11. ledna 2008 19:56 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Salmovský palác může být obnoven do r. 2010

Ad LN 3. 1.: Pryč se sněhem z Hradu!

Vážená redakce Lidových novin,

dne 3. ledna tohoto roku jste v rubrice „DOPISY REDAKCI“ otiskli článek, respektive stanovisko Martina Kubíka z Prahy, a to pod názvem „Pryč se sněhem z Hradu!“. Součástí předmětného článku je i informace o Salmovském paláci na Hradčanském náměstí., kterou dále doslovně uvádíme: „Na opravu šlechtického paláce patrně nejsou peníze ani slavní sponzoři, kteří se jindy tak rádi zviditelňují“. Vzhledem k uveřejnění této mylné informace Vás žádáme o zveřejnění dále uváděného oficiálního stanoviska Národní galerie v Praze k nynějšímu stavu tohoto paláce:

Národní galerie začala hospodařit se Salmovským palácem na Hradčanském náměstí teprve v r. 2004, a to dle „Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu“, kterou uzavřela se Správou Pražského hradu. Téhož roku byl na základě pokynu jejího generálního ředitele vypracován rozsáhlý investiční záměr na celkovou rehabilitaci, rekonstrukci, dostavbu, generální opravu a další využití. Součástí těchto přípravných prací bylo i uskutečnění mezinárodní architektonické soutěže na uváděnou dostavbu nového vstupního objektu, který bude v budoucnu sloužit i sousednímu Schwarzenberskému paláci, jehož rekonstrukce byla dokončena v minulém roce. Ministerstvo kultury ČR uváděný záměr v roce 2005 zaregistrovalo včetně odpovídajících finančních prostředků. Uváděná registrace umožnila Národní galerii zadat ihned formou veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace a realizovat rozsáhlý archeologický průzkum, který byl podmínkou dalších projekčních a navazujících stavebních prací. Uváděné projekční práce a průzkumy byly dokončeny v r. 2006. Národní galerie požádala bezodkladně o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Vydané územní rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci a stavební řízení bylo dokonce zastaveno, neboť do těchto řízení vstoupila bývalá „neúspěšná“ restituentka Alžběta Pezoldová svojí žalobou na určení vlastnického práva i odvoláním proti již vydanému rozhodnutí. Magistrát hlavního města Prahy v r. 2007, tj. v květnu „restituentčino“ odvolání zamítl a územní rozhodnutí tedy mohlo nabýt právní moci 3. července. Následujícího dne požádala Národní galerie o obnovení, respektive zahájení nového stavebního řízení za účelem vydání stavebního povolení na předmětnou rekonstrukci. Stavební řízení je nyní před ukončením a po výběru dodavatele formou veřejné nadlimitní zakázky zadávané v otevřeném řízení budou v první polovici tohoto roku zahájeny stavební práce. Pokud nedojde k zásahu vyšší moci bude celková stavební a památková „rehabilitace“ této kulturní památky, která je součástí panoramatu Hradčan, dokončena v r. 2010.             

Výše uváděné faktografické stanovisko by svým urychleným zveřejnění eliminovalo  neinformovanost veřejnosti a vneslo by jasno do stávajícího stavu Salmovského paláce.

Tomáš Krejča, Tiskové oddělení Národní galerie v Praze

Schöneck je rájem pro děti i dospělé
Schöneck je rájem pro děti i dospělé

Přemýšlíte, kde prožít zimní dovolenou s dětmi? Máme pro vás báječný tip! Kousek za hranicemi najdete areál nevídaných rozměrů a hlavně s pestrou nabídkou možností zábavy.