16. prosince 2007 12:48 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Nebudu mít k dispozici kouzelný proutek

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 12Diskuse

PRAHA Zelení si musí vybrat. Buď si budou léčit rány, nebo dělat politiku, tvrdí místopředseda SZ Ondřej Liška.

LN Jaké to je pro třicetiletého člověka, přijít do studených prostor ministerstva a stát se tu šéfem?

Sice jsem těch prvních několik dnů, když jsem sem přišel, vnímal, že ty prostory jsou chladné a pracovní prostředí tu není příjemné, ale problémy jsou tu tak nakupené a rozsáhlé, že jsem se tím, na co se ptáte, nějak vážně nezabýval.

LN Z vašich vyjádření v médiích mám pocit, že jste mistr v používání politického ptydepe. Zpočátku bych tedy zůstala u osobní roviny. Co vaši rodiče říkali na to, že mají doma ministra?

Tak mně se nelíbí, že jste řekla něco o ptydepe. Nemyslím, že bych se vyjadřoval nejasně. Co říkají moji rodiče? Zcela rodičovsky mají obavu, jestli kvůli tomu nepřijdu o léta života, která mladý člověk může strávit i jinak. Třeba sbíráním dalších zkušeností nebo věnováním se rodině. Je otázka, jak to zvládnu.

Budoucí ministr školství Ondřej Liška.LN Máte rodinu?

Mám osmiměsíční dceru a mám manželku. Je Italka. Před mou kandidaturou v parlamentních volbách v roce 2006 jsme žili v Bruselu. Tehdy jsme byli jen dva. Já jsem tam pracoval jako poradce v Evropském parlamentu a když jsem začal uvažovat o návratu do Česka a kandidatuře za jižní Moravu, logicky jsem o tom debatoval se svou ženou. Moje žena je velmi úspěšná pracovnice Evropské komise a i já mám zájem na tom, aby se profesně rozvíjela. A ona zas má zájem, abych já se mohl prosadit. Oba víme, že se musíme snažit najít nějakou rovnováhu, aby náš rodinný život, na který klademe velký důraz, nebyl poškozen. To je v moderní době těžké.

LN Řekl jste, že nejprve jste Bursíkovu nabídku odmítl, „protože máte sebereflexi“. Vy jste ji najednou ztratil?

Sebereflexi jsem neztratil. Když ta nabídka padla poprvé, bezprostředně jsem na to odpověděl ne, protože jsem o tom do té doby vůbec neuvažoval. Pak jsem to několik dní konzultoval se svými kolegy ve straně i mimo stranu, s přáteli... A došel jsem k tomu, že by to nemuselo být špatné. Naopak. Že by tím bylo možné dát nový impulz vedení resortu a zároveň že by to posílilo SZ. S touto ambicí jsem do toho šel.

LN Už jste v médiích naznačil, že ve Straně zelených by byli i schopnější lidé, kteří by to ministerstvo vedli a...

To jsem neřekl. Já jsem řekl, že si dokážu představit jiné lidi mimo SZ, kteří mají za sebou kariéru ve vedení vědeckých nebo univerzitních institucí. Problém nastal v tom, že část Strany zelených reprezentovaná Danou Kuchtovou, Matějem Stropnickým a dalšími nebyla ochotná přijmout nominaci člověka, který by nebyl z naší strany.

LN Není od Dany Kuchtové její chování v posledních týdnech vlastně nehorázné? Na ministerstvu neuspěla, zbyly tu po ní problémy, třeba s eurofondy, a dnes diktuje, kdo má, či nemá být její nástupce, kritizuje možné kandidáty z akademické obce...

Mám s tím podobný problém jako vy. Dana Kuchtová to posuzuje podle kritérií, s nimiž nesouhlasím. Pro mě je to už uzavřená debata, já jsem se od toho odstřihl a dívám se na to, co je možné tady zlepšit a kam můžu resort posunout.

LN Proti Karlu Schwarzenbergovi takhle nevystupovala.

To je dvojí metr.

LN Je zatrpklá? Nebo jak si to vysvětlujete?

Pro Danu Kuchtovou je určitě velmi těžké strávit pocit, že odsud odešla se stínem pochybností o zvládání určitých věcí. Ve Straně zelených byla přímou aktérkou neschopnosti vygenerovat nového kandidáta. Kladla si požadavky, které nejen veřejnost, ale i já, jako vedení strany považuji za absurdní - nemůžeme přece posuzovat vhodnost určitého kandidáta na základě toho, jestli má, nebo nemá stranickou knížku. Tyto věci nás poškodily.


LN Sám jste řekl, že problémů je tu moc. Co je nejpalčivější?

Jsou tu oblasti, ve kterých neexistuje standardní cesta, jak rozhodovat. To se týče investic spojených s obrovským balíkem peněz. Podíval jsem se na to namátkově a viděl jsem ty neúplné dokumenty, které vyvolávají pochybnosti, zda ten proces byl skutečně transparentní... Proto jsem po příchodu na ministerstvo přizval ke spolupráci lidi, po kterých jsem chtěl tři věci - odbornost, schopnost nezávislého myšlení, které dokáže předcházet střetům zájmů, a schopnost týmové práce.

LN A našel jste jich dost?

Našel. Tento tým už funguje, ale zveřejním ho až v úterý. S těmito lidmi představím solidní koncepci, protože tomuto resortu doposud scházela vypočitatelnost a průhlednost. Snad každý na mém místě by se přece zdráhal několik hodin po svém nástupu podepisovat smlouvy na zakázky v řádu milionů korun, aniž by znal způsob, jakým se ta smlouva dostala na jeho stůl. Jako zelení si nemůžeme takovou chybu dovolit. To je úplný základ.

LN Můžete jmenovat nějakou takto podezřelou zakázku?

Ne. V tuhle chvíli probíhá vnitřní audit celé této oblasti. Dokud to skutečně nebudu mít zauditováno do posledního papíru, nechci nic konkrétního zveřejňovat. Počítám, že to bude v rámci týdnů. Ptala jste se na nejpalčivější problémy. Ten první byla stávka, která nastala dvě hodiny po mém nástupu. Myslím, že se podařilo ji zvládnout, aniž by to poškodilo vztahy s odbory.

LN Ano, dokonce vám tleskali.

Ano. Kdybych to řekl já, tak by to vypadalo, že sám sebe chválím. Samozřejmě mě ta reakce velmi potěšila - přitom jsem jim neslíbil žádné peníze. Jen jsem řekl, že jsem připraven velmi poctivě jednat o jejich požadavcích, protože je z velké části považuju za legitimní. Druhá naprosto urgentní otázka byla stabilizace vedení tohoto úřadu. To se podle mě podařilo. Další úkol je do března, maximálně do dubna dokončit vyjednávání s Evropskou komisí o schválení operačního programu a připravit způsob, jak se peníze dostanou ke konečným uživatelům. S tím má ČR dlouhodobě problémy. Jsem už léta kritik čerpání peněz z fondů, považuji tento způsob za nesystémový. Proto chci dosáhnout průhledného a zjednodušeného čerpání evropských peněz. To je urgentní úkol.

LN Věříte, že tento problém po Kuchtové vyžehlíte?

Už za vlády ČSSD jsem tvrdil, že začíná být pozdě. Vidím, že ten prostor pro zlepšení se každým dnem zužuje, ale stále není malý.

LN Můžete procentuálně odhadnout, jakou máte šanci, že se podaří evropské peníze čerpat?

Nevím, jestli je to procentuální, ale já jsem si jistý, že se to podaří. Naprosto jistý.

LN Tak tomu se říká sto procent.

Právě. Kdybych si to nemyslel, tuhle nabídku bych nikdy nepřijal. 

LN Ještě k tomu vašemu týmu -jsou to nestraníci?

Ne, nejsou to jen nestraníci. Vím, že tu existuje jakýsi průnik mezi ministerstvy, kdy politické strany nominují své náměstky. Tak tuhle logiku já nepřijímám. Nepřijal jsem a nebudu přijímat žádné politické nominace.

LN A ty další problémy, co budete muset co nejdříve řešit...

Tak bezodkladně musíme řešit státní maturity.

LN Myslíte, že budete ten, kdo je nakonec zavede?

Nemám na vybranou. Politické náklady na další odklad by byly obrovské. Jinak jestli čekáte, že se vyjádřím k dalším problémům, tak těch je celá řada. Například náš vysokoškolský zákon je minimálně deset let starý a už zdaleka neodpovídá evropským a světovým standardům. Ani neodráží situaci, v jaké Česko dneska je. Z debat o školství je cítit velký provincialismus...

LN Chcete prosadit do školství více peněz? Předseda odborů Dobšík říká, že v zemích OECD se vynakládá na školství šest procent z HDP, zatímco u nás je to nyní čtyři a půl procenta. Dáváte si závazek toto číslo zvýšit?

Myslíte novoroční předsevzetí?

LN Ne, myslím ministerské předsevzetí, které chcete splnit do konce volebního období.

To je zcela evidentně problém, na kterém si řada mých předchůdců vylámala zuby, a já si takový závazek dávat nebudu. Už se stává tradicí, že ministr, který nastoupí do funkce, slíbí více peněz. Řešení podle mě leží v zefektivnění fungování ministerstva. Musíme najít lepší způsob, jak s penězi, co máme k dispozici, zacházet. Ten prostor není malý. Například pod ministerstvo spadá množství institucí, které chtějí více a více peněz, ale kvalita jejich výstupů tomu neodpovídá. A já se chci pečlivě podívat, zda tady není možné hledat rezervy.

Poslanci Strany zelených Katřina Jacques a Ondřej Liška.LN Je možné, že počet svých institucí zredukujete?

Nechci nikoho strašit tím, že by si po přečtení našeho rozhovoru řekl: „A jejda, chtějí mě vyhodit.“ Ale budu velmi pečlivě posuzovat, zda velikost a způsob fungování těchto institucí odpovídá jejich výsledkům. Pakliže zjistím, že ne, jedním z logických kroků může být redukce lidí či objemu peněz, které od nás dostávají. S tím souvisí plošné zvyšování platů učitelů. Řeknu vám to takto. Já nezahájím vyjednávání o navýšení peněz pro platy učitelů, dokud nebudu mít jistotu, že peníze, které vynakládáme, jsou efektivně využívány. Do té doby nepůjdu za ministrem financí žádat o více peněz.

LN Takže spíš než o větší objem peněz půjde o to, že peníze, které vyhodnotíte jako neefektivní, přerozdělíte třeba na platy učitelů.

Poopravil bych to. Mám pochybnosti o tom, že finanční injekce do resortu by znamenala zvýšení ohodnocení učitelů a kvality výuky.

LN Jinými slovy resort školství nepotřebuje finanční injekci, ale potřebuje uklidit?

V zásadě vám dávám za pravdu. 

LN Jak chcete řešit problémy s novými osnovami? Řeknu vám příklad z minulého týdne. Studenti na soukromé univerzitě měli napsat seminární práci, v níž měli rozpracovat osnovy mediální výchovy pro základní a střední školy, která by vycházela z osnov konkrétních škol. Většina škol tvrdila, že žádné nemají. A dokonce se stalo, že ředitel školy studentce nabídl, aby u nich od příštího týdne mediální výchovu učila, když už o tom napsala osmistránkovou seminárku.

Já tu situaci moc dobře znám a odpovídá tomu, co jste právě pravila. Podpora učitelů při vytváření nových učebních plánů je nedostatečná. Ministerstvo by tady mělo sloužit jako jakýsi poradenský servis. Řada učitelů se s tím potýká velmi nesnadno. Tohle je jeden z velkých úkolů ve střednědobém horizontu.

LN Mluvíte o střednědobém výhledu, ale hoří to už dnes, protože osnovy platí od září.

Hoří to jako spousta dalších věcí. Upozorňuji, že celou dobu, co budu v této funkci, nebudu mít k dispozici kouzelný proutek. Nejde to ze dne na den. Během zhruba půl roku musíme učitelům poskytnout lepší metodické vedení. V době internetu je distribuce takových materiálů poměrně snadná. Tuto podporu učitelé čekali už dávno.

LN Pojďme k zeleným. Proč vám klesly preference až pod pětiprocentní hranici volitelnosti?

Protože jsme v minulých dvou měsících nezvládli řešit otázku obsazení ministerstva školství. Hádali jsme se před televizními kamerami a řešili své problémy v přímém přenosu. Zelení se dva měsíce pokoušeli o politickou sebevraždu. Bylo to nešťastné a svědčí to o určité nezkušenosti. Byla to první situace tohoto typu, kterou zelení museli po vstupu do parlamentu a vlády projít.LN Dá se říci, že zelení vstup do nejvyšší politiky zvládli?

To nelze říct po roce a půl.

LN Dana Kuchtová říká, že musíte „změnit strukturu své strany tak, abyste byli zase stranou demokratickou, ve které nerozhoduje jeden muž“.

Já s Danou Kuchtovou nesouhlasím. Ty struktury jsou zcela jasné. Problém je v tom, že si je každý vykládá, jak chce a jak se mu to právě hodí. A druhá věc - nevím, v čem by Strana zelených byla nedemokratická. Zelení ve světě i u nás jsou známí tím, že té vnitrostranické demokracie mají o něco více. To s sebou nese i to, že jejich vnitřní spory pronikají na veřejnost snáze než u jiných stran. Je to plus i minus.

LN Zatím to vypadá, že poslední měsíce vynakládá Martin Bursík většinu energie na to, aby stranu udržel jakž takž pohromadě.

A to já považuju za dlouhodobě neudržitelný stav. Strana zelených včetně Dany Kuchtové se musí rozhodnout, zda chce věnovat svou energii na léčení svých vnitřních zranění a půtkám mezi sebou, nebo zda chceme dělat skutečnou politiku. Já jsem přijetím nominace na ministra tu volbu udělal. Chci se věnovat politice, nikoli nějakému hašteření.

LN Máte v otázce případného návratu Jiřího Čunka do vlády svoje vlastní stanovisko, nebo se budete řídit tím, na čem se nakonec usnese Strana zelených?

V tomhle budeme jako ministři za zelené vystupovat určitě kolektivně. Pobavil mě výrok pana ministra Schwarzenberga, se kterým se víceméně ztotožňuji - že jakožto křesťanovi je mi zapovězena sebevražda, a to i spoluúčast na ní. A návrat Jiřího Čunka je pokus o politickou sebevraždu této vlády. Proto jeho návrat považuju za velmi problematický.

LN A vy budete v takovém případě prosazovat odchod z vlády?

Nevím, jak jednání dopadnou. Nevím, jak vážně to vůbec myslí KDU-ČSL. Proto jsem dalek toho, abych vám teď říkal, co udělám za tři měsíce. Zdůrazňuji, že návrat Čunka do vlády je problematický z více důvodů. Začalo to jeho výroky na adresu Romů. Už ty stály na začátku jeho pádu.

LN A co očekáváte od Bursíka, v souvislosti s nímž se mluví o pěti hospodářských deliktech?

Že to hned po svém návratu z konference na Bali naprosto průhledně vysvětlí a vyloučí jakoukoli pochybnost.

  • 12Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Okurková limonáda v 7 minutách!
Okurková limonáda v 7 minutách!

Vyměňte kupované limonády za domácí.

Najdete na Lidovky.cz