6. září 2018 1:07 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Malotřídní škola přivítala 40 dětí

Dědi se zapojují do obecního života | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Dědi se zapojují do obecního života | foto: ARCHIV OBCE

MILOVICE U HOŘIC (Královéhradecký kraj)  V naší obci se 300 obyvateli se nachází malotřídní škola, jejíž počátky sahají do hloubi 19. století. Obec je jejím zřizovatelem a je vedena snahou ji udržet na dnes požadovaném standardu vybavení, a tak ji v obci zachovat.

Cílem je zajistit dětem bezpečný a bezproblémový přístup ke vzdělání přímo v místě. Do spádového území školy jsou zahrnuty i dvě sousední obce. Celkem školu v minulém školním roce navštěvovalo 42 žáků v 1. až 5. ročníku. V novém pak 40 dětí.

Pro podporu mladé generace volí obec více forem. Především se jedná o investice do postupné renovace školní budovy zahájené v roce 2011 – proběhla výměna oken, rekonstrukce střechy, sociálních zařízení, topení a letos i tělocvičny. Celkový objem dosáhl výše 3 652 tisíc Kč, přičemž 1 295 tisíc Kč (35%) bylo vykryto dotační podporou kraje a státu. Tedy obec z vlastních zdrojů hradila 65% naběhlých investičních nákladů a dále se každoročně jako její zřizovatel podílí na provozu školy příspěvkem ve výši 580 tisíc Kč. Kromě toho obec přispívá na nákup učebních pomůcek každoročně 150 Kč všem žákům, prvňáčkům pak jednorázově 1 500 Kč a místním dokonce 2 500 Kč.

Nezapomínáme ani na 14 předškoláků, kteří navštěvují čtyři okolní mateřské školky - zde přispíváme rodičům na jejich dopravu, a to 250 Kč měsíčně. Rodičům novorozenců pak patří jednorázový příspěvek 3 000 Kč

Samozřejmou formou podpory života dětí v obci je kromě údržby tří dětských hřišť i bezplatné využití zařízení obce především pro mimoškolní činnost – hřiště a koupaliště místního autokempu, ale i sálu kulturního domu. Kulturní výbor obce pak za podpory místních hasičů pro děti organizuje během roku několik akcí zábavného charakteru. Děti vystupují na veřejných školních i obecních akcích, kde prezentují své dovednosti a znalosti. Spolupráce obce a školy je skutečně těsná a vzájemně se podporující a obohacující.

Dosavadní výsledky našich dětí přecházející na 2. stupeň základního vzdělání, ale i jejich výsledky z různých vědomostních soutěží, svědčí o odpovědné a aktivní práci celého kolektivu místní ZŠ s dětmi, což si zaslouží naše veřejné uznání a poděkování.

ALOIS JIRSÁK, starosta obce Milovic u Hořic, nezávislý

ALOIS JIRSÁK, starosta obce Milovic u Hořic, nezávislý

ALOIS JIRSÁK, Milovice u Hořic, nezávislý

Najdete na Lidovky.cz