9. listopadu 2017 18:47 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Záhon je živým pomníkem partnerství s městem Puteaux

Růžový záhon | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Růžový záhon | foto: ARCHIV RADNICE

OPOČNO (Královéhradecký kraj)  Péči o obecní zeleň nám zajišťují Technické služby města Opočna. V rámci těchto služeb provádějí pravidelné sečení travních ploch, údržbu dřevin a ve velké míře se podílejí i na nových výsadbách. Pouze odbornější sadovnické práce jako např. ošetření památných stromů, výchovné řezy nebo rizikové kácení dřevin jsou prováděny prostřednictvím specializovaných firem.

Stromolezeckou technikou tak bylo v letošním roce odborně ošetřeno všech 14 památných stromů na území města včetně jejich zajištění bezpečnostními vazbami.

Na Kupkově náměstí probíhá postupná obnova starých dřevin a keřových porostů. Zbývá dokončit obnovu stromořadí kulových javorů po obvodu středové travnaté plochy náměstí. Optimální růst a vzhled mladých dřevin je výsledkem pravidelně prováděných výchovných a redukčních řezů. V travnatém středu historického náměstí byl založen růžový záhon podle návrhu Ing. L. Hladíkové. Vallův záhon je „živým“ pomníkem partnerství s městem Puteaux, kde žil opočenský rodák malíř František Kupka. Celému prostoru dominují francouzské keřové růže Rosa gallica, doplněné levandulí a letničkami.

Z významnějších akcí, realizovaných v letošním roce je třeba zmínit obnovu břehového porostu rybníku Broumar, které předcházelo pokácení 13 ks rizikových, zdravotně narušených stromů s podemletými kořeny. Po opravě a zpevnění břehové hrany pod chatovou osadou byla založena nová linie břehového porostu v počtu 20 ks dubů. V loňském roce byly díky zapojení veřejnosti vysazeny ovocné dřeviny podél polní cesty v Podzámčí. Vysazeno zde bylo celkem 55 ks stromků - jabloní, hrušní třešní a ořešáků. Této akci předcházela obnova ovocných alejí podél polních cest v lokalitě Pod Oborou směrem na Semechnice, kde bylo spoluprací s místními občany vysazeno celkem 100 ks stromků – slivoní a hrušní. V lokalitě Podzámčí byla realizována výsadba izolačního pásu zeleně podél Zlatého potoka v délce kolem 150 metrů. Oboustranná liniová zeleň, tvořená stromovou kostrou a nižším keřovým patrem, odcloní lokalitu určenou k zástavbě rodinnými domy (Ořechová 2) od rezervní plochy pro průmyslovou výstavbu na druhé straně potoka.

Plánů v péči o zeleň a její obnovu je stále dost. Z větších akcí bude město v dohledné době řešit obnovu hlavního uličního stromořadí v Nádražní ulici (náhrada kulových javorů za platany) a stromořadí podél hlavní komunikace v Čánce (redukční řezy nebo postupná obnova lip a jírovců). Město má též ve vlastnictví a pečuje o příměstský hospodářský les Lišťovinu o celkové výměře téměř 8,7 ha. Na lesním pozemku již byly provedeny tři z plánovaných osmi sečí a postupná obnova zalesňováním mýtin a péčí o nově vysazené porosty pokračuje.

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na Lidovky.cz