21. července 2015 9:06 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Odposlechy z války policajtů: dlouhé prsty ministra Chovance

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 15Diskuse
Z odchod Ivana Bílka prý mohou straníci z ČSSD. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Z odchod Ivana Bílka prý mohou straníci z ČSSD. | foto:  Michal Šula, MAFRA

PRAHA Z tajně pořízených nahrávek, které LN získaly, vyplývá, že do personálního složení papírově nezávislé Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nejspíše zasáhl ministr vnitra. Loni v květnu se první náměstek Dušan Brunclík zastavil na kávu a doutník u ředitele GIBS Ivana Bílka. Šéf mu oznámil, že chystá reorganizaci úřadu, a on proto přijde o místo.

Podle tajných nahrávek za odchodem klíčového důstojníka bezpečnostního sboru, který má hlídat policisty, celníky a příslušníky vězeňské služby, byla politika. Na odchod podle Bílkových slov tlačili straníci z ČSSD.

„Zavolal si mě Chovanec“

„Na mě naběhli, jak si mě zavolal ten Chovanec, tak to bylo docela úsilí,“ říká na záznamu ze své vlastní kanceláře Bílek. „Já jsem trval na dvou věcech. Zaprvé že to nechci od nějakého Chovance, ale chci to slyšet od premiéra. Zadruhé že chci, abys zůstal ve vedení inspekce. Takže tohleto je asi čtvrtá varianta. Ve středu jsem byl u premiéra ve sněmovně a v sobotu v Poděbradech mi to odkejvnul (není jasné, zda je míněn premiér – pozn. red.). A s tím samozřejmě že celou bezpečnostní komunitu řídí pan Chovanec,“ pokračuje nahrávka.

Hned v prvním paragrafu zákona o GIBS je přitom napsáno, že ředitel inspekce je z výkonu své funkce odpovědný předsedovi vlády. Nyní se zdá, že nezávislost inspekce zůstala jen na papíře.

Kdo řídí GIBS

Generální inspekce vznikla před třemi lety. Až do té doby stíhala trestnou činnost policistů inspekce ministra vnitra. A jedním zhlavních cílů vzniku GIBS bylo, aby ministr vnitra neměl pod sebou jak policii, tak i její kontrolu.

Na další nahrávce Bílek situaci rozvádí. „Trval jsem na tom, že prostě s tím premiérem musím mluvit. Takže na středu jsme se domluvili. On řekl, že všecko to, co chce Chovanec, je správně. Takže jsem mu to nechal a v sobotu byl v Poděbradech,“ řekl Bílek.

Náměstek Brunclík nabídku na jiné místo odmítl a inspekci k 1.červnu loňského roku opustil. Záhy se nechal v deníku Právo slyšet, že za jeho odchodem stál právě ministr vnitra Chovanec. Autentičnost záznamů LN potvrdil Brunclík. Odmítl ale, že by si je sám pořídil. I jemu je prý někdo předal.

Záznam hovorů najdete ZDE:

Vyjádření Radky Sandorové, mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů:

Odpověď Generální inspekce bezpečnostních sborů:

K Vámi dotazované organizační změně došlo na základě vyhodnocení efektivity plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů, zejména v oblasti trestního řízení, kdy bylo potřeba posílit tuto oblast osobou, která bude odborně fundovaná pro koordinaci činnosti policejních orgánů. Tato snaha byla vedena zejména zájmem na zkvalitnění trestního řízení, za což byla v minulosti GIBS opakovaně kritizována.

Tato záležitost byla mnohokrát konzultována s tehdejším prvním náměstkem ředitele GIBS.

Pokud se odvoláváte na nějaké nahrávky údajných rozhovorů, tak z předestřeného obsahu vyplývá jednoznačná pochybnost o jejich autentičnosti, a k takto účelově vytvořenému kompromitujícímu materiálu, který Vám byl předložen se zjevným spekulativním úmyslem, se ani nelze vyjádřit. V té souvislosti nezbývá, než Vás důrazně upozornit, a to především s ohledem na konkrétně Vámi dříve záměrně uveřejněné nepravdivé informace ve vztahu ke GIBS (článek z října 2014 o tvrzeném zrušení pracoviště GIBS v Olomouci), že dojde-li k jejich zveřejnění, tak bude využito všech právních prostředků k ochraně práv jak GIBS, tak fyzických osob takovým jednáním dotčených. Z kontextu Vašeho dotazu je patrné, že se jako novinář stáváte prostředkem, který má sloužit k realizaci nenaplněných ambicí a pocitů ukřivděnosti konkrétního „zdroje“, kterého lze snadno identifikovat, a zároveň snadno ovlivnitelným nástrojem dlouhodobě účelově vedené dehonestační kampaně proti vedení GIBS. Je třeba též vyslovit podiv nad tím, že tyto informace jsou účelově zveřejňovány až po více než jednom roce od realizace zásadních organizačních změn v Generální inspekci bezpečnostních sborů, které byly všeobecně vnímány pozitivně.

K historii organizačních změn u GIBS, která Vás zajímá, je zapotřebí zmínit, že ředitel GIBS byl a bude vždy v kontaktu s příslušným ministrem vnitra, neboť nezbytnost poměrně úzké spolupráce, vyplývá zejména z povinností stanovených zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ministr vnitra též činnost GIBS v minulosti několikrát kritizoval, což bylo i zveřejněno v médiích.

V době zřizování GIBS jako samostatného bezpečnostního sboru bylo zapotřebí zachovat kontinuitu s Inspekcí PČR, která byla organizační součástí MV, řadu úkolů po ní ale převzala, zejména ve stěžejní oblasti trestního řízení. Pro zajištění této návaznosti bylo zřízeno služební místo prvního náměstka ředitele jako statutárního zástupce, který jednak nesl odpovědnost za plnění úkolů v trestním řízení a současně plně zastupoval ředitele inspekce v zájmu kontinuálního zachování činnosti k zajištění organizačních a ekonomických náležitostí, provozu a užívání informačních a komunikačních technologií, analytiky apod. Tento proces bylo možno počátkem roku 2014 pokládat za završený. Proto byla navržena změna organizační struktury, v rámci které bylo stávající místo prvního náměstka ředitele zrušeno. Současně bylo zřízeno služební místo náměstka ředitele pro trestní řízení, které bylo charakterizováno oborem vzdělání dle § 19 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem změny bylo zajištění jednotné aplikační praxe v činnosti policejních orgánů GIBS a oproštění od nesouvisejících činností GIBS. Zastupitelnost ředitele bylo navrženo dále řešit na základě vyhodnocení aktuální situace symetricky mezi oběma náměstky ředitele.

K zajištění souvisejících činností bylo navrženo zřídit dva odbory v přímé působnosti ředitele GIBS. Stávající oddělení kanceláře ředitele bylo transformováno do Odboru kanceláře ředitele s vnitřním členěním na Oddělení organizační, Oddělení personální a Oddělení operační. Nově zřízený Odbor vnitřních záležitostí zastřešil stávající Oddělení vnitřní kontroly a Oddělení metodiky a prevence dosud stojícími samostatně v přímé působnosti ředitele a Oddělení informační analytiky, do té doby řízené prvním náměstkem ředitele. Vzhledem k tomu, že toto oddělení se zabývalo evidenční činností na úseku podání osob, oblastí souhrnného vykazování protiprávní a kriminální činnosti subjektů a analýzou kriminálních případů, bylo navrženo jej zařadit do nové organizační součásti v přímé působnosti ředitele GIBS. Odbor vnitřních záležitostí zastřešil činnosti, které zahrnovaly vstupní místo pro podání a podněty fyzických a právnických osob do GIBS, vyhodnocování a zpracování informací a výstup informací o protiprávní činnosti a metodických doporučení směrem k ostatním bezpečnostním sborům.

Změna organizační struktury byla schválena s účinností k 1. červnu 2014. Následovala změna systemizace služebních a pracovních míst u GIBS a vzhledem k požadavku oboru vzdělání na služební místo náměstka pro trestní řízení byly činěny kroky k obsazení tohoto místa. Vzhledem k tomu, že nikdo ze stávajících pracovníků GIBS, kteří splňovali kritéria na nově zřízené služební místo, zájem neprojevil, byl ředitelem GIBS vybrán nejvhodnější uchazeč v souladu s § 24 zákona č. 361/2003 Sb., který byl na služební místo ustanoven ke dni 13. 6. 2014. Hledání vhodné osoby proběhlo osobní znalostí v bezpečnostních sborech a vedenými konzultacemi včetně projevu zájmu o ustanovení na toto služební místo a bylo výhradně v kompetenci ředitele GIBS.

Bývalému prvnímu náměstkovi ředitele, vzhledem k nesplnění podmínky dle § 19 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb. bylo nabídnuto služební místo vedoucího Odboru vnitřních záležitostí, protože zde existoval zájem o využití jeho dosavadních znalostí a zkušeností pro další činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů a byla tedy vyvinuta velká snaha, aby ve služebním poměru u GIBS zůstal, což neakceptoval.

Postavení ředitele GIBS je dáno dikcí § 1 odst. 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů: „V čele inspekce stojí ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.“ Předseda vlády je též nadřízeným služebním funkcionářem ředitele GIBS ve vymezených oblastech – viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. „ve věcech služebního poměru ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů jedná a rozhoduje předseda vlády“, § 4 odst. 4 „Návrh systemizace na příslušný kalendářní rok předkládá v předcházejícím roce ke schválení vládě nadřízený ředitele bezpečnostního sboru“ a odst. 5 „Návrh organizační struktury bezpečnostního sboru připravuje ředitel bezpečnostního sboru a schvaluje jej podle vládou schválené systemizace nadřízený ředitele bezpečnostního sboru“. Ostatní oblasti činnosti GIBS, mimo plnění úkolů v trestním řízení, jsou výhradní kompetencí ředitele GIBS v souladu s vývojem bezpečnostní situace a strategií vlády ČR.

Vyjádření ministra vnitra Milana Chovance:

Nemohu zodpovědně komentovat údajnou nahrávku, kterou jsem neslyšel a ani netuším, jakým způsobem vznikla. Vámi zprostředkovaná tvrzení považuji za hospodské drby, které může kdokoli bezdůvodně pronést nejen o mě, ale i o komkoliv jiném. Zároveň mi přijde zcela absurdní, aby mi bylo podsouváno rozhodování v personálních otázkách inspekce, vůči které žádné pravomoci nemám. Například nového náměstka jsem poznal až v souvislosti s jeho nástupem do GIBS a od té doby jsem ho prakticky neviděl.

Je veřejně známo, že od jara 2014 jsem na různých fórech i v médiích kritizoval práci GIBS a volal po změnách ve fungování této instituce. Například 24. května 2014 jsem v Lidových novinách upozorňoval na možné šikanózní praktiky, kterých se může GIBS vůči některým policistům dopouštět. Za tehdejší kritikou práce GIBS si stojím a nebyl jsem v ní osamocený. V médiích byla obdobně zmiňovaná i nespokojenost našeho koaličního partnera ANO. Také proto jsem přivítal, že šéf inspekce reagoval a provedl v polovině loňského roku celou řadu významných organizačních změn. V tomto smyslu jsem s ním i opakovaně hovořil.

V souvislosti s Vašemi spekulacemi se musím ptát, proč se někdo údajnou nahrávku rozhodl zveřejnit až nyní, více něž po roce od jejího vzniku? Jak tato záležitost souvisí s cílenými úniky z GIBS z posledních dní? Nejde o snahu destabilizovat GIBS právě v době, kdy sněmovní komise požádala GIBS, aby prošetřila řízené úniky informací mimo jiné právě do Lidových novin?

Vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky:

Nemohu komentovat výroky, jejichž obsah ani původ vzniku neznám.

Musí je zhodnotit ti, kteří je údajně pronesli a nikoliv třetí osoby, o nichž se hovoří bez jejich vědomí. O autorizaci a také pravdivosti výroků pak může rozhodnout pouze soud, pokud se někdo o něčem baví a někdo si to nahraje, ještě to neznamená, že je to pravda a ne jen spekulace či záměrná lež. Například s panem ředitelem Bílkem jsem se v Poděbradech nikdy nesešel. Naše jednání probíhají na Úřadu vlády, výjimečně pak v Poslanecké sněmovně.

Jako předseda vlády jsem v uplynulém roce řešil s ředitelem GIBS zejména sestavování jejího rozpočtu, protože rozpočet schvaluje vláda, řešení trvalého sídla GIBS v Praze, neboť v této věci probíhaly na Žižkově demonstrace a následně jednání mezí státními úřady a hlavním městem Prahou, projednávali jsme návrh ředitele GIBS na novou organizační strukturu GIBS s odkazem na par. 4, odst. 5 zákona 361/2003 Sb., a také poslanecké interpelace na premiéra ve věci fungování GIBS. Ke kontrole činnosti GIBS je ze zákona oprávněný příslušný orgán Poslanecké sněmovny.

Na základě zákona platí, že jmenování a odvolávání náměstků je plně v pravomoci ředitele GIBS. Předseda vlády ani ministr vnitra o tom ze zákona nerozhodují. Ministr vnitra se v první polovině loňského roku opakovaně, veřejně a velmi kriticky vyjadřoval k práci GIBS. V obecném zájmu je, aby GIBS fungovala co nejlépe, také proto tato nezávislá inspekce v loňském roce prošla zásadní organizační změnou.

  • 15Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Najdete na Lidovky.cz