Středa 4. srpna 2021, svátek má Dominik
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Nerušte ekologické limity těžby, žádá vládu komise Akademie věd

Věda

  11:38
PRAHA - Všechny argumenty mluví nyní jednoznačně ve prospěch zachování územních ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi přinejmenším v následujících dvou desetiletích, upozorňuje Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

Krajina poničená těžbou uhlí foto: Shutterstock

Jak vyřešit hospodářskou krizi a nezaměstnanost, zlepšit konkurenceschopnost a pomoci energetice? Do hry se dostává prolomení limitů těžby. Akademická Komise pro životní prostředí v čele s Radimem Šrámem to však rozhodně nevidí jako dobré řešení.

Výzkumy ukázaly, že znečištění ovzduší, vody a půdy v Severočeské hnědouhelné pánvi spolu s narušenou sociální skladbou, vnuceným způsobem života, stresem a nedostatečnými příležitostmi k regeneraci sil vedou ke zvýšené nemocnosti, vyšší úmrtnosti, ke sníženému věku dožití a zpomalenému vývoji dětí. U nejmenších dokonce poznamenaly i jejich genetickou výbavu a ovlivňují negativně také potomky postižených obyvatel v dalších generacích.

Kontaminace půdy v celé oblasti pánve a v blízkém okolí, především v Krušných horách, způsobují i po letech obtíže s obnovou lesních porostů. Jsou příčinou opakovaných neúspěchů u pokusů o obnovu původních dřevin, rostlinných i živočišných druhů, dříve zde hojných. Zlepšování se dá očekávat až po desítkách let a jen za předpokladu, že zátěž již nebude pokračovat.

Ohrožená pata
Je prokázáno, že těžba pod úpatím Krušných hor odlehčující patu jejich svahů na delším úseku, představuje geologicko-stabilitní a bezpečnostní riziko. To ohrožuje důlní provoz, těžební mechanismy i pracovníky lomů, ekosystém bučin na těchto svazích, které tvoří zejména po rozvratu smrčin ve vyšších polohách hor důležitou a nenahraditelnou součást územního systému ekologické stability tamní krajiny.

Rovněž nutnost odvedení vod stékajících z hor mimo těžební jámy mění odtokové poměry do té míry, že hrozí místní nedostatek vody v některých oblastech podhůří.

Zachovejme si uhlí
Ve vztahu ke globálním souvislostem změn klimatu a k celosvětové snaze omezit emise oxidu uhličitého k ekonomickému profilu kraje a nezaměstnanosti je další orientace jen na těžbu uhlí jako vyčerpatelného zdroje energie či chemické suroviny nesprávná.

V dalších desetiletích přijde nutně další útlum uhelné energetiky a uhlí získá ve stále větší míře charakter cenné chemické suroviny pro inteligentnější využití než masivní pálení s nízkou účinností a vývoz elektřiny a tím i životního prostředí kraje do zahraničí. Zachování zásob uhlí za liniemi územních ekologických limitů pro další generace je nanejvýš žádoucí.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!