12. února 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Obecné znehodnocení valuty

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 12. února 1918  

O obecném znehodnocení valuty slyšíme denně úvahy národohospodářů všech států, jež namnoze dosti si odporují.

Pozoruhodným však jest, že všichni finančníci souhlasí v jednom, totiž, že nejlepším způsobem uchování nastřádaných úspor jest uložení větších kapitálů do životního pojištění, kteréž jedině jest způsobilé kapitály bezpečně uchovati, rozmnožiti a přenésti z nynějších neklidných dob na doby spořádaného finančního hospodaření.

Jedině tím způsobem vysvětluje se velká obliba sazeb s jedinou premií zavedenou Zemskou životní pojišťovnou markrabsví moravského. Osoby starší zakupují si doživotní rentu pro bezstarostné stáří, osoby mladší pojišťují se na doživotí a úmrtí s jedinou prémií, aby rodina zabezpečena byla pro případ nenadálého úmrtí živitele.

Najdete na Lidovky.cz