6. září 2018 1:43 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Naše žáky vedeme i ke zdravému životnímu stylu

Vedení radnice se s žáky místních škol často setkává, aby děti věděly, kdo se... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Vedení radnice se s žáky místních škol často setkává, aby děti věděly, kdo se... | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 17  Naše městská část podporuje školy jak finančně, tak spoluúčastí na dění v nich. Vedení radnice se zapojuje i osobně, aby děti měly představu, kdo o městskou část pečuje. Starostka vítá prvňáčky s dárkem 1. září, v průběhu školní docházky děti navštěvují radnici a v 9. třídě se s nimi loučíme.

Městská část podporuje rozvoj jazykového vzdělávání v rámci programu My ve světě svět u nás, který byl zaveden v roce 2012. Praha 17 v jeho rámci poskytuje příspěvek na výjezdy do zahraničí a také jazykové vzdělávání pedagogů. Cesty umožňují žákům praktickou výuku jazyka s rodilými mluvčími. Financování programu probíhalo částečně ve spolupráci s Letištěm Praha, ale v některých letech byl plně dotován městskou částí. Aktuální řešení spolufinancování prostřednictvím PAR, což je zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně, by mělo dát programu dlouhodobější finanční stabilitu.

V posledních letech vzrůstá mezi našimi školáky podíl těch, kteří mluví odlišným mateřským jazykem. Ve školách je pro ně zajištěna výuka češtiny jako jazyka cizího právě proto, aby se dokázali zařadit mezi své vrstevníky a zvládli výuku. V tomto směru využívá městská část grant z ministerstva vnitra v projektu Společně na 17.

Praha 17 také dlouhodobě podporovala integraci a inkluzi ve školách spolufinancováním asistentů pedagoga v případě nedostatečnosti státních prostředků. V roce 2018 již by měl být systém plně zajištěn, ale jaká bude realita, se ukáže až v praxi.

Každoročně je pořádán Den Země ve spolupráci škol a městské části. Podporujeme tak znalosti dětí v oblasti ekologie.

V obou základních školách také byly zřízeny přípravné třídy, které úspěšně pomáhají ochránit děti s odkladem školní docházky a speciálními potřebami před neúspěchem při vstupu do 1. třídy.

Podpora městské části je směřována i ke sportu a zdravému životnímu stylu dětí nejen ve školách, ale také v organizacích, které naplňují volný čas školáků. Softbal, volejbal, atletika či společenský tanec jsou jen některé ze sportů, které si žáci mohou vybrat. Zároveň byla postupně renovována školní hřiště u všech objektů základních škol a tělocvičny, aby tyto sporty bylo kde provozovat.

Největší objem prostředků byl a je investován do zajištění podmínek přímo ve školách. V budovách jsou po oknech a zateplení rekonstruovány topné systémy, varny a osvětlení tříd. Jejich modernizace je nezbytná, aby byly zajištěny hygienicky správné podmínky při pobytu ve škole. V návaznosti na postupně narůstající počty žáků ve školách bylo nutné dovybavit je šatními skříňkami a dalším nábytkem. Z Fondu pro podporu základních škol byly budovy postupně vybaveny interaktivními tabulemi a také byly modernizovány odborné pracovny pro výuku cizích jazyků, fyziky, přírodopisu a hudební výchovy pro druhý stupeň.

Jitka Synková, starostka Prahy 17, ODS

Jitka Synková, starostka Prahy 17, ODS

JITKA SYNKOVÁ, starostka MČ Praha 17, ODS

Najdete na Lidovky.cz