31. května 2018 1:42 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Vraťme se ke zkušenostem našich předků

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
V Boršově nad Vltavou evidují 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V Boršově nad Vltavou evidují 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde... | foto: ARCHIV

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Po dobu čtyř let jsme pečlivě sledovali množství likvidovaného komunálního a separovaného odpadu. Zároveň jsme pošilhávali k našim blízkým sousedům do Rakouska, Německa a Švýcarska. Jestliže umějí třídit odpad oni, proč bychom to neměli umět my?

Ve spolupráci s naší svozovou firmou jsme si zjistili, že až 60% váhy našich popelnic tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), což je alarmující a o mnohém svědčí.

V roce 2013 jsme se rozhodli, že nebudeme vyvážet popelnice, ve kterých bude posečená tráva, větve, zemina, kameny, stavební suť... O rok dříve jsme odvezli 400 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2014 jsme meziročně poklesli na 290 tun vyvezeného odpadu. Vybíraný poplatek na občana a rok jsme snížili ze 750 Kč na 650 Kč.

V obci máme celkem 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde končí svou plavbu více než 50 tisíc vodáků. Zájemcům jsme distribuovali 350 popelnic na BRKO a 100 kompostérů, v obci máme na pěti místech svozové zařízení na BRKO.

V souvislosti s novými zákonnými opatřeními platnými od 1. ledna 2015 a s vývojem produkce odpadů v naší obci jsme přijali rozhodná opatření, která jdou celorepublikovým odpadovým trendům naproti, přičemž občanům jsme jasně deklarovali, že dále budeme snižovat vybíraný poplatek za svoz odpadu na základě meziročního srovnání vybraných měsíců v letech 2014 a 2015.

Tím radikálním řezem byla změna systému vývozu popelnic. Komunální odpad od dubna 2015 vyvážíme jednou za 14 dnů a BRKO také jednou za 14 dnů. Výsledek? Okamžitý meziroční pokles váhy vyváženého komunálního odpadu v měsíci. V roce 2014 jsme každý měsíc vyváželi cca 25 tun odpadu, nyní vyvážíme 15 tun komunálního odpadu. Zvýšila se tonáž vyváženého BRKO a narostla tonáž separovaného odpadu – papír, plasty, sklo, textil, kovy a další.

Občany jsme masivně informovali prostřednictvím pěti stovek rozesílaných mailů, v obecních vývěskách, na veřejných schůzích, zodpovídali jsme individuální dotazy, sdělovali doporučení a zkušenosti odjinud. Domácnostem s dětmi užívající jednorázové pleny a domácnostem topícím uhlím jsme umožnili mít více nádob.

Systém funguje. V zimních měsících budeme dále vyvážet komunální odpad ve čtrnáctidenním intervalu a BRKO jednou za měsíc, s novým rokem jsme startovali četnější vývozy u separovaného odpadu, především u papíru a plastů. Pro rok 2016 jsme snížili vybíraný poplatek na občana a rok z 650 Kč na 400 Kč.

Dalším krokem, který nás bude čekat, je likvidace BRKO přímo u původce, v domácnosti občana. Je přeci krajně nehospodárné vozit posekanou trávu, zbytky z kuchyně desítky kilometrů na vzdálenou kompostárnu, když BRKO můžeme ukládat do domácích kompostérů a následně rozloženou hmotu využít na své zahrádce. Nikdo se nestydí za WC v domě, a tak by se nikdo neměl stydět za kompostér na zahrádce. Nejde o nic jiného než o návrat ke znalostem a zkušenostem našich předků.

S odstupem času můžeme říci, že radikální způsob řešení, jak nakládat s odpady, se v naší obci po všech stránkách vyplatil, přičemž rozhodly tři momenty – soustavná informovanost, přislíbený finanční bonus a omezení intervalu vývozu směsného komunálního odpadu.

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov
  • 0Diskuse