5. dubna 2018 1:37 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Proč dělat něco znovu, když už to dobře vymyslel někdo jiný

Na projektu Do Prahy na kole spolupracovaly obce od Mnichovic až po Říčany,... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Na projektu Do Prahy na kole spolupracovaly obce od Mnichovic až po Říčany,... | foto: ARCHIV

PRAHA - KOLOVRATY  Jak v Praze, tak na mnohých místech Středočeského kraje, funguje meziobecní spolupráce velmi dobře. Nebylo tomu však vždy.

V minulosti se stávalo, že městské části v Praze mezi sebou více soutěžily, než spolupracovaly. Vyvrcholení této soutěživosti přišlo se zrušením sněmu starostů. Starostové se pak nescházeli na žádném oficiálním setkání, z čehož pramenila vzájemná neprovázanost jednotlivých projektů. Tato situace se podařila změnit díky Svazu městských částí Hlavního města Prahy. Při pravidelném setkávání jednou za měsíc si vzájemně vyměňujeme informace a pohledy na nejrůznější problematiku, plánujeme společné akce a hledáme kompromisy tam, kde máme rozdílný pohled na věc. Zároveň si předáváme údaje o možnostech grantů, dotací, atd. Někomu může připadat, že jeden kopíruje druhého, ale proč dělat něco znovu, když už to velmi dobře vymyslel někdo jiný?

Takto jsme si například předali informace o možnostech pořídit kompostéry pro občany v rámci dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí, nebo multikáry na svoz bioodpadu. Mimo tyto věcné informace, se bavíme například i o nově vznikajícím metropolitním plánu.

To, co se může zdát pro někoho dobré, je pro jiného katastrofou. Dlouhou dobu se diskutovalo, kudy povede okruh kolem Prahy. Pro nás v Kolovratech by byla ideální varianta JVK, ta však trápila jiné městské části. Nakonec se domluvilo, že okruh povede kolem nás a jako kompenzace bude vytvořen Zelený pás nad rámec EIA (Zeleň odstiňující stavbu R511). S tím všichni souhlasili a celá tato situace se promítla do územního plánu. V připravovaném metropolitním plánu tato zeleň nebyla a díky vzájemné spolupráci městských částí na tento pás netlačí pouze Kolovraty, nýbrž i ostatní městské části. Každý pochopil, že odstínění zelení je pro nás zásadní a v případě, že by nebylo, tak budeme proti okruhu R511. Na tvůrce metropolitního plánu tak netlačí jen jedna městská část, ale naprostá většina, jelikož všichni chápou, že to co se jednou stane jednomu, může se příště týkat druhého.

Obdobně spolupracují i obce ve Středočeském kraji a to na různých bázích, například sdružení Ladův kraj. Obce sdružené v tomto celku si vzájemně pomáhají s rozvojem turistiky, informací o akcích, atd.

Co je však novinkou a velkým plusem pro všechny, je skutečnost, že vznikla spolupráce mezi městskými částmi na okraji Prahy a navazujícími obcemi ve Středočeském kraji (právě ze zmiňovaného Ladova kraje). Díky této spolupráci vznikl například projekt Do Prahy na kole, na kterém spolupracovaly obce od Mnichovic až po Říčany, naše městská část Kolovraty a Hlavní město Praha. Cílem je, aby se občané ze Středních Čech mohli bezmotorovou dopravou dostat do práce v Praze po bezpečné cestě, která se co neméně křižuje s auty. Koncem loňského roku byla dokončena projektová dokumentace a letos by měla začít vlastní realizace cyklostezky. Mimo tuto cyklostezku spolupracujeme i na dalších projektech, jako jsou například suché poldry, které by vznikly na hranicích Prahy a ochránily před vylitím malých toků, jako tomu bylo např. v roce 2012. V souvislosti s poldry vzniklo i memorandum mezi Říčany a městskými částmi v Praze.

Mimo hmatatelné projekty probíhá i spolupráce ve vzájemné informovanosti o kulturních a společenských akcích, výměna knih mezi knihovnami a mnohé další. V předminulém roce jsme cvičně vyzkoušeli vzájemné vyrozumění o přicházející povodni ze Středočeského kraje až do Prahy.

Jsem rád, že tato meziobecní spolupráce funguje a doufám, že bude pokračovat i v dalším volebním období, ať už na městských částech a okolních obcích bude kdokoliv.

ANTONÍN KLECANDA, starosta MČ Praha-Kolovraty, SNK Naše Kolovraty

ANTONÍN KLECANDA, starosta MČ Praha-Kolovraty, SNK Naše Kolovraty

ANTONÍN KLECANDA, starosta MČ Praha-Kolovraty, SNK Naše Kolovraty

Najdete na Lidovky.cz