17. listopadu 2008 18:43 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Orchestru FOK krach nehrozí

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN-Metropole Praha 14. 11.: Orchestru FOK hrozí krach

Každý rozpočet je výsledkem složitých analýz a mnoha jednání, které jeden článek nemůže postihnout. Symfonický orchestr je „drahý špás“, a proto je správné důkladně prověřit využití veřejných peněz. FOK je dlouhodobě podfinancován a jeho finanční situace neodpovídá roli reprezentativního metropolitního tělesa. Platy vysokoškolsky vzdělaných a jedinečně talentovaných hudebníků jsou hluboko pod pražským průměrem, orchestr nemůže zvát špičkové umělce. Po dva roky o tom v čele s šéfdirigentem Jiřím Koutem přesvědčujeme našeho zřizovatele. Jednání s primátorem P. Bémem i radním M. Richtrem, která vedeme, jsou cestou k nápravě situace. Prvním krokem bylo mimořádné navýšení příspěvku v letošním roce o chybějících 8,7 mil. Kč. Orchestr dosáhne konečně vyrovnaného rozpočtu. Dále nepochybujeme, že už na rok 2009 bude navýšen rozpočet o potřebných 10 milionů. Ale to nejdůležitější je systémové řešení ekonomiky provozu orchestru. Řešení, které jasně určí možnosti vlastního financování a výši příspěvku v závislosti na tom, co město od orchestru očekává. Stejně jako ostatní příspěvkové organizace města projde FOK na počátku roku personálním a finančním auditem. Nepochybuji, že ukáže oprávněnost našich požadavků a bude základem k navýšení rozpočtu v přesně alokovaných částkách. Je pravdou, že pokud by stávající situace přetrvávala, stal by se FOK nevýznamným regionálním tělesem. O tom však vůbec neuvažujeme. Sliby, které orchestr a Jiří Kout od pana primátora dostal, byly vždy splněny. Orchestru FOK krach opravdu nehrozí.
PhDr. Ilja Šmíd, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK