Co se změní v Národním parku Šumava? Jana Stráský odpovídal on-line

Jan Stráský | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

UKONČENO

Národnímu parku Šumava bude šéfovat někdejší předseda federální vlády a bývalý ministr Jan Stráský. Do funkce ho jmenoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, což uvítal i prezident Václav Klaus. Stráský, který je šéfem rady šumavského parku a zároveň řídí Klub českých turistů, má za úkol uspět jako krizový manažer. Jeho hlavním úkolem bude plán, jak zabránit šíření kůrovce. Zabývat se má i přípravou zákona o národním parku. Ve funkci chce být ale jen dočasně - rok až rok a půl. Co za tu dobu hodlá udělat? Jaké má plány? Jan Stráský odpovídal čtenářům.

položených otázek: 50 | jak se správně ptát | Aktualizovat
  1. Otázka má být stručná a jasná, maximálně tři řádky.
  2. Není možné reagovat na otázku zakládající se na externím odkazu.
  3. Přestože konfrontační otázky vítáme, nesmí překročit hranici slušnosti.
  4. Nepište otázky VELKÝMI PÍSMENY.
  5. Podepište se.
  6. Neopakujte dotazy, které už položili jiní.

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (21.2.2011 12:07) Petr Durman
Dobrý den, chci se zeptat, zda budete prosazovat při povolování staveb v NPŠ, aby stavby byly v souladu s architektonickými a urbanistickými příručkami loni vydanými NPŠ. A dále se chci zeptat, kdy povolíte stavět na Bučině, Knížecích pláních a jiných nádherných místech Šumavy.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 10:45)
Po těchto přírůčkách jsme několik let volali. Měly by zabránit subjektivistickému přístupu, o němž najdeme na Šumavě důkazy. Určitě budu vyžadovat jejich využití. Pokud jde o stavby turistické infrastruktury, ty už na Knížecích Pláních a na Bučině stojí. Nesetkal jsem se se žádnými zájemci, kteří by zde chtěli stavět další stavby. Pokud jde o soustavu ekofarem, které by v Parku pomohly udržovagt bezlesí, jsme na samém začátku jednání a žádná zatím není předložena k povolení.
OTÁZKA (21.2.2011 12:09) Petr Durman
Co jste měl na mysli, když jste krátce po zvolení do funkce ředitele uvedl, že musí jít dočasně stranou platné zákony? Měl jste na mysli, že chcete kácet v 1.zónách NP?
ODPOVĚĎ (22.2.2011 10:52)
Zákon o ochraně přírody vymezuje ochranná opatření, která se pak v Plánu péče vztahují na jednotlivá území. Výjimky z těchto vymezení většinou při střetu s jiným veřejným zájmem podle tohoto zákona může udělit MŽP. Zkratkovité vyjádření, které citujete, znamená, že posoudíme účinnost dosavadních opatření ochrany před kůrovcem a v některých případech, kde nevedou k redukci kůrovcové kalamity, požádáme o výjimky. Právě dnes jsem se sešel s pracovní skupinou, která by mi měla dát nejpozději do tří týdnů příslušná doporučení. 1.zón je v NPŠ 13 % jeho rozlohy a velmi často jde o nelesní pozemky a rašeliniště. Na území 1.zón již mnoho živých stromů, jejichž likvidace by pomohla při redukci kůrovce není, a tak nepředpokládám, že mi bude doporučeno kácení ve znepokojivém rozsahu.
OTÁZKA (21.2.2011 11:13) Martin Trusina
Dobrý den, bude pod Vaším vedením NP Šumava vstřícnější k vodákům na "horní" Vltavě? Plánujete zpřístupnění některých doposud uzavřených zón? Děkuji za odpovědi.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 10:57)
Režim splouvání, který byl aplikován v roce 2010, byl v závěru sezóny zrušen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a i bez něho skončil 31.10.2010. Nyní pracujeme na novém režimu a určitě to na větší vstřícnost nevypadá. Návrh Nového návštěvního řádu, který zahrnuje rovněž režim splouvání, by měl platit od 1.5.2011.
OTÁZKA (21.2.2011 12:11) Petr
Jaký máte názor na dopravní lanovku na Hochficht? Nemyslíte, že při uvažované variantě bez sjezdovky by se lyžaři a hlavně snowboardiské vraceli lesem?

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.2.2011 11:22) Janoušek
Dobrý den, můžete zaručit, že Vaše plány nenávratně neohrozí biotopy ohrožených druhů rostlin a živočichů na Šumavě? Koordinujete Vaše snahy s odborníky (nemyslím na cestovní ruch nebo těžbu dřeva, ale na biologii). Máme z Vašich plánů strach.

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.2.2011 12:34) Martin S.
Dobrý den přeji. Nepřemýšlel jste někdy o rozšíření NPŠ? A ještě jedna otázka: jste seznámen se způsoby správy národních parků v cizině? Třeba v Německu, Rakousku, Švýcarsku... Děkuji, Martin.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:04)
Po pravdě řečeno ptřemýšlel. Jsme např. přesvědčen, že do Parku by patřilo spíše území kolem Černého a Čertova jezera. Rozšířením tímto směrem by se do parku dostaly komunikace (silnice, železnice) spojující Železnou Rudu s vnitrozemím a proto tento nápad nebyl už dříve realizován. Samozřejmě, že znám způsob správy v Bavorském parku, poněvadž s ním náš park hraničí.Přiznávám, že jsem spíš seznámen se správou NP v USA a Kanadě, i když jsem většinu parků ve Vámi uvedených zemích také navštívil. Asi jsem nenarazil na tak naléhavou potřebu je znát, ale pokusím se to napravit.
OTÁZKA (21.2.2011 12:50) Vodrážka
Chi se zeptat, proč budovat sjezdovky v české kotlině. Stejně se dá pořádně lyžovat jedině v Alpách. Koho bude zajímat, že na šumavských homolích postavíte pár vleků a sněžných děl? Opravdu si myslíte, že toto vede k prosperitě šumavských obcí????Navíc na úkor krásné přírody. Promiňte, ale tohle mi moje hlava nebere. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:07)
Nejprve si spočítejte lyžařské areály na rakouské a bavorské straně Šumavy, pak se zeptejte rakouských a barorských obcí, přispívají-li k jejich prosperitě a nakonec spočtěte počet Čechů v těchto areálech. Nakonec stejně dojdete k tomu, co já: že krásnou Šumavu musíme narušit co nejméně.
OTÁZKA (21.2.2011 13:00) Anonym
Dobrý den, proč si myslíte, že není lepší ponechat obnovu Šumavy na přírodních procesech? Pokud se přírodě ponechá volná ruka, tak lze očekávat, že si poradí sama. Ekologové říkají, že pár stromů kalamitu vždy přežije a z nich postupně vznikne nový zdravější les s tím že ostatní popadané stromy budou fungovat jako ochrana před zvěří a také jako zdroj živin. Přijde mi to celkem přirozené. zdraví L.S.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:10)
Tohle není na krátkou odpověď. To spíš přijeďte a podíváme se na místa, kde skutečně žádný dospělý strom nepřežil a tomu nejnižšímu patru se nedaří.
OTÁZKA (21.2.2011 15:21) roscht
Dobrý den, nejen já ale všichni se kterými jsem se na toto téma bavil (většinou obyvatelé Prahy a velkých měst s vyskokošloským vzděláním, kteří mají vysokou kupní sílu) netouží po dalších horách s INFRASTRUKTUROU, ale na Šumavu často jezdí právě proto, ŽE TAM ŽÁDNÁ NENÍ. A pohled na les po kůrovcové kalamitě, který se opět rodí, je pro ně zajímavější, než parkoviště a sjezdovky... To je tak těžké odololat lobby těch, kterým jde nejvíce o zisk ze dřeva a je jim jedno jak bude vypadat les za 20 let?
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:16)
Já nejezdím do lyžařských areálů ani v Alpách ani na Šumavě. Přesto potřebuju parkoviště, z něhož jdu pěšky a někdy i místo k občerstvení. A to nemluvím o rodinách s kočárkem. Zároveň vás ubezpečuji, že ať děláme co děláme, pohledů na les po kůrovcové kalamitě bude na dlouhou dobu na Šumavě dost. Nicméně jak vypadá les 20 let i 40 let po kůrovcové kalamitě se můžeme na Šumavě podívat.
OTÁZKA (21.2.2011 15:48) Benjamin
Dobrý den, mám následující otázku: Máte nějakou představu, či koncepci, jak rozvíjet park a zlepšovat péči o přírodu, nebo jste přišel jenom na rok vydláždit (přeneseně i doslova) developerům cestu do nejchráněnějších částí parku pro jejich megalomanské projekty? Omlouvám se, jestli je to hloupá otázka, ale z nedávných vyjádření pana prezidenta se zdá, že od Vás očekává spíš to druhé, a vzhledem k tomu, že jste byl jmenován ministrem za ODS, nepokládám za nemožné, že byste měl tendenci panu prezidentovi vyhovět.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:21)
Přišel jsem se pokusit o dohodu nad vizí Šumavy v době, kdy nedohoda vede k velkoplošnému rozpadu vrchního lesního patra (česky: k rozsáhlé a souvislé likvidaci lesa. Megalomanské projekty určitě podporovat nebudu a není mi známo, že by pan prezident měl takový projekt na mysli. Samozřejmě, pokud mezi megalomanské projekty nepočítáme třeba nedávno postavenou rozhlednu na Boubíně, jejíž prosazení proti orgánům ochrany přírody stálo víc peněz než její vlastní stavba.
OTÁZKA (21.2.2011 21:00) Andrea Coufalíková
Dobrý den, Mohu se zeptat jaké máte odborné vzdělání, případně jakou odbornou práxí jste ve svých dřívějších povoláních prošel pro výkon funkce do které Vás jmenoval pan ministr životního prostředí? Cítíte se dostatečně fundovaný pro rozhodování o tom jak velké má být v NP Šumava území ponechané přírodě, tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka, případně o tom jak postupovat proti kůrovci? Mohu znát jména Vašich poradců se kterými hodláte spolupracovat? Děkuji za odpověď.

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.2.2011 11:52) značkař
Dobrý den. Nedávno projednávané scénáře AKCE a KOMPROMIS v rámci územní studie Šumava obsahují i variantu "přechodu celého vojenského újezdu Boletice pod civilní správu". Nedávno se psalo v novinách, že jeden vojenský újezd bude zrušen. Budou to teda Boletice? A znamenalo by to změnu hranic CHKO Šumava?
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:24)
Nemám žádné informace o připravovaném zrušení vojenského újezdu Boletice.
OTÁZKA (21.2.2011 12:17) Petr Durman
Dobrý den, chci se Vás zeptat, zda budete respektovat výsledky dosavadního výzkumu (zejména výzkumy týkajícího se přirozené obnovy smrčiny po kalamitách a pod.) prováděného v NPŠ vědeckými pracovníky parku? Zajímá mě to zejména z toho hlediska, že jste v nedávné diskusi v ČR1 s p. Veselovským uvedl, že je Šumava dost veliká na to, abychom "těm" vědcům" vymezili určité plochy na "ty jejich výzkumy". Myslíte si, že "ty jejich výzkumy" jsou k ničemu? Děkuji za odpověď.

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (21.2.2011 12:24) Ivo Bednář
Dobrý den pane Řediteli, chci se Vás zeptat, kde chcete budovat sjezdovky na území NPŠ? V 1. zónách ano, či ne? Neměl by být Váš park přejmenován na Zábavní park Šumava? Cítím, že národní parky by měli být zřizovány pro ochranu přírody, rostlin a živočichů, které v něm žijí. Naproti tomu zábavní parky by měli být budovány pro lidi a jejich nadité peněženky, aby z nich šlo vysát co nejvíce peněz. Cítíte v tom stejný rozdíl anebo vám tyto dvě kategorie parků splývají? Předem děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:31)
Cítím rozdíl mezi divokou přírodou (v Evropě jí moc neznám) a o kulturní krajinu, která si zaslouží ochrany. Obě tyto kategorie jsou ovšem určeny lidem, zejména když v té krajině žijí tisíce lidí, kterým jsme slibovali, že se uživí cestovním ruchem.
OTÁZKA (21.2.2011 12:29) Jemelka
Vážený pane řediteli, zachováte minitendry?
ODPOVĚĎ (22.2.2011 11:32)
V této chvíli mohu jen říci, že budu intenzivně hledat cestu jak udržet a rozšířit zaměstnanost obyvatel Šumavy.
přeposlat e-mailem