23. srpna 2018 1:38 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Razíme aktivní politiku třídění

Během posledních čtyř let Liběchov zdvojnásobil počet nádob na tříděný odpad. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Během posledních čtyř let Liběchov zdvojnásobil počet nádob na tříděný odpad. | foto: ARCHIV RADNICE

LIBĚCHOV (Středočeský kraj) K tématu skládek jsem se dostala před lety trochu oklikou – přes vodu. Liběchov a dalších pět okolních obcí zásobuje vydatný pramen kvalitní podzemní vody. V bezprostřední blízkosti našeho pramene chtějí neúměrně čerpat pitnou vodu vodárenské firmy.

Abychom naši pitnou vodu co nejúčinněji chránili a zachovali přednostně pro obyvatele města a stovky chalupářů, kteří k nám jezdí, strávila jsem řadu hodin v diskuzích s hydrogeology. Právě ti mne upozornili na tikající bombu ve formě nekvalitně zajištěných skládek komunálního odpadu, které mohou kontaminovat zásobárny podzemní vody až desítky kilometrů vzdálené.

Není třeba čekat

I proto v obci razíme velmi aktivní politiku, co se týče třídění a minimalizace komunálního odpadu. Během posledních čtyř let jsme zdvojnásobili počet nádob na tříděný odpad. Kromě běžných kontejnerů jsme pořídili i speciální kontejnery na kartony a textil. V areálu bývalé lesní správy jsme zřídili nové sběrné místo, kam obyvatelé mohou bezplatně dovézt drobné elektro, baterky, nebezpečný a velkoobjemový odpad či kovy. Dokonce uvažujeme o jeho rozšíření, pokud uspějeme s žádostí o dotaci. Dále jsou občanům k dispozici dvě kompostárny na bioodpad. Seniorům a zdravotně omezeným lidem nabízíme jeho odvoz zdarma – to se týká například posečené trávy. Také u velkoobjemových odpadů, jako je třeba vyřazený nábytek apod., nemusejí lidé čekat na určité datum odvozů a po domluvě mohou nepotřebné věci přivézt na sběrné místo kdykoliv během roku.

Občané reagují na naši snahu pozitivně a nádoby na tříděný odpad využívají vrchovatě. Objem vytříděného odpadu u nás každoročně stoupá. I přesto ale musím konstatovat, že komunálních odpadů – tedy těch, které zbudou do černých popelnic – bohužel neubývá. Mnohokrát jsem přemýšlela nad důvody. Ekonomice se daří a lidé zkrátka jen dohánějí úroveň produkce odpadů běžnou v bohatších státech? Nebo je to dáno současným způsobem života, kdy si nemusejí lámat hlavu s šetřením, protože žijeme v blahobytu? Přesto ve snaze ulehčit životnímu prostředí nehodláme v obci polevit. Poplatek za popelnice jsme za posledních šest let nezvedli, přestože na likvidaci odpadu zhruba 50 % doplácíme. Věříme, že nejdříve musíme nabídnout alternativu a sankce mají být až posledním možným řešením.

VLADIMÍRA ZRALÍKOVÁ, starostka města Liběchova, nezávislá

VLADIMÍRA ZRALÍKOVÁ, starostka města Liběchova, nezávislá

VLADIMÍRA ZRALÍKOVÁ, starostka města Liběchova, nezávislá

Najdete na Lidovky.cz