23. srpna 2018 1:27 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Kompostér patří do každé zahrady

V Boršově je 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V Boršově je 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu... | foto: FOTO MAFRA - PETR TOPIČ

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj)  S přípravou na zákaz skládkování jsme začali již před pár lety, protože stávající systém je neudržitelný. Musíme se naučit skutečně důsledně třídit, biologický komunální rozložitelný odpad (BRKO) likvidovat v místě původu (domácí kompostování) a nutné je také omezit plastový obalový materiál.

Po dobu čtyř let jsme pečlivě sledovali množství likvidovaného komunálního a separovaného odpadu. Zároveň jsme pošilhávali k našim blízkým sousedům do Rakouska, Německa a Švýcarska. Jestliže umějí třídit odpad oni, proč bychom to neměli umět my?

Ve spolupráci s naší svozovou firmou jsme si zjistili, že až 60% váhy místních popelnic tvoří BRKO, což je alarmující a o mnohém to svědčí.

V roce 2013 jsme se rozhodli, že nebudeme vyvážet popelnice naplněné posečenou trávou, větvemi, zeminou, kameny, stavební suť... V roce 2012 jsme za rok odvezli 400 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2014 už jsme meziročně poklesli na 290 tun. Vybíraný poplatek na občana a rok jsme snížili ze 750 Kč na 650 Kč.

V obci máme celkem 700 domácností a 200 chat, v letních měsících zde zakončí vodu více než padesát tisíc vodáků. Zájemcům jsme distribuovali 350 popelnic na BRKO a 100 kompostérů, v obci máme na pěti místech svozové zařízení na BRKO.

V souvislosti s novými zákonnými opatřeními platnými od 1. ledna 2015 a s vývojem produkce odpadů jsme přijali opatření, která jdou celorepublikovým odpadovým trendům naproti. Občanům jsme jasně deklarovali, že dále budeme snižovat vybíraný poplatek za svoz odpadu na člověka a rok na základě meziročního srovnání vybraných měsíců v letech 2014 a 2015.

Tím radikálním řezem byla změna systému vývozu popelnic. Komunální odpad od dubna 2015 vyvážíme jednou za 14 dnů, BRKO ve stejné frekvenci. Výsledek? Okamžitý meziroční pokles váhy vyváženého komunálního odpadu. V roce 2014 jsme každý měsíc vyváželi cca 25 tun odpadu, nyní je to 15 tun. Zvýšila se tonáž vyváženého BRKO a naopak vzrostlo množství separovaného odpadu – papír, plasty, sklo, textil, kovy a další.

Občany jsme masivně informovali prostřednictvím rozesílaných mailů (více než 500 mailových adres do domácností), informace byly na obecních vývěskách, zaznívaly na veřejných schůzích, zodpovídali jsme individuální dotazy, sdělovali doporučení a zkušenosti odjinud. Domácnostem s dětmi, které používají jednorázové pleny, a domácnostem, jež topí uhlím, jsme umožnili mít více nádob.

Systém funguje. V zimních měsících budeme dále vyvážet komunální odpad ve čtrnáctidenním intervalu a BRKO jednou za měsíc, s novým rokem jsme startovali četnější vývozy u separovaného odpadu, především u papíru a plastů. Pro rok 2016 jsme snížili vybíraný poplatek na občana a rok z 650 Kč na 400 Kč.

Dalším krokem, který nás bude čekat, je likvidace BRKO přímo u původce, v domácnosti občana. Je přeci krajně nehospodárné vozit posekanou trávu či zbytky z kuchyně na desítky kilometrů vzdálenou kompostárnu, když BRKO můžeme ukládat do domácích kompostérů a následně rozloženou hmotu využít na vlastní zahrádce. Nikdo se nestydí za WC v domě, a tak by se nikdo neměl stydět za kompostér. Nejde o nic jiného než o návrat ke znalostem a zkušenostem našich předků.

S odstupem času můžeme říci, že radikální způsob řešení jak nakládat s odpady, se v naší obci po všech stránkách vyplatil. Rozhodly tři věci: soustavná informovanost, přislíbený finanční bonus a omezení intervalu vývozu směsného komunálního odpadu.

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, starosta obce Boršov nad Vltavou, PRO Boršov