Úterý 18. ledna 2022, svátek má Vladislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Vyzkoušejte si maturitu z dějepisu

Věda

  14:11
Přípravy na státní maturitu vrcholí. Nyní CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání) zveřejnil zkušební testy z nepovinných maturitních předmětů. Celkem jich bylo osm (občanský a společenskovědní základ - v základní a ve vyšší úrovni obtížnosti, dějepis, dějiny umění, zeměpis, fyzika, chemie, biologie). Dnes přetiskujeme vybrané úlohy z dějepisného testu.
Student (ilustrační foto)

Student (ilustrační foto) foto: Shutterstock

Obsahuje celkem 47 úloh, za které lze získat maximálně 100 bodů. Hranice úspěšnosti je 33 procent. Studenti budou mít na test 90 minut. U všech úloh a podúloh je právě jedna správná odpověď, za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají.

Další cvičné testy najdete na serveru www.novamaturita.cz


Úloha 1
VÝCHOZÍ TEXT

V Moskvě se uskutečnila československosovětská jednání, kterých se zúčastnili z československé strany: prezident Československé socialistické republiky soudruh Ludvík Svoboda, první tajemník ÚV KSČ soudruh Alexander Dubček, předseda Národního shromáždění, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Josef Smrkovský, předseda vlády, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Oldřich Černík, člen předsednictva ÚV KSČ a první tajemník ÚV KSS soudruh Vasil Biľak. (www.moderni-dejiny.cz)

Ve kterém roce došlo k události popsané ve výchozím textu?
A) 1964
B) 1966
C) 1968
D) 1970


Úloha 8
Napište jméno posledního panovníka západořímské říše, který byl roku 476 oficiálně sesazen germánským vojevůdcem Odoakerem:

Úloha 15
VÝCHOZÍ TEXT

Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nám o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoli jiných jednáních řečené univerzity podle vzoru zřízení, kterému se těší národ francouzský na univerzitě pařížské a jehož uctívají ostatní národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na věčné časy klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

Kdy byl vydán dokument odcitovaný ve výchozím textu?
A) 1404
B) 1409
C) 1414
D) 1419

Úloha 16
K následujícím osobnostem z dějin arabské kultury (16.1-16.3) přiřaďte oblast jejich činnosti (A-D), ve které spočívá jejich nejvýznamnější historický přínos:
16.1 al-Chorezmí
16.2 Ibrahim ibn Jakub
16.3 Ibn Síná (lat. Avicenna)

A) lékařství a filozofie (zprostředkování odkazu Aristotela)
B) astronomie a matematika (trigonometrické tabulky)
C) botanika, zemědělství a hospodářské stavitelství
D) cesty po Dálném východě a první známý popis Prahy

Úloha 18
Rozhodněte o každé z následujících osobností, zda se zúčastnila v roce 1945 tzv. Jaltské konference, u každé zvolte (ANO), či (NE):

18.1 J. V. Stalin
18.2 H. S. Truman
18.3 F. D. Roosevelt
18.4 N. Chamberlain

Kdo je autorem obrazu Athénská škola?

Úloha 22
Autorem obrazu Athénská škola (viz nahoře) je:

A) Filippo Lippi
B) Rafael Santi
C) Sandro Botticelli
D) Leonardo da Vinci

Úloha 23
Která z následujících osobností vyvrátila ve 30. letech 16. století říši Inků?
A) Hernán Cortés
B) Francisco Pizarro
C) Amerigo Vespucci
D) Pánfilo de Narváez

Úloha 25
Které z následujících období se vyznačovalo zesvětštěním a návratem k antice a individuu?
A) gotika
B) baroko
C) renesance
D) klasicismus

Úloha 28
Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE):
28.1 Papež je biskupem Říma
28.2 Papež je hlavou všech křesťanů
28.3 Za prvního papeže je považován apoštol Pavel
28.4 Konkláve je shromáždění kardinálů volící papeže

Úloha 41
Kterému datu nejvíce odpovídá móda dámy s chrtem zobrazená na obrázku (viz dole)?
A) 1875
B) 1900
C) 1925
D) 1950

Datujte módu. Jedna z otázek maturitního testu z dějepisu

Úloha 42
Oscar Niemeyer výrazně ovlivnil architektonickou podobu jednoho z měst. Kterého?
A) Brasilia
B) Sao Paulo
C) Buenos Aires
D) Rio de Janeiro

Úloha 43
Přiřaďte k jednotlivým univerzitám (43.1-43.3) rok jejich založení (A-E):
43.1 Univerzita Karlova
43.2 Boloňská univerzita
43.3 Vídeňská univerzita

A) 1088
B) 1167
C) 1209
D) 1348
E) 1365

Řešení podle CERMATu

1 C - 2 body
8 Romulus Augustus - 2 body
15 B - 2 body

16 maximálně 2 body
16.1 B 3 podúlohy 2 body
16.2 D 2 podúlohy 1 body
16.3 A 1 podúloha 0 body
0 podúloh 0 body

18 maximálně 3 body
18.1 ANO 4 podúlohy 3 body
18.2 NE 3 podúlohy 2 body
18.3 ANO 2 podúloha 1 body
18.4 NE 1 podúloh 0 body
0 podúloh 0 body

22 B - 2 body
23 B - 2 body
25 C - 2 body

28 maximálně 3 body
28.1 ANO 4 podúlohy 3 body
28.2 ANO 3 podúlohy 2 body
28.3 NE 2 podúloha 1 body
28.4 ANO 1 podúloh 0 body
0 podúloh 0 body

41 A - 2 body
42 A - 2 body
43 maximálně 2 body
43.1 D 3 podúlohy 2 body
43.2 A 2 podúlohy 1 body
43.3 E 1 podúloha 0 body
0 podúloh 0 body


Autor:

Velký test samotestů na covid: lépe fungují výtěrové, některé neodhalí nic

Premium Ještě před dvěma lety znamenaly dvě čárky na testu, že se budou chystat křtiny, delta byly americké aerolinky, gama...

Nečekaný příbuzenský vztah. Vévodkyně Kate a Meghan pojí krev Přemyslovců

Premium Učebnice mluví jasně. Přemyslovci vymřeli po meči v roce 1306, kdy byl mladičký král Václav III. zákeřně zavražděn...

Češi investují do kryptoměn ve velkém. Stát řeší, jak je přinutit přiznat zisky

Premium Ještě nedávno byly virtuální měny jako bitcoin investicí především pro lidi, kteří chtěli experimentovat a nebáli se...