6. září 2018 1:39 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Letňany získají jednu z nejmodernějších škol v Praze

Základní škola Tupolevova  se změní v nejmodernější vzdělávací zařízení v Praze | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Základní škola Tupolevova se změní v nejmodernější vzdělávací zařízení v Praze | foto: VIZUALIZACE - ARCHIV RADNICE

PRAHA 18  Naše městská část je zřizovatelem tří základních škol a čtyř, respektive sedmi škol mateřských. Jako zřizovatel poskytujeme již několik let všem svým školským zařízením na provoz – nad rámec běžného příspěvku – účelové dotace v celkové výši 500 tisíc korun, které jsou pro jejich rozpočet poměrně významné.

Ředitelé tak mají možnost ovlivnit, co a jakým způsobem ve své škole zlepší, vybudují či zkrášlí, jak přispějí ke zkvalitnění výuky či prostředí pro vzdělávání. Jsou totiž těmi, kdo návrhy pro přiznání dotace předkládají zřizovateli.

V letošním roce jsou navíc ředitelé všech škol městskou částí finančně motivováni k tomu, aby se zapojili do projektů a výzev, ze kterých mohou čerpat další finanční prostředky z fondů EU. Díky nim mohou dále zlepšovat vybavenost a atraktivitu škol a zahrad, rozvíjet aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání a zapojovat se do projektů podporujících udržitelný rozvoj. Vzhledem k tomu, že je městská část realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice, otevřely se nejen nám, ale i samotným školám možnosti k žádání o finanční podporu v rámci ESIF. Nejviditelnějším úspěchem v této oblasti je schválení finanční podpory k navýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Tupolevova formou přístavby nového pavilonu. Realizací tohoto projektu získají Letňany jednu z nejmodernějších, bezbariérových škol v Praze, v níž bude – v návaznosti na sociální inkluzi – zajištěn přiměřený počet žáků ve třídách a dětem bude umožněno vzdělávat se v supermoderních učebnách vybavených nejmodernějšími informačními technologiemi. Novou přístavbou škola získá velké množství netradičních odpočinkových zón, multifunkční halu s možností rozdělení do několika sekcí a kromě osmi nových kmenových tříd ještě dvě odborné moderně vybavené učebny.

Letňany se neustále rozrůstají a s nimi roste i počet míst v mateřských školách. Od roku 2006 se podařilo navýšit kapacitu školek o více než 480 míst. Tento počet ale není konečný, neboť už nyní můžeme říci, že v příštím roce bude mít osmnáctka opět o jednu mateřskou školu s plánovanými 100 místy více.

Cílem a výsledkem naší usilovné a mnohdy nelehké práce jsou nová a moderní vzdělávací zařízení s krásným prostředím pro výchovu a vzdělávání dětí žijících v naší městské části.

IVAN KABICKÝ, Praha 18, nezávislý

IVAN KABICKÝ, Praha 18, nezávislý

IVAN KABICKÝ, Praha 18, nezávislý

Nevíte, co vařit? Inspirujte se
Nevíte, co vařit? Inspirujte se

Uvařte rodině něco dobrého.

Najdete na Lidovky.cz