11. prosince 2007 18:53 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nesystémová reforma

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 7. 12.: Rozpočet a komorník Jenkins

Příspěvek p. Pavla Kohouta jr. o peripetiích českého státního rozpočtu v posledních deseti letech považuji za velice výstižný a příznačný, neméně tak závažné jsou i základní postuláty a závěry. Ostatně soudím, že největší váhu mají skutečnosti uvedené v přehledu čtyř bodů a dvě věty znějící takto“ „Ve veřejných financích máme na jedné straně kvanta peněz a na druhé straně množství lidí, kteří o tyto peníze mají zájem To vše téměř v úplné tmě.“. Pouze v krátkosti připomínám, že zvolený příklad podpory Orla není zrovna nejšťastnější (ve svém příspěvku o třetím odboji píši, že za komunismu šlo o jednu z nejvíce pronásledovaných organizací na Moravě), že dosavadní reforma veřejné správy, „decentralizace“, daňového přerozdělování i dohledu nad veřejnými pracemi trpí totální nesystémovostí, že stárnoucí důchodci si na tom v našich podmínkách nestojí zrovna nejlépe.
Ladislav Pavlovský, Brno
Najdete na Lidovky.cz