6. dubna 2017 1:33 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Matice zašovská chce zachránit unikátní klášter

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Klášterní komplex v Zašové | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Klášterní komplex v Zašové | foto: ARCHIV RADNICE

ZAŠOVÁ (Zlínský kraj) Budova, o kterou se nikdo nestará, začíná rychle chátrat a stává se cílem vandalů či domovem squaterů. Jindy se takové volné nemovitosti „ujímají“ různí spekulanti - třeba proto, aby ji využili jako ubytovnu pro tzv. nepřizpůsobivé a skrze nájemné se dostali k jejich sociálním dávkám. Je škoda každého objektu, který postihne podobný osud. O to smutnější je, když chátrá nemovitá, kulturní památka.

Naše obec získala do svého vlastnictví areál bývalého kláštera od zlínského kraje zdarma. Ne snad, že by ho nezbytně potřebovala, ale právě proto, aby se tento památný objekt v samém centru obce nedostal do rukou spekulantů, nebo aby nezačal chátrat, a tím přinášet obci výše popisované problémy. Obecní zastupitelstvo se poměrně rychle shodlo na tom, že bude strategické, pokud se klášterní areál stane obecním majetkem.

Po zbourání trinitářského kláštera v Praze, zůstal ten zašovský jediným plnohodnotným klášterem připomínající starodávný a výjimečný řád Trinitářů, jinak též Bosáků Nejsvětější Trojice, jehož hlavním posláním bylo vykupování zajatých křesťanů z muslimského zajetí. O nesmazatelné stopě, kterou v historii naší obce tento řád zanechal, dobře svědčí i to, že řádový symbol - červenomodrý trinitářský kříž- se stal součástí i soudobého znaku obce Zašová.

Osud stavby, jak je u zrušených klášterů obvyklé, byl pohnutý. Budovy prošly mnohými přestavbami a přístavbami, takže zvenčí dnes působí tuctovým dojmem, uvnitř se však skrývají prvky typické klášterní architektury – rajský dvůr, ambity, klenuté sály, rozlehlé sklepy...

Zájem o další osud zašovského kláštera spojil asi desítku místních občanů, kteří se pro větší akceschopnost rozhodli založit spolek s historickým názvem Matice zašovská. Věřím, že to byl dobrý počin. Vždyť v naší vlasti je mnoho příkladů, kdy takový spolek nadšenců pomohl zachránit a vrátit k životu nejednu stavební památku.

Obnova areálu kláštera bude náročný proces a nebude to úkol na jedno volební období. Spolek je organizace nepolitická a i v tom je jeho výhoda a přínos. Může se stát nositelem kontinuity, jakýmsi garantem původní vize.

Zatímco při předešlých stavebních úpravách byla snaha klášterní komplex „modernizovat“, jeho původní vzhled a účel potlačit a přizpůsobit potřebám aktuálního využívání, (naposled sloužil jako domov pro mentálně postižené muže), obec i spolek chtějí jít cestou opačnou: přiznat budově její historický vzhled i účel a upřednostnit takové využití, které by nebylo v kolizi s charakterem a umístěním stavby.

Klášter, který přiléhá ke kostelu, je složen ze tří budov. Nejstarší pochází z poloviny 18. století, nejmladší, bývalou školu (kolaudace 1911), se obec chystá přestavět na byty pro seniory. Zbývající dvě budovy by mohly sloužit jako ubytování pro turisty, učebny ZUŠ a zázemí pro drobné služby, které k rozlehlé zahradě a celému areálu budou potřeba.

JILJÍ KUBRICKÝ, starosta obce Zašová, KDU-ČSL

JILJÍ KUBRICKÝ, starosta obce Zašová, KDU-ČSL

JILJÍ KUBRICKÝ, starosta obce Zašová, KDU-ČSL
  • 0Diskuse

Najdete na Lidovky.cz