11. října 2010 Lidovky.cz > Zprávy > Noviny

ECM se topí v dluzích

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Výsledky jednání o restrukturalizačním plánu budou možná negativní, spekuluje se o krachu

PRAHA Výsledky čtvrtečního jednání developera ECM REI jsou stále neznámé. Firma je nezveřejnila. Množí se však spekulace o negativním konci a možném krachu. Včera firmě již nefungovaly ani internetové stránky.

Držitelé dluhopisů jsou nyní v situaci, kdy volí mezi dvěma špatnými alternativami, jelikož ECM není schopna dostát všem svým závazkům,“ říká Pavel Ryska, analytik ze společnosti Atlantik finanční trhy.

Možnosti jsou následující: buď držitelé neuplatní své právo na předčasné splacení a získají v budoucnu část své pohledávky, tedy nějakých 38 procent původní investice, nebo ho uplatní a získají podstatně menší část pohledávky, přibližně 12 procent, avšak nyní.

Kdyby držitelé dluhopisů požádali o předčasné splacení, společnost by byla nucena k tísňovému prodeji aktiv za relativně nízké ceny, aby mohla majitelům dluhopisů zaplatit. Majitelé dluhopisů jsou si tohoto vědomi a při posledním hlasování v květnu se rozhodli svého práva nevyužít v očekávání, že pokud počkají, dostanou zpět podstatně více.

Vývoj je však přesně opačný. ECM v pololetí prohloubila ztrátu oproti prvnímu pololetí 2009 na 41,1 milionu eur. Celková aktiva společnosti se za první pololetí snížila o 21 procent na 268,4 milionu eur. Podle vyjádření developera se tak dělo vlivem dalšího snížení tržních hodnot projektů a kvůli tvorbě dodatečných opravných položek a rezerv. „Kvůli tomuto vývoji se tak očekávaná návratnost snižuje a řada investorů si potenciálně může říci, že čekání na lepší solvenci společnosti už nemá smysl a že nízká návratnost nyní je stále lepší než značně nejistá v budoucnu,“ vysvětluje Ryska důvody, proč by se majitelé dluhopisů mohli rozhodnout pro předčasné splacení. Vyjádření generálního ředitele ECM Milana Janků ani nikoho z firmy se nepodařilo získat. Janků vlastní ECM REI prostřednictvím společnosti ECM Group N. V. ze 76 procent. ECM Group je v jeho stoprocentním vlastnictví.

Developer podcenil krizi Potíže ECM víceméně odpovídají vývoji v sektoru a regionu. Poptávka po nemovitostech ke koupi i k pronájmu, která rychle rostla do roku 2008, prudce klesla s příchodem ekonomické recese a zatím se nedostala na předkrizové úrovně. Realitní sektor se chová velmi cyklicky, což se projevuje hlavně na cenách, a byl to právě jejich propad, se kterým společnosti jako ECM při plánování svých investic před krizí nepočítaly. Proto do nynějška realizují ztráty z projektů, jejichž prodejní či nájemní ceny se čekaly na podstatně vyšších úrovních, než jaké jsou nyní. Podle odborníků ECM zkrátka podcenila krizi. „ECM vstupovala do recese s relativně vysokým zadlužením, které se během krize jenom prohloubilo, proto nyní společnost není schopná dostát svým závazkům,“ říká Ryska. Aktuální výše dluhu ECM přesahuje sedm miliard korun, a je tak vyšší než celková aktiva. Developer se to snaží kompenzovat rozprodáváním svých nemovitostí. Ponechává si jen ty projekty, u kterých vidí v budoucnu dobrou návratnost. Letos se zbavil například obchodnězábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani, na které si vzal od České exportní banky úvěr 111,3 milionu eur, nebo budovy City Empiria na pražské Pankráci.

Další osud rozsáhlého mrakodrapového projektu City je nejistý. Plánované, dosud nezahájené stavby mrakodrapů by mohla společnost podle Rysky dostavět jen s partnerem. Další úvěr od banky ECM již nedostane.

***

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEKT ECM – MRAKODRAPY NA PANKRÁCI

1 CITY EPOQUE Výstavba zahájena v dubnu 2010, plánované dokončení projektu v 1. čtvrtletí 2013. Výška: 104 metrů, nejvyšší rezidenční budova v ČR. 2 CITY TOWER Postavena v roce 1977 jako sídlo PZO Motokov. Ecm ji odkoupila v roce 2000 a o rok později zahájila komplexní rekonstrukci. Zkolaudována na konci roku 2004. Společně s budovou cITY FORUm prodáno v květnu 2010 Generali PPF Holding za 1,8 mld. Kč. Výška: 104 metrů, druhá nejvyšší budova v ČR. 3 CITY ELEMENT Ve výstavbě. Plánované dokončení: 2012.

4 CITY COURT Projekt - Vydáno územní rozhodnutí. V květnu 2010 prodáno společnosti Skanska Central Europe Holding za 199,4 mil. Kč.

5 CITY EMPIRIA Zkolaudována v létě 2008. V prosinci 2009 prodáno neznámému investorovi za 3,4 mld. Kč. Výška: 109 metrů, nejvyšší budova v ČR.

6 CITY POINT Stavba zahájena v červenci 2002, zkolaudována v červnu 2004. V roce 2007 byla budova prodána společnosti Oppenheim ImmobilienKapitalanlageesellschaft mbH.

7 CITY ARENA Záměr. Kulturně společenské centrum s multifunkčním sálem s kapacitou až 5000 osob, navazuje na projekt arkády Pankrác. 8 CITY FORUM Obchodněkonferenční centrum dokončené na jaře 2006, část spodní části cITY EmPIRIa. 9 CITY DECO Výstavba zahájena na jaře 2010, plánované dokončení projektu na jaře 2012. Tvořena třemi křídly propojenými příčným traktem do tvaru písmene E.

Pramen: ECM / ZR

Graf

LETOŠNÍ KLÍČOVÉ UDÁLOSTI PRO FIRMU ECM

Vývoj ceny akcií ECM (v korunách)

309

28. 4. 2010 ECM oznamuje za rok 2009 ztrátu 62,27 mil. eur, celková hodnota aktiv klesla o polovinu na 341,7 mil. eur, provozní ztráta dosáhla 47,2 mil. eur.

324,8

17. 5. 2010 ECM REI prodala 100% podíl v ECM City Empiria. Získala 12,1 milionu eur.

243,5

231,8 19. 5. 2010 ECM za 1. Q. vykázala čistou ztrátu 6,003 milionu eur.

25. 8. 2010 ECM REI v pololetí prohloubil ztrátu na 41,1 milionu eur.

172,02

3. 9. 2010 ECM REI oznámila prodej majoritního podílu v ruském projektu M5 Mall v Rjazani, vlastníkem se stane PSJ New.

131,18

15. 9. 2010 ECM REI dokončila jednání se společností STRABAG o prodeji dceřiné firmy ECM Facility.

153,45

7. 10. 2010 Valná hromada držitelů dluhopisů měla rozhodnout, zda přistoupí na restrukturalizační plán.

136

4. 1. 2010

8. 10. 2010

Zdroj: Patria

KAMILA JUŠKOVÁ

Najdete na Lidovky.cz