Čtvrtek 6. května 2021svátek má Radoslav 13 °C dešťové přeháňky Předplatné LN
Lidovky.cz > Relax > Věda

Vyzkoušejte si maturitu z chemie

Laboratoř | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Laboratoř | foto: Shutterstock

Chemie patří mezi volitelné předměty, u nichž se studenti ke státní maturitní zkoušce zatím hlásí dobrovolně. V budoucnu by ovšem jeho výsledky mohly brát v úvahu u přijímacích zkoušek některé vysoké školy. To je i důvod, proč někteří studenti nepovinnou maturitní zkoušku absolvují.

Jak se hodnotí

Test z chemie obsahuje celkem 33 úloh, za které lze získat maximálně 78 bodů. Hranice úspěšnosti je 33 procent. Studenti budou mít na test 90 minut. U všech úloh a podúloh je právě jedna správná odpověď, za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají.


Úloha 2
S využitím stavové rovnice pro ideální plyn vyberte správné tvrzení o molární hmotnosti a molárním objemu:
A) Hodnota molární hmotnosti závisí na objemu soustavy, čím větší objem soustavy, tím větší hodnota M.
B) Hodnota molárního objemu závisí na tlaku v soustavě, čím větší tlak v soustavě, tím menší hodnota Vm.
C) Hodnota molární hmotnosti závisí na teplotě soustavy, čím vyšší teplota soustavy, tím menší hodnota M.
D) Hodnota molárního objemu závisí na teplotě soustavy, čím vyšší teplota soustavy, tím menší hodnota Vm.

Úloha 4
Elektrony v atomu zaplňují určité oblasti prostoru, které označujeme jako orbitaly.

Které z následujících tvrzení o orbitalu 4p je správné?
A) Schematicky je znázorňován jako koule.
B) Je plně určen hlavním kvantovým číslem n = 4.
C) Jeden z orbitalů 4p může obsahovat nejvýše 2 elektrony.
D) Je jedním ze tří orbitalů s vedlejším kvantovým číslem 2.

Úloha 10
Které z následujících tvrzení je nesprávné?
A) Kationty cínaté se při reakci s atomy zinku redukují.
B) Atomy mědi se při reakci s kationty zinečnatými oxidují.
C) Kationty měďnaté se při reakci s atomy železa redukují.
D) Atomy hořčíku se při reakci s kationty měďnatými oxidují.

Úloha 14
VÝCHOZÍ TEXT
V průběhu pokusu jsme zjišťovali, zda se rozpouští jod, dusičnan měďnatý, chroman draselný a chlorid uhličitý ve vodě. V jedné zkumavce vznikl žlutý roztok (14.1*****), ve druhé modrý roztok (14.2*****), ve třetí od vody oddělená vrstva kapaliny (14.3*****) a ve čtvrté pevná tmavá látka (14.4*****) zůstala na dně zkumavky naplněné vodou. (Cermat)

Napište vzorce látek ve zkumavkách (14.1*****–14.4*****):
14.1 žlutý roztok _____
14.2 modrý roztok _____
14.3 kapalina _____
14.4 tmavá látka _____

Úloha 16
Jaké je látkové množství hořčíku a síranových iontů v jedné lahvi minerálky o objemu 1,5 l?
A) 0,011 mol a 0,0002 mol
B) 0,0013 mol a 0,026 mol
C) 0,011 mol a 0,02 mol
D) 0,013 mol a 0,26 mol

Úloha 18
VÝCHOZÍ TEXT
Mezi velké celosvětové problémy patří i koroze železa. Jedna z metod k ochraně železa před korozí je založena na použití tzv. obětované anody, což je kov na povrchu železného předmětu, který má menší elektrodový potenciál než železo. (Cermat)

Vyberte kov, který lze užít jako "obětovanou anodu", protože se oxiduje snadněji než samotné železo:
A) cín
B) nikl
C) měď
D) zinek

Úloha 20
Při kvalitativní analýze chemických látek se určuje orientačně hodnota pH roztoku pomocí indikátorového papírku.

Který z následujících vodných roztoků poskytne zásaditou reakci?
A) chlorid sodný
B) síran měďnatý
C) chlorid amonný
D) uhličitan sodný

Úloha 21
VÝCHOZÍ TEXT
Jako ochrana proti molům se do skříní a prádelníků vkládají naftalínové kuličky, které se vyrábí z naftalenu. K posouzení máte čtyři tvrzení o vlastnostech naftalenu:
I. Získává se z černouhelného dehtu.
II. Je to modrá krystalická látka.
III. Jde o kondenzovaný aromatický uhlovodík.
IV. Molekula se skládá z 3 benzenových jader spojených kovalentní vazbou. (Cermat)

Ve které z následujících možností jsou obě tvrzení pravdivá?
A) II. a III.
B) III. a IV.
C) I. a IV.
D) I. a III.

Úloha 27
VÝCHOZÍ TEXT
Aminy lze formálně odvodit od amoniaku postupnou náhradou atomů vodíku alkyly či aryly. Jednou z vlastností aminů je bazicita. Vodné roztoky aminů obsahují ionty OH-. Příčinou bazicity alkylaminů je kladný indukční efekt a solvatace alkylamoniových kationtů.
(Cermat)

V jakém pořadí roste bazicita alkylaminů?
A) terciární < primární < sekundární
B) primární < sekundární < terciární
C) sekundární < terciární < primární
D) sekundární < primární < terciární

Řešení

2 B – 2 body
4 C – 2 body
10 B – 2 body
14 maximálně 4 body
14.1 – K2CrO4
4 podúlohy 4 body
14.2 – Cu(NO3)2
3 podúlohy 3 body
14.3 – CCl4
2 podúlohy 2 body
14.4 – I2
1 podúloha 1 bod
0 podúloh 0 bodů
16 A – 2 body
18 D – 2 body
20 D – 2 body
21 D – 2 body
27 A – 2 body


Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát denně, vysvětluje profesor Anděl

Michal Anděl vedoucí Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3.... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Nadváhu má v Česku až 44 procent mužů a 31 procent žen. A obezitu dalších 20 procent mužů a 18 procent žen. Statisíce z...

První romské dítě, které skončilo v babyboxu. Romové zuří, matka ho chce zpět

ilustrační snímek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Je to příběh 217. dítěte, které babyboxy zachránily a prvního romského dítěte, které se v babyboxu ocitlo. Matka...

Fiala politiku dělat neumí a důsledky jsou tragické, hodnotí Klaus dnešní ODS

Václav Klaus | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Za deset dní oslaví ODS třicáté výročí svého vzniku. MF DNES požádala jejího zakladatele Václava Klause, aby...

Norské Rybičky pro chytré hlavičky: Zapojte se do 2měsíčního testu doplňku stravy pro děti
Norské Rybičky pro chytré hlavičky: Zapojte se do 2měsíčního testu doplňku stravy pro děti

Zdravé tuky nebo-li Omega-3 jsou klíčové pro správný vývoj a funkci nervové soustavy. Většina lidí jich ale ve svém jídelníčku nepřijímá dostatek....