30. prosince 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Noviny

Eko-poplatky za přepis starších vozů

Při přepisu nebo prvním přihlášení automobilu s emisní normou Euro 2 a nižší bude žadatel o přihlášení povinen zaplatit ekologický poplatek ve výši až 10 000 Kč podle emisní normy daného vozu.

Když budete chtít na sebe přepsat automobil, který plní emisní normu Euro 2, Euro 1, nebo dokonce neplní žádnou z evropských emisních norem, zákon vám ukládá následující povinnost: „Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.“ Důležité je zdůraznit, že ekologické poplatky jsou vybírány při přeregistraci automobilu nebo při nové registraci, což může být například při dovozu ze zahraničí. V případě, že již vlastníte automobil, na který se poplatky budou od ledna vztahovat, ale nebudete jej dále prodávat, žádné dodatečné výdaje v tomto směru neočekávejte. Zpoplatněné automobily jsou rozdělené do skupin podle tohoto schématu: norma Euro 2 - platba 3000 Kč, norma Euro 1 - 5000 Kč a nesplnění ani normy Euro 1 -10 000 Kč.

Jelikož emisní norma Euro 3, od níž výše se poplatky nevybírají, začala v České republice platit od dubna 2001, je možné říci, že až automobil registrovaný v ČR po tomto datu má stoprocentní jistotu, že při jeho převodu nebude poplatek vybírán. Norma Euro 3 však v EU platí již od roku 2000, takže u automobilů dovezených z EU s rokem výroby 2000 a vyšším je také jisté, že plní normu Euro 3.

U ostatních vozidel nelze jednoznačně podle typu vozu a druhu motoru říci, jakou emisní normu plní. Jen podle platnosti ekologických norem v EU je možné velmi přibližně sestavit žebříček výše poplatků podle roku výroby.

Velmi zhruba je možné říci, že za automobily s rokem výroby do roku 1992 se bude platit nejvyšší poplatek 10 000 korun, což jsou auta, která nesplňují žádnou z předepsaných emisních norem Euro. Dalším stupněm je rok 1996, do nějž na západ od našich hranic platila norma Euro 1. Na tu se vztahuje poplatek 5000 Kč. A přibližně do již zmiňovaného roku 2000 plnily vozy v Evropě emisní normy Euro 2, což odpovídá poplatku 3000 korun.

Jedná se pouze o velmi orientační rozdělení, protože je možné například najít dva automobily , z nichž, byť mají shodně rok výroby 1999, jeden plní emisní normu Euro 1 (poplatek 5000 Kč), zatímco druhý již splňuje požadavky emisní normy Euro 3, a tudíž se na něj ekologické poplatky vůbec nevztahují.

Jak poznat konkrétní „Euro“? Nový zákon sice stanovuje ceník poplatků podle emisních norem Euro, nicméně určit, do jaké emisní kategorie spadá konkrétní vůz, není vůbec snadné. Obecné zařazení jednoduše neexistuje, protože platnosti starších norem Euro se vztahovaly na západní Evropu, u nás nebyly závazné.

Lze proto najít automobily registrované například v roce 1996, které plní jen normu Euro 1, nebo naopak vozy z roku 1998 splňující standardy Euro 3. Zaručeným způsobem, jak normu Euro zjistit, je pohled do Technického průkazu do kolonky Emise.

Pokud zde není dané Euro zapsané přímo, potom je v této kolonce nejspíše některý z údajů, který je uveden v převodní tabulce u tohoto článku. Podle ní lze danou normu Euro zjistit.

Jsou ale i případy, kdy je kolonka emise nevyplněná. Na úřadech se v tomto případě předpokládá, že automobil neplní žádnou z emisních norem Euro, a podléhá tedy poplatku 10 000 Kč. Jelikož ale počátkem devadesátých let nebyly emisní normy příliš sledovány, nedocházelo ani k jejich zápisu.

V praxi se tudíž ukazuje, že existuje celá řada automobilů, které mají políčko emise prázdné, ale přesto plní emisní normu Euro 1. To znamená úsporu ve výši pěti tisíc korun. Skutečnost, že automobil opravdu plní emisní normu Euro 1, je ale potřeba věrohodně prokázat. Prokázat emisní normu může výrobce či importér značky, ale například také společnost Dekra.

Zjistit normu Euro ovšem není úplně snadné a je potřeba počítat se značnou časovou investicí. Je totiž nezbytné, aby automobil podstoupil takzvanou evidenční kontrolu. Výsledky je nutné zaslat na centrálu Dekry, která z nich zjistí danou emisní normu a vystaví potvrzení.

Pokračování na straně 14

Dokončení ze strany 13

Až na jeho základě ji příslušný úředník zapíše jako změnu do Technického průkazu, podle nějž se určuje výše ekologického poplatku při převodu automobilu. Nutno dodat, že vystavení potvrzení od společnosti Dekra bude zpoplatněno, avšak v současné době ještě nejsou přesné ceny známy.

Kdo a kdy přesně poplatky platí

Poplatky se týkají pouze vozidel kategorie M1 a N1 do hmotnosti 3,5 tuny, tedy naprosté většiny osobních automobilů, včetně těch, které jsou registrované pro možnost odpočtu DPH jako nákladní. Poplatky se tudíž netýkají motocyklů, případně ani veteránů vedených v registru historických automobilů. Nákladní automobily nebo zemědělské stroje jsou také této povinnosti ušetřeny. Současně s tím zákon udává, že platit se bude za každé auto pouze jednou. Jakmile si tedy koupíte automobil podléhající poplatkům a zaplatíte jej, potom při dalším prodeji už kupující tuto povinnost mít nebude. Poplatek se vybírá při změně vlastníka, to znamená, že když se například stěhujete a budete si měnit registrační značky, nemusíte platit poplatky ani v případě, že váš vůz spadá do některé ze zpoplatněných skupin. Nejedná se totiž o přeregistraci ani první registraci automobilu, jak to definuje odpovídající zákon. Jelikož poplatků se nemusejí bát automobily vyrobené přibližně od roku 2000, je podle statistik zřejmé, že při případném prodeji bude ekologickým poplatkem zatíženo téměř 60 procent automobilů, které jezdí po českých silnicích. Od zavedení se očekává také snížení počtu dovážených automobilů, z nichž ty, které nesplňují emisní normy Euro, případně plní jen Euro 1, tvoří zhruba jednu třetinu. Současně je zřejmé, že se omezí obchod s nejstaršími automobily (bez normy Euro). Lze tak očekávat, že právě tyto vozy proto dojezdí u svých stávajících majitelů. Právě u těchto vozů by ale mohla nastat situace, kdy původní majitel automobil prodá, ale dohodne se s kupujícím na tom, že automobil nebudou kvůli poplatku (často převyšujícímu cenu vozu) přepisovat. Je potřeba upozornit, že prodávající se v tomto případě vystavuje riziku, že bude stíhán za prohřešky nového majitele.

***

Auta s největším počtem registrací (zdroj SAP)

Vůz Poplatek

Škoda Felicia 3000 Kč

Škoda Favorit/Forman 5000 - 10 000 Kč

Škoda Fabia I 0 - 3000 Kč

Škoda 105, 120 10 000 Kč

Škoda Octavia I 0 - 3000 Kč

Renault Mégane 0 - 3000 Kč

Opel Astra 0 - 5000 Kč

Ford Escort 0 - 10 000 Kč

Volkswagen Golf 0 - 10 000 Kč

Ford Mondeo 0 - 5000 Kč

Počet registrací

k 6/2008

405 927

321 325

317 811

289 003

240 100

88 422

84 489

83 886

79 842

58 020

Poplatky

žádné Euro 10 000 Kč

Euro 1 5000 Kč

Euro 2 3000 Kč

Platnost norem Euro

Euro 1 od 1993

Euro 2 od 1996

Euro 3 od 2000

Jaké mám Euro?

Zápis v TP Norma Euro

70/220 žádné Euro

74/290 žádné Euro

77/102 žádné Euro

78/665 žádné Euro

83/351 žádné Euro

88/436 žádné Euro

89/458 žádné Euro

Zápis v TP Norma Euro

89/491 žádné Euro

15 R00 - R04 žádné Euro

83 R00 A, B žádné Euro

83 R01 A, B žádné Euro

91/441 Euro 1

93/59 Euro 1

83 R02 B, C Euro 1

Zápis v TP Norma Euro

83 R03 B, C Euro 2

83 R04 B, C Euro 2

94/12 Euro 2

96/44 Euro 2

96/69 Euro 2

98/77 Euro 2

PETR HANKE

Najdete na Lidovky.cz