24. listopadu 2008 18:25 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nevylévejme s vaničkou petici

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 1Diskuse

Ad LN 31. 10.: Senát: Rozpusťme KSČM

Ne všechno v současné politicky zmatené a nesebejisté KDU-ČSL zasluhuje skeptickou obezřetnost. Jakkoliv nepatřím k obdivovatelům často vágních a nesrozumitelných stanovisek této politické strany, přesto by bylo nerozumné s vodou vylévat z vaničky i dítě, které se snaží navzdory pragmatickému lavírování vedoucích funkcionářů neopouštět tradiční demokratický étos křesťanských demokratů a lidovců. Proto je ke škodě nás všech, jestliže jenom kvůli tomu, že iniciátoři patří k Mladým křesťanský demokratům, opomíjejí média věnovat pozornost petici Na komunisty si zvykat nechceme, která byla symbolicky 17. listopadu 2008 v Den boje za svobodu a demokracii spuštěna na internetu.
Neboť tato „listopadová výzva“ k hanbě současné české politické scény jediná poskytuje příležitost širokým občanským vrstvám vyjádřit požadavek, aby se vláda, zákonodárci a další státní orgány a představitele „veřejně postavili proti návratu komunistů k reálné politické moci“ a „veřejně se distancovali“ od tohoto neblahého vývoje. Rovněž otevřená pobídka občanů vládě, aby vyslyšela návrh Senátu Parlamentu České republiky na soudní zákaz komunistické strany, bohužel nepatří k hitům vrcholného politického života u nás těchto dnů. Je proto lhostejné, že petici Na komunisty si zvykat nechceme spustili na internetové adrese www.viteznyunor.cz/petice.html mladí intelektuálové blízcí lidové straně a nechat ji nepovšimnutou není na místě.
Mimochodem: také před únorem v osmačtyřicátém byli mladí lidovci mnohem moudřejší a politicky zralejší než establishement ostatních tehdejších demokratických stran a společnost jim žel příliš málo naslouchala. Současnou petici naštěstí však jen za první týden podepsalo již více než devět tisíc občanů.
Vladimír Bystrov, publicista
  • 1Diskuse