15. května 2019 19:47 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Snažíme se pomáhat těm nejvíce ohroženým skupinám. Máme dobrý systém sociální pomoci

Jan Čižinský. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jan Čižinský. | foto: Archiv radnice

PRAHA  Praha 7 Naše městská část má dobře fungující systém sociální pomoci pro občany v nouzi. Zajištění bydlení lidem v nepříznivých životních situacích je nedílnou součástí tohoto systému. Snažíme se pomáhat těm nejvíce ohroženým skupinám, jako jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé, senioři a další sousedé, kterým z různých důvodů reálně hrozí, že by skončili na ulici.

Abychom mohli začít realizovat smysluplnou sociální politiku, bylo třeba po našem nástupu na radnici především zastavit hromadný prodej obecních bytů, k němuž zde za minulých vedení docházelo. Následně jsme se zaměřili na prázdné a zchátralé obecní byty, kterých zde po našich předchůdcích zbylo také poměrně dost. Opravili jsme drtivou většinu ze 110 vybydlených bytů, které dnes již slouží občanům. Jen v loňském roce jsme uzavřeli 80 nových nájemních smluv.

Změnili jsme zásadně způsob práce s bytovým fondem. Drtivá většina opravených či uvolněných bytů je zařazena do systému podporovaného bydlení, pod který spadají sociální byty, azylové ubytování či byty pro seniory s pečovatelskou službou. Máme také krizový byt, který slouží k bezodkladnému řešení nepříznivé životní situace ze dne na den. Díky tomuto systému také nemáme žádné dítě z Prahy 7, které by vyrůstalo v nevhodném prostředí ubytoven. 

V roce 2017 jsme jako první městská část zřídili Kontaktní místo pro bydlení, které občanům pomáhá zjednodušit způsob hledání odpovídajícího bydlení a řešit s tím spojené sociální problémy. Kontaktní místo pracuje nejen s nabídkou aktuálně volných obecních bytů, ale zároveň komunikuje s neziskovým sektorem či dalšími městskými částmi a také sleduje situaci na otevřeném trhu s byty a jedná se soukromými vlastníky.

Součástí funkční sociální politiky je i efektivní řešení problémů s dlužníky. Od začátku minulého volebního období jsme začali důsledně měnit způsob práce s obyvateli obecních bytů a nebytových prostor, kteří dluží na nájemném, s cílem pomoci jim dostat se z dluhových pastí a zároveň zvýšit příjem z dlužných částek do obecního rozpočtu. 

Zavedli jsme efektivní způsob prevence vzniku dluhu, nový vzor uznání dluhu, který občany motivuje dohodnout se na splátkách a vyhnout se tak zbytečnému nárůstu penále. S nájemníky více komunikujeme, rozesíláme výzvy, uzavíráme splátkové kalendáře a důsledně vymáháme dlužné částky na těch, kteří situaci neřeší. Díky tomu dluhů i dlužníků výrazně ubývá. Za čtyři roky se nám podařilo snížit dluhy nájemníků o více než 70 %.

Počet obecních bytů se snažíme rozšiřovat. Aktuálně se zaměřujeme na byty v domech, které potřebují větší rekonstrukci, například z důvodu špatných páteřních sítí. Letos budou zahájeny opravy 22 bytů, včetně staticky narušeného vybydleného domu Dobrovského 19, kde se chystá celková rekonstrukce. Kromě bytů podporovaného bydlení zde budou i služební byty pro učitele, hasiče či policisty i byty zvláštního určení pro lidi se zdravotním postižením. V dalších domech připravujeme půdní vestavby.

Systémové zmapování, postupné opravy a zabydlování prázdných a chátrajících domů prosazujeme také na magistrátu, aby vstřícné městské části nadále nemusely čelit náporům žadatelů o bydlení z celého hlavního města.

JAN ČIŽINSKÝ