4. října 2007 19:29 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

O moudré výzvě

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 2. 10.: Vyzývat k větší vzdělanosti je pyšné a nesoudné

Článek M.Čermáka "Vyzývat k větší vzdělanosti je pyšné a nesoudné"
uvřejněný v Lidových novinách 2.10.2007 je nepřiměřenou reakcí  na občanskou výzvu "Všem jejichž hlas je slyšet". Tato výzva byla podepsána více než stovkou předních českých osobností, z nichž mnozí bezesporu patří k intelektuální elitě národa.

 Výzva "Všem jejichž hlas je slyšet" vyjadřuje znepokojení nad evidentně klesající úrovní vzdělanosti (kulturnosti, slušnosti,...) v české společnosti, projevující ve všech oblastech společenského života a apeluje na ty, kteří mají reálnou možnost přispět ke zvrácení neblahého trendu, aby tak činili. Závěrečné věta výzvy zní: "Nezapomínejte, že_ _zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost."
 
    Podstata nepochopitelně nepřátelského postoje novináře M.Čermáka k občanské iniciativě je pregnantně vysvětlena v závěrečném odstavci jeho článku. Cituji doslova: "**Zdá se mi směšné cítit odpovědnost za svět a společnost. A už vůbec mě netrápí vzdělání cizích lidí. Beru vědomosti a intelekt jako privátní konkurenční výhodu. Tak se to snažím vštěpovat i dětem."  Co dodat k podivným občanským postojům jednoho českého novináře. Snad jenom to, že právě novináři jsou ti, jejichž hlas je silně slyšet. A že oni, jako první, by měli vyslyšet moudrou výzvu, která je jim určena.

Jaroslav Markl, jaroslav.markl@vsb.cz