Neděle 1. října 2023, svátek má Igor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

RECENZE: Udržitelné záblesky. Máme hlavy zaklesnuté v paroží

Kultura

  12:00
PRAHA - Tomáš Ruller vystavuje v Městské knihovně, výstavní síni Galerie hlavního města Prahy. Jde o soustředěný výběr z jeho celoživotního díla a výrazně a rozmanitě členitý prostor autorově tvorbě svědčí.

S ironií a nadsázkou o dnešku. Z retrospektivní výstavy Tomáše Rullera v Městské knihovně. foto: GHMP

Ruller měl před časem rozsáhlou retrospektivu v brněnském Domě umění (jde o společný projekt obou institucí), avšak koncepce pražské výstavy je do značné míry odlišná. Pročistila se a myslím i dozrála, je zřetelně vidět, co je na jeho díle podstatné, co bylo jeho největším přínosem a čím ovlivnil vývoj.

Je samozřejmé, že řada prací se představuje jen v dokumentaci, jak to často u konceptuálních umělců bývá. Instalace výstavy se od brněnské také značně liší způsobem, jakým je nutné nakládat s rozdílným prostorem. Ten pražský je výrazněji a rozmanitěji členěn, což autorově tvorbě svědčí.

Umělecké dílo by mělo být slavností, říká historička umění Markéta Theinhardt

Zaujmou rané akce ze sedmdesátých let. Rullerovi šlo o to, aby na snímcích zachytil určité děje a situace (Cestou, 1974), které se odehrály v přesně volených a někdy i dlouho zvažovaných lokalitách a jejichž koncepci postupně promýšlel. Vybíral si místa, která měla zvláštní atmosféru a svou – někdy i staletou či tisíciletou – historii. V jeho tvorbě můžeme sledovat vztahy mezi člověkem vytvořenými předměty a volnou přírodou nebo i krajinou, která měla v blízké budoucnosti zásadně změnit svou tvář (mělo například dojít k jejímu zatopení).

Jedna z akcí proběhla v křížové chodbě brněnské Staré radnice. Do dlouhá staletí neměnného prostoru gotické architektury nasypal hromadu písku, která naopak představovala jen určitý stav hmoty, jehož trvání je předem omezené a jehož forma je nestálá. V akci nazvané Občas prostě zde (1982), která byla součástí skutečně legendárních Staroměstských dvorků, se zabýval zastaveným i ubíhajícím časem, kdy stav věcí mění někdy i náhodné lidské zásahy. Pozoruhodnou dokumentací myšlení své doby jsou Prášené papíry (1984–1985), kdy různé předměty (kamenné kostky, sirky, karty…) zanechávaly stopy na jejich ploše.

Landart zničený estébáky

V roce 1983 se Ruller zúčastnil známého sympozia Chmelnice v Mutějovicích, kde dostali všichni zúčastnění příležitost podle vlastních představ naložit s touto specifickou krajinou a zároveň se setkat s tvorbou řady dalších umělců.

Jejich instalace pak byly krátce po vytvoření zlikvidovány za asistence esenbáků a estébáků. O názorové blízkosti s Ivanem Kafkou, dalším významným českým konceptuálním umělcem, svědčí například akce Mezi vrstvami z roku 1986, která se konala v Černé rokli nedaleko Radotína. K jejímu autorství se pak oba „přiznali“ až ve sborníku Zakázané umění z roku 1996. Tomáš Ruller se také zúčastňoval mezinárodních výstav, z nichž připomínám Dialog L. A. / Praha (1989). Jeho akce Beze slov začala v Lidovém domě, kde se tato výstava konala a končila tím, že se Ruller zapálil a skočil do blízkého potoka.

Od počátku devadesátých let se pro něj, stejně jako pro všechny neoficiální umělce, situace od základu změnila. Jeho názor se přirozeně vyvíjel jednak s otevřením naší společnosti světu a jednak s novými technickými možnostmi. Pozoruhodná je videoinstalace nazvaná Ruční práce (1996), v níž použil klasické televizní obrazovky a vytvořil otisky rukou „manipulací s luminiscenčními vrstvami“. Jednoduchá a přitom rafinovaná je instalace Místo světla (1990), uprostřed níž je dětský pokojíček a kolem o sebe volně opřené tabule skla, tvořící křehkou, dokonale vyváženou a přitom labilní konstrukci. Další významovou rovinu tu tvoří kontrast mezi světlem a stínem, určující pomíjivou kompozici. Sugestivní je Podzemní světlo, poprvé uskutečněné v Mnichově (1991) a pak ještě opakované v jiných souvislostech například na výstavě Rozhraní v pražské Galerii NoD. Dvěma vrstvami pivních lahví oddělenými skly prozařuje světlo zářivky. Nahoře je umístěná palice, která v Mnichově jednoho z návštěvníků podnítila k tomu, aby instalaci rozbil.

Ruller se v dalších letech zamýšlí nad vztahy mezi různými typy společnosti, nad tím, jak se proměňuje životní styl, nebo naopak nad tím, které zákonitosti platí pořád dál. Na současný vývoj pohlíží někdy s ironií a nadsázkou (Incognito in cognito, Benátky, 2013, Strašák,Červený mlýn, 2009). Zvláštní smysl pro humor projevil na festivalu Castle of Imagination (Bytów, Polsko), kdy spolu s Giannim Piacentinim uspořádali fiktivní prohlídku zámku a nechali diváky po skupinkách pózovat s hlavami zaklesnutými v paroží. S jemnou poezií ztvárnil Ruller v cyklu 14 zastavení Svatý kopeček, který fotografoval z okna mikulovského zámku v různých okamžicích, a jak sám napsal, pokusil se zachytit nezachytitelné (Okno, 2006).

Tomáš Ruller: Perform-Made – Udržitelné záblesky

Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna.

Do 14. října

Autor:

Jak ušetřit při nákupu Pampers plenek? Povíme vám, jak dostat zpět část svých peněz
Jak ušetřit při nákupu Pampers plenek? Povíme vám, jak dostat zpět část svých peněz

Řekněme si to na rovinu – za plenky pro ty naše miláčky vydáme za rok z peněženky víc než dříve za kabelky. Zvlášť, když pro ně chceme ty nejlepší...