31. května 2018 1:17 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha 1 třídí odpad ostošest

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Svoz tříděného odpadu v Praze 1 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Svoz tříděného odpadu v Praze 1 | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 1  Třídění odpadů v naší městské části je sofistikované a plně odpovídá potřebám moderního velkoměsta.

Občané Prahy 1 mají možnost třídit celkem šest komodit: kov, tetrapak, čiré sklo, barevné sklo, papír a plast. K tomu jim slouží 35 stanovišť, přičemž 13 z nich je podzemních. 

Velkoobjemový odpad se odváží z celkem čtrnácti míst během celého roku, na jedno stanoviště se dvakrát ročně přistavují kontejnery na bioodpad. Na dvou venkovních stanovištích nadzemních separačních nádob je možné odkládat elektroodpad do červených nádob společnosti Asekol, na Senovážném náměstí jsou také umístěny kontejnery na použitý textil.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude od příštího roku ukončen – tento bude nadále možné odevzdat pouze ve sběrných dvorech hlavního města Prahy. Novinkou je sběr použitých potravinářských olejů, které je možné v uzavíratelných plastových obalech odevzdat ve sběrných dvorech.

Celý systém svozu separovaných odpadů od občanů v Praze zajišťuje a také financuje Magistrát hlavního města Prahy, který je obcí ve smyslu zákona o odpadech. Městská část Praha 1 spolupracuje s magistrátem a svozovou společností Pražské služby a.s. při umisťování domovních separací na území Prahy 1 a financuje výstavbu podzemních kontejnerů a jejich opravy.

Bonusem je pro obyvatele skutečnost, že svoz separovaného odpadu z domů je zdarma, občané platí pouze za likvidaci směsného komunálního odpadu a za vynášku odpadových nádob z domů.

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP09

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP09

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP09
  • 0Diskuse