21. března 2019 1:23 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Co již nepotřebuje jeden, může potřebovat druhý

Stávající sběrný dvůr | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Stávající sběrný dvůr | foto: ARCHIV RADNICE

NOVOSEDLICE (Ústecký kraj)  Čím jsem starší a zkušenější, tím více si uvědomuji, kolik každou (i tou nejdrobnější lidskou činností) produkujeme odpadu. Jsou stále lidé, kteří o ekologických dopadech asi příliš nepřemýšlejí, ale jistě jsou i tací, kteří takto smýšlejí již při koupi toho či onoho výrobku nebo než něco udělají a své chování dle svého přesvědčení regulují.

S postupným „pleněním“ Země a úbytkem (prozatím ještě) automaticky vnímaných zásob naší planety se stále více zaměřujeme na obnovitelné zdroje. I u nás v Novosedlicích si tuto filozofii přisvojujeme, a ač se nejedná o obnovitelný zdroj v pravém slova smyslu, máme za cíl co nejvíce „odpadu“ vrátit zpět mezi občany.

Jednou z našich priorit je vybudovat v naší obci moderní sběrné místo. Nyní zde funguje svoz směsného objemného odpadu naším svozovým autem na náklady obce. Nový sběrný dvůr by měl být umístěn mimo centrum obce a byl by svážen jak odpad objemný, tak bioodpad k dalšímu zpracování. Kromě moderní techniky, např. štěpkovače, bude jedním z prvků tohoto místa přístřešek, kde naši pracovníci uskladní např. vyhozený nábytek, který původnímu majiteli již doma dosloužil a jinému se může hodit třeba do garáže či na chalupu. Lidé budou mít možnost sami bezplatně tyto věci přivézt a kdokoliv se může přijít podívat, zda by něco ještě znovu nevyužil. Od tohoto zpětného odběru si slibujeme snížení nákladů na likvidaci odpadu, pochopitelně snížení produkce odpadu a v neposlední řadě zavedení nové bezplatné služby našim občanům.

V roce 2017 byl náš nově vypracovaný Plán odpadového hospodářství schválen v souladu s plánem Ústeckého kraje a nový sběrný dvůr vychází z jeho koncepce. Krajem byl také vyhlášen Program pro podporu odpadového hospodářství obcí na období 2017 až 2025 - rádi bychom tohoto zdroje využili. Na přípravách vybudování nového centrálního sběrného místa již s odborníky pracujeme.

Domnívám se, že snižování produkce odpadů ve městech i obcích bude stále větší prioritou a to i v závislosti na měnící se evropské legislativě. Čistota v naší obci souvisí s postupnou výchovou občanů k zodpovědnosti - dát jim na vědomí, že čím méně budou odpadu produkovat a čím více budou třídit, tím nižší budou jejich povinné poplatky, říci jim, že pokud jsou schopni vynaložit finance na nový výrobek i na jeho dopravu až domů, měli by být schopni sami si zajistit také jejich likvidaci. A my jim chceme pomoci nově zavedenou službou s podtextem „Co již nepotřebuje jeden, může potřebovat druhý…“.

Pevně věříme, že vybudováním nového sběrného dvora a přepracováním organizace svozu objemného odpadu se nám podaří zase o něco více vyčistit ulice a občanům se zde bude žít opět o něco lépe.

ŠTĚPÁN TÜRB, místostarosta obce Novosedlice, Novosedlice – dobrá adresa

ŠTĚPÁN TÜRB, místostarosta obce Novosedlice, Novosedlice – dobrá adresa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Specialista na pojištění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, Středočeský kraj