Středa 29. listopadu 2023, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Zeptali jsme se vědců: Proč voda pramení častěji na horách než v nížinách?

Věda

  6:53
Prameny jsou místem přirozeného vývěru podzemní vody na zemský povrch. Jejich výskyt je ovlivněn zejména hydrogeologickými poměry. Na otázku odpověděl RNDr. Zdeněk Kliment, CSc., z katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Proč voda pramení častěji na horách než v nížinách? foto: Petr Jan Juračka, Přírodovědecká fakulta UK

Ty vypovídají o uložení propustných a nepropustných vrstev hornin i o vlastnostech horninového prostředí, které charakterizují infiltrační procesy a pohyb podzemní vody.

Prameny nacházíme jak v horských, tak v nížinných (rovinatých a pánevních) oblastech. V horách je jejich výskyt umocněn několika faktory. Jsou to vyšší členitost a sklonitost reliéfu, pestřejší geologické poměry, mělčí horizonty půdního a zvětralinového pokryvu pro oběh podzemní vody a také fakt, že voda může po vývěru odtékat ve směru gravitace po povrchu do níže položených částí.

Hory jsou pramennou oblastí vodních toků. Horské regiony se vyznačují vyššími srážkovými úhrny a menším výparem. Zároveň nejsou tolik ovlivněny činností člověka – na rozdíl od intenzivněji hospodářsky využívaných nížin, kde řada přirozených pramenů a pramenišť zanikla.

Podle způsobu vývěru vody rozlišujeme prameny sestupné a výstupné. K sestupným pramenům náleží údolní a svahové prameny – například suťové prameny, kdy voda na dolním konci suťoviště volně vytéká na povrch, nebo prameny vrstevné, kdy voda stéká pod zemí po nepropustné vrstvě a na povrch proniká v místě terénního zářezu.

Výstupné prameny, kde voda vyvěrá v důsledku tlaku přitékající vody, jsou často vázány na rozhraní odlišných horninových komplexů a na zlomy, které narušují sled vrstev. Zvláštním případem jsou prameny přelivné, kde se voda hromadí v podzemní zásobě a přes její okraj přetéká na povrch.

Podle tlaku na hladině podzemní vody rozeznáváme hladinu volnou (tlak je roven tlaku atmosférickému) a hladinu napjatou, například u artéských vod.

Zeptejte se vědců

Neumíte si vysvětlit některé zákony přírody? Zajímá vás proč je obloha modrá, nebo proč si sova nemůže ukroutit krk? Zeptejte se vědců prostřednictvím rubriky serveru Lidovky.cz.

Otázky posílejte na e-mail internet@lidovky.cz a do předmětu napište: otázka pro vědce a nebo položte otázku přes Twitter s hashtagem # otazkaprovedce.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!