31. srpna 2009 12:24, aktualizováno  17:45 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

ODS vytáhla 'skutečné lidi' a prosazuje třeba vyšší daně pro bezdětné

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 479Diskuse
Velká show. ODS představila svůj volební program. Prioritou je boj s krizí. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Velká show. ODS představila svůj volební program. Prioritou je boj s krizí. | foto: ČTK

PRAHA Občanští demokraté (ODS) uspořádali velké představení, během něhož předseda strany Mirek Topolánek představil spolu s "obyčejnými lidmi" předvolební program. Strana voličům například slibuje, že více zdaní bezdětné.

Podle plánů ODS by ti, co nemají děti, měli platit na sociálním pojištění o jedno až dvě procenta více, než ti, co děti mají. "Šlo by o výraz solidarity bezdětných s rodiči dětí, kteří budou jednou financovat průběžný důchodový systém," tvrdí strana.

Hlavní prioritou ODS, která prezentovala předvolební program na velké show, je boj s ekonomickou krizí. Občanští demokraté se vymezili vůči zadlužení země a způsobu minulého vládnutí sociální demokracie.

"Program psaný se skutečnými občany"
Předseda ODS Mirek Topolánek priority vysvětloval z pódia pražského Slovanského domu spolu se "skutečnými lidmi" v duchu podtitulu programového dokumentu "Program psaný s občany".

ODS navrhuje zrušit poplatky za ČT i rozhlas

Prioritami jsou zvyšování zaměstnanosti, nízké daňové zatížení, zdravé veřejné finance, ale i podpora rodin s dětmi, spravedlivý sociální systém, péče o seniory a důchodová reforma. ODS také klade důraz na podporu vzdělávání, dostupnější lékařskou péči, podporu podnikání, nižší byrokracii, bezpečný stát, boj s korupcí, pružnější soudnictví a v zahraniční politice úzkou transatlantickou vazbu.

Velká show. ODS představila svůj volební program. Prioritou je boj s krizí.

"Není to program ani pro politruky ani pro papaláše. Je to program pro budoucnost, pro lidi, kteří život plánují dál než jedno volební období," oznámil v úvodu prezentace programu Topolánek.

Svůj programový dokument, s jehož zveřejněním čekala až na konec prázdnin, ODS představila ve velkém stylu, v sále byli přítomni kandidáti strany z krajů, vedení ODS, novináři i členové takzvaného Modrého týmu, tedy na internetu organizovaného sdružení příznivců.

ODS seznámí voliče se svým programem i v kinech

Na sto místech po celé České republice se do říjnových předčasných voleb do Poslanecké sněmovny vystřídají propagační týmy ODS. Trojici kočujících "Městeček řešení", jejichž koncept si ODS vyzkoušela už při jarních volbách do Evropského parlamentu, doplní billboardy, výjezdy kandidátů a osobní kampaň předsedy ODS Mirka Topolánka.

Místopředseda strany Ivan Langer ale naznačil, že strana se chystá voliče oslovit také v kinosálech. "Těšte se na zajímavý předfilm," řekl novinářům někdejší ministr vnitra a šéf volebního štábu ODS. Jeho obsah prozradit odmítl. Už dnes, při prezentaci svého volebního programu, strana využila animovaných klipů výtvarníka Vladimíra Jiránka s kritikou konkurenční ČSSD. Langer ale zdůraznil, že v kinech i později v televizních spotech půjde o něco jiného.

Prezentace volebního programu se dnes ODS zhostila v "americkém stylu". "To je týmová práce. Propojujeme grafickou rovinu kampaně s obsahovou," vysvětlil Langer.

Prezentaci jednotlivých priorit provázely animované klipy výtvarníka Vladimíra Jiránka. V klipech ODS poukazuje na podle ní chybné postupy minulých sociálnědemokratických vlád.

Podle Topolánka je ústředním slovem programu termín "řešení", neboť ODS se podle něj chce odlišit od demagogů, kteří staví na strachu a nenávisti. Úspěšné zvládnutí ekonojmické krize je přitom podle předsedy ODS předpokladem dalšího postupu.

Hlavní body volebního programu ODS podle dokumentu zveřejněného na www.ods.cz

Opatření proti ekonomické krizi
- zabránit trvalému zvýšení daní
- zjednodušit daňový systém
- do čtyřech let zastavit růst státního dluhu a do roku 2017 vyrovnat veřejné rozpočty
- garance úvěrů malým a středním podnikům
- zachovat zrychlené odpisování majetku i po roce 2010
- snížit administrativní zátěž do roku 2010 o 20 procent
- zabránit zneužívání sociálních dávek

Ekonomika a podnikání
- nízké daně
- jednotné inkasní místo pro platbu daní, cla, nemocenské, důchodového a zdravotního pojištění
- udržení nízké inflace a nízkých úrokových sazeb
- v příštím volebním období jednoznačně stanovit termín přijetí eura
- zvýhodněné exportní úvěry i pro soukromé komerční banky
- stanovit splatnosti faktur státu, krajů a obcí vůči dodavatelům na 30 dní
- v době ekonomické krize postupovat obezřetně při privatizacích státních podniků

Bezpečnost, vnitro, korupce
- v zemi má být jen tolik cizinců, kolik lze integrovat (přístup by měli mít pouze ti, pro které je práce, musí znát jazyk)
- dokončit reformu policie (posílit počet policistů, nezávislé vyšetřování trestné činnosti policistů, celníků a příslušníků vězeňské služby)
- pokračovat v zavádění elektronické komunikace s veřejnou správou (e-government, například kontaktní místa CzechPOINT, datové schránky, základní registry)
- elektronické volby
- jednotná pravidla pro zadávání veřejných zakázek (mají zamezit korupčnímu jednání)

Diplomacie
- důraz na transatlantickou vazbu
- EU - hlavně důraz na jednotný evropský trh, pro rozšiřování unie, proti daňové harmonizaci, pro zachování zdravotnické a sociální politiky v gesci členských států, pro přehodnocení priorit fondů EU

Důchody
- pravidelná valorizace důchodů
- podpora připojištění a spoření na důchod včetně zapojení zaměstnavatelů
- možnost použít zlomek odvodů na důchodové pojištění na fondové důchodové spoření - organizované státem a dobrovolné
- současný státní průběžný systém nedostačuje - nutné dávat více soukromých prostředků
- částečné snížení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem a jeho převedení do důchodového pojištění
- otevřít diskusi o mezigenerační solidaritě: navýšení základní sazby důchodového pojištění placeného zaměstnancem o jedno až dvě procenta pro bezdětné

Kultura, církev, média
- využít fondů EU
- posílit postavení vlastníků památek a objektů v památkových zónách při zachování standardu ochrany
- větší propojení kultury s cestovním ruchem - pro zajištění peněz na kulturu
- podpořit mecenášství
- postupně oddělit církev od státu a narovnat majetkové vztahy
- zjednodušit systém mediálních rad - rady ČT a ČRo nahradit jednou radou veřejné služby
- privatizovat ČTK a zrušit radu ČTK
- zvážit zrušení koncesionářských poplatků

Obrana
- důraz na transatlantickou spolupráci
- pokračovat v zahraničních misích
- v případě zájmu USA pokračovat v plnění podepsaných dohod o radaru
- transformace a modernizace ozbrojených sil

Péče o seniory
- podpořit péči v domácím prostředí
- systém komunitních geriatrických sester a lékařů s prohloubeným vzděláním péče o staré
- daňový odpočet pro pečující příbuzné stejně jako u rodiče při péči o dítě
- rozvoj stacionářů a terénních a ambulantních služeb
- zvláštní pojištění pro ekonomicky aktivní lidi k zajištění peněz pro hrazení sociálních a zdravotních služeb v případě bezmocnosti a ve stáří

Rodina
- alternativní formy předškolní výchovy (miniškolky, firemní školky, vzájemná rodičovská výpomoc)
- dvourychlostní mateřská (k současné možnosti pobírat mateřskou v délce 28 týdnů a 70 procent platu by se přidala druhá možnost určená pro rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce - trvala by 18 týdnů, rodič by dostával 100 procent původního platu, ale ztratil by nárok na následné rodičovské příspěvky - dvouletý ve výši 11.400 korun, tříletý 7600, čtyřletý 3800 korun měsíčně)
- příspěvek na zajištění péče o děti (týkal by se rodičů, kteří nemohou umístit dítě ve věku do šesti let do školky a zároveň nepobírají rodičovský příspěvek - podmínkou poskytnutí bude finanční spoluúčast rodičů ve výši 40 procent ceny s tím, že stát dorovná zbývajících 60 procent s maximálním stropem 2000 korun na jedno dítě)

Sociální systém
- adresné vyplácení dávek
- rozšíření systému "náhradního příjemce" - umožňující odevzdání části sociálních dávek dlužníků na nájemném přímo vlastníkovi bytu
- nehotovostní výplata dávek (formou poukázek nebo elektronickým platebním prostředkem)
- navázání výplaty dávek na zajištění řádní školní docházky

Spravedlnost
- pokračování v reformě justice
- prosadit nový občanská zákoník
- pokračovat v práci na novém trestním řádu
- pokračovat v zavádění elektronické komunikace (e-justice)
- zvýšit zaměstnanost vězňů

Školství
- navýšit rozpočtové prostředky na vzdělání na úkor jiných oblastí
- odložení státních maturit (nepřipravené)
- studijní půjčky splatné po ukončení studia (může splatit zaměstnavatel - možnost daňového zvýhodnění)
- studijní spoření (daňově odečitatelné až do daňového bonusu sociálně znevýhodněných rodin)
- stipendijní fond pro vynikající studenty (k uhrazení studia na zahraničních vysokých školách)

Zaměstnání
- podpora zkrácené pracovní doby v podnicích s nedostatkem zakázek (část mzdy za účast na školeních a kurzech ke zvýšení kvalifikace)
- až přestane růst nezaměstnanost, zavést systém slev na sociálním pojištění na podporu vzniku nových pracovních míst (sleva 600 korun pro firmu, která nabídne smlouvu na dobu neurčitou nezaměstnanému, absolventovi, rodiči po rodičovské)
- podpora částečných úvazků (slevou na sociálním pojištění)
- podpořit zaměstnávání českých občanů na úkor agenturních pracovníků z ciziny (pokud zaměstnavatel vytvoří místo nezaměstnanému, stát na sebe převezme garanci výplaty případného odstupného - až na dva roky by platila měsíční výpovědní lhůta - příslušný úřad práce by zaplatil pracovníkovi čtyřměsíční odstupné v případě zrušení jeho místa)

Zdravotnictví
- přísnější dohled nad zdravotními pojišťovnami (zachovat systém více pojišťoven, ale neprivatizovat)
- posílení práv pacientů (přítomnost rodičů při hospitalizaci dítěte, oponentní lékařský posudek zdarma, veřejné pořadníky operací)
- připlácení za nadstandard
- snížit ceny a úhrady léčiv
- zvýšit platy sester
- o "poplatcích" se v programu přímo mluví (podporují ale současnou "citlivě nastavenou motivací pacientů z hlediska čerpání zdravotní péče")
- legislativní řešení pro převod, prodej a dědění praxí
- fakultní nemocnice přeměněny na univerzitní neziskové nemocnice
- pokračovat v koncentraci specializované péče (traumacentra, onkocentra atd.)
- úhrada vakcíny proti pneumokokovi ze zdravotního pojištění

Životní prostředí
- úspory energie a její efektivní využívání (úsporné spotřebiče)
- zateplení budov
- budování dopravní infrastruktury vyvedením silnic do obchvatů (má to snížit zátěž ovzduší)
- revidovat "nesmyslnou" politiku biopaliv na evropské úrovni
- ekologicky čisté energie: jaderná energetika a "v rozumné míře"
obnovitelné zdroje

Energetika
- urychlit přípravy dostavby jaderné elektrárny Temelín, tak aby stavba začala koncem volebního období
- v rámci EU zahrnout jadernou energetiku do kategorie bezemisních zdrojů
- co nejrychlejší výstavba plynovodu GAZELA z Německa

Doprava
- investovat ročně 25 miliard korun z fondů EU do dopravní infrastruktury
- vytvořit konkurenční prostředí na železnici
- zavést pro řidiče jednu SPZ na celý život

Lukáš Dolanský, ČTK, Lidovky.cz
  • 479Diskuse
REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.