich poškozování. Příkladem může být prolézačka na vrchu Šibeník ve tvaru lokomotivy, která loni kompletně shořela a její obnova si vyžádala nemalé náklady.

Přesto město Most nepolevuje v obnově dětských atrakcí a jejich údržbě. Stav hřišť je optimální dle stáří dětských atrakcí, jejich správu a údržbu zajišťují Technické služby města Mostu na základě protokolu z roční odborné technické kontroly. Na jarní měsíce je jako každoročně plánována výměna písku v pískovištích tak, aby byly dodrženy všechny hygienické i technické požadavky. Zároveň také dojde na opravu, doplnění či obnovení nových atrakcí např. pružinových houpaček, průlezek, lanových ramp, žebříků, a to v rámci běžné údržby. Za zmínku také určitě stojí pět centrálních hřišť s provozním řádem, která má ve své správě sportovní hala.

Most však nežije jen z původních udržovaných hřišť – chystá i částečnou obnovu herních prvků současných areálů. Jen namátkou: dětské hřiště na vrchu Ressl čeká výměna herních dřevěných prvků. Projekt přitom počítá s úpravou tak, aby nepřekážely stávajícím vzrostlým stromům v okolí, a aby zároveň dopadové plochy kolem těchto prvků měly dostatek prostoru. Investice v hodnotě 550 000 korun by se měla realizovat už v květnu.

Anebo další příklad - dětské hřiště na Šibeníku čeká stavba na zelené louce. Tam vznikne nákladem 150 000 korun nový herní prvek – dřevěná prolézačka s názvem Supí hnízdo bude umístěna tak, aby její dopadová plocha a nutné plochy pro pohyb nezasahovaly do prostoru jiných dětských herních prvků.

Město Most také realizovalo v loňském roce stavbu nového workoutového hřiště na ploše Benedikt. Tady se investice do odpružené plochy s venkovním posilovacím náčiním natolik osvědčila, že další, podobně zaměřené workoutové hřiště vznikne opět na vrchu Šibeník. Sportovní plocha bude mít půdorysné rozměry 7,65 x 8,10 metrů a vyroste na zelené louce. Vznikne demontáží původního dětského hřiště z roku 1980. Město tak získá pro své občany další plochu se sportovním vybavením outdoorového charakteru. Vycházíme tím vstříc modernímu trendu, kdy sportovně založení lidé včetně celých rodin hledají možnosti sportovního vyžití v dosahu bydliště. Stavba tohoto hřiště je naplánována na léto s nákladem 200 000 korun.

S podobnými investicemi, včetně oprav, počítáme i pro příští rok.

JAN PAPAREGA, primátor statutárního města Mostu, nezávislý

JAN PAPAREGA, primátor statutárního města Mostu, nezávislý

JAN PAPAREGA, primátor Statutárního města Most, nestraník za SčMo

Najdete na Lidovky.cz