9. listopadu 2017 18:47 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Záhon je živým pomníkem partnerství s městem Puteaux

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Růžový záhon | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Růžový záhon | foto: ARCHIV RADNICE

OPOČNO (Královéhradecký kraj)  Péči o obecní zeleň nám zajišťují Technické služby města Opočna. V rámci těchto služeb provádějí pravidelné sečení travních ploch, údržbu dřevin a ve velké míře se podílejí i na nových výsadbách. Pouze odbornější sadovnické práce jako např. ošetření památných stromů, výchovné řezy nebo rizikové kácení dřevin jsou prováděny prostřednictvím specializovaných firem.

Stromolezeckou technikou tak bylo v letošním roce odborně ošetřeno všech 14 památných stromů na území města včetně jejich zajištění bezpečnostními vazbami.

Na Kupkově náměstí probíhá postupná obnova starých dřevin a keřových porostů. Zbývá dokončit obnovu stromořadí kulových javorů po obvodu středové travnaté plochy náměstí. Optimální růst a vzhled mladých dřevin je výsledkem pravidelně prováděných výchovných a redukčních řezů. V travnatém středu historického náměstí byl založen růžový záhon podle návrhu Ing. L. Hladíkové. Vallův záhon je „živým“ pomníkem partnerství s městem Puteaux, kde žil opočenský rodák malíř František Kupka. Celému prostoru dominují francouzské keřové růže Rosa gallica, doplněné levandulí a letničkami.

Z významnějších akcí, realizovaných v letošním roce je třeba zmínit obnovu břehového porostu rybníku Broumar, které předcházelo pokácení 13 ks rizikových, zdravotně narušených stromů s podemletými kořeny. Po opravě a zpevnění břehové hrany pod chatovou osadou byla založena nová linie břehového porostu v počtu 20 ks dubů. V loňském roce byly díky zapojení veřejnosti vysazeny ovocné dřeviny podél polní cesty v Podzámčí. Vysazeno zde bylo celkem 55 ks stromků - jabloní, hrušní třešní a ořešáků. Této akci předcházela obnova ovocných alejí podél polních cest v lokalitě Pod Oborou směrem na Semechnice, kde bylo spoluprací s místními občany vysazeno celkem 100 ks stromků – slivoní a hrušní. V lokalitě Podzámčí byla realizována výsadba izolačního pásu zeleně podél Zlatého potoka v délce kolem 150 metrů. Oboustranná liniová zeleň, tvořená stromovou kostrou a nižším keřovým patrem, odcloní lokalitu určenou k zástavbě rodinnými domy (Ořechová 2) od rezervní plochy pro průmyslovou výstavbu na druhé straně potoka.

Plánů v péči o zeleň a její obnovu je stále dost. Z větších akcí bude město v dohledné době řešit obnovu hlavního uličního stromořadí v Nádražní ulici (náhrada kulových javorů za platany) a stromořadí podél hlavní komunikace v Čánce (redukční řezy nebo postupná obnova lip a jírovců). Město má též ve vlastnictví a pečuje o příměstský hospodářský les Lišťovinu o celkové výměře téměř 8,7 ha. Na lesním pozemku již byly provedeny tři z plánovaných osmi sečí a postupná obnova zalesňováním mýtin a péčí o nově vysazené porosty pokračuje.

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK

ŠÁRKA ŠKRABALOVÁ, starostka města Opočno, SNK
  • 0Diskuse
Mýty a fakta o nočním pomočování dětí
Mýty a fakta o nočním pomočování dětí

Podle odhadů trpí nočním pomočováním neboli enurézou asi pětina dětí ve věku 5 let, obtíže se však nevyhýbají ani starším jedincům. Rodiče často spoléhají na to, že „z toho dítě vyroste“, v horším případě děti trestají. Noční pomočování přitom může velmi negativně ovlivnit sebeúctu a duševní pohodu dítěte.

Najdete na Lidovky.cz