23. srpna 2018 1:27 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Kompostér patří do každé zahrady

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 3Diskuse
V Boršově je 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V Boršově je 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu... | foto: FOTO MAFRA - PETR TOPIČ

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj)  S přípravou na zákaz skládkování jsme začali již před pár lety, protože stávající systém je neudržitelný. Musíme se naučit skutečně důsledně třídit, biologický komunální rozložitelný odpad (BRKO) likvidovat v místě původu (domácí kompostování) a nutné je také omezit plastový obalový materiál.

Po dobu čtyř let jsme pečlivě sledovali množství likvidovaného komunálního a separovaného odpadu. Zároveň jsme pošilhávali k našim blízkým sousedům do Rakouska, Německa a Švýcarska. Jestliže umějí třídit odpad oni, proč bychom to neměli umět my?

Ve spolupráci s naší svozovou firmou jsme si zjistili, že až 60% váhy místních popelnic tvoří BRKO, což je alarmující a o mnohém to svědčí.

V roce 2013 jsme se rozhodli, že nebudeme vyvážet popelnice naplněné posečenou trávou, větvemi, zeminou, kameny, stavební suť... V roce 2012 jsme za rok odvezli 400 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2014 už jsme meziročně poklesli na 290 tun. Vybíraný poplatek na občana a rok jsme snížili ze 750 Kč na 650 Kč.

V obci máme celkem 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu více než padesát tisíc vodáků. Zájemcům jsme distribuovali 350 popelnic na BRKO a 100 kompostérů, v obci máme na pěti místech svozové zařízení na BRKO.

V souvislosti s novými zákonnými opatřeními platnými od 1. ledna 2015 a s vývojem produkce odpadů jsme přijali opatření, která jdou celorepublikovým odpadovým trendům naproti. Občanům jsme jasně deklarovali, že dále budeme snižovat vybíraný poplatek za svoz odpadu na člověka a rok na základě meziročního srovnání vybraných měsíců v letech 2014 a 2015.

Tím radikálním řezem byla změna systému vývozu popelnic. Komunální odpad od dubna 2015 vyvážíme jednou za 14 dnů, BRKO ve stejné frekvenci. Výsledek? Okamžitý meziroční pokles váhy vyváženého komunálního odpadu. V roce 2014 jsme každý měsíc vyváželi cca 25 tun odpadu, nyní je to 15 tun. Zvýšila se tonáž vyváženého BRKO a naopak vzrostlo množství separovaného odpadu – papír, plasty, sklo, textil, kovy a další.

Občany jsme masivně informovali prostřednictvím rozesílaných mailů (více než 500 mailových adres do domácností), informace byly na obecních vývěskách, zaznívaly na veřejných schůzích, zodpovídali jsme individuální dotazy, sdělovali doporučení a zkušenosti odjinud. Domácnostem s dětmi, které používají jednorázové pleny, a domácnostem, jež topí uhlím, jsme umožnili mít více nádob.

Systém funguje. V zimních měsících budeme dále vyvážet komunální odpad ve čtrnáctidenním intervalu a BRKO jednou za měsíc, s novým rokem jsme startovali četnější vývozy u separovaného odpadu, především u papíru a plastů. Pro rok 2016 jsme snížili vybíraný poplatek na občana a rok z 650 Kč na 400 Kč.

Dalším krokem, který nás bude čekat, je likvidace BRKO přímo u původce, v domácnosti občana. Je přeci krajně nehospodárné vozit posekanou trávu či zbytky z kuchyně na desítky kilometrů vzdálenou kompostárnu, když BRKO můžeme ukládat do domácích kompostérů a následně rozloženou hmotu využít na vlastní zahrádce. Nikdo se nestydí za WC v domě, a tak by se nikdo neměl stydět za kompostér. Nejde o nic jiného než o návrat ke znalostem a zkušenostem našich předků.

S odstupem času můžeme říci, že radikální způsob řešení jak nakládat s odpady, se v naší obci po všech stránkách vyplatil. Rozhodly tři věci: soustavná informovanost, přislíbený finanční bonus a omezení intervalu vývozu směsného komunálního odpadu.

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, Boršov nad Vltavou, PRO Boršov
  • 3Diskuse

Najdete na Lidovky.cz