18. května 2017 1:22 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Holčičkám vstup povolen

V obci panuje společenský a kulturní život, o který se starají i místní spolky. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy V obci panuje společenský a kulturní život, o který se starají i místní spolky. | foto: ARCHIV RADNICE

ROKYTNO (Pardubický kraj)  Naše obec leží 12 km od Pardubic v pardubické kotlině a spadá do mikroregionu Loučná. Tvořena je vícesídelními celky Drahoš, Bohumileč, Rokytno a část Zástavy. Historický název je odvozen od rokytí, což je vrboví. První písemný záznam pochází z roku 1436, kdy císař Zikmund byl přijat za českého krále a dne 21.září předává Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní listinu na část majetku bývalého katovického kláštera.

Okolí obce je vhodné pro vycházky, projížďky na kole. Mezi přírodní zajímavosti patří písečné přesypy. Jedna z nejzachovalejších skupin pískových přesypů ve východním Polabí pocházející z mladšího pleistocénu až holocénu. Tvoří 0,5,km dlouhý a 200 metrů široký pás jižně od kóty 254,4 metrů nad mořem. Ústřední hřbet přesypů je 250 m dlouhý a 15 m vysoký, příčná sedla jej dělí do dunových vyvýšenin.

Naše obec je patřičně hrdá na Výstavu modelů autíček Klukovský sen, holčičkám vstup povolen, největší výstavu tohoto druhu v Čechách. Jedná se o výstavu modelů autíček, z let 1955-1985 ze sbírky občana obce Rokytno Václava Blažka. Výstava byla slavnostně otevřena 25. srpna 2014. Součástí stálé expozice je výstava ručních prací našich spoluobčanů.

V obci panuje společenský a kulturní život, o který se starají i místní spolky – hasiči, ženy – Spolek Pohoda, fotbalisté, hokejisti, myslivci, stolní tenisté a důchodci. Během roku pořádáme sportovní a společenské akce např. turnaj v malé kopané, nohejbalu, dětský den, pálení čarodějnic, lampionový průvod, velikonoční a vánoční tvoření, SDH Rokytno pořádá branný závod dětí – „Rokytenská míle“ a závody pro dospělé – Požární útok o „Rokytenský věnec“.

Vážím si lidí, kteří tu žijí a zapojují se do dění v obci, a že jich je! Přijeďte se k nám podívat, ať sami posoudíte, na co vás lákáme a co se u nás změnilo k lepšímu.

PETRA VRBATOVÁ, starostka obce Rokytno, STAN

PETRA VRBATOVÁ, starostka obce Rokytno, STAN

PETRA VRBATOVÁ, starostka obce Rokytno STAN

Najdete na Lidovky.cz