20. února 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Panenský klub

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 20.února 1908 

Panenský klub 150 panen utvořil se v Paříži za předsednictví mademoseille Curtisové. Účelem nového klubu panenského není snad odpor k mužům a vdavkám, nýbrž poznati důkladně povahu muže, za kterého se ta neb ona členka vdává, lépe řečeno z vůle a rozkazu svých rodičů má provdati. Jak je známo vdávají se a provdávány jsou francouzské dívky v letech velice mladistvých a proto – aby měly čas poznati vyhlédnutého neb určeného muže – musí se všechny členky klubu zavázati, že nevstoupí do stavu manželského dříve, jak tři léta po slavnostním uvedení do společnosti. – Vyskytne-li se ženich, tak bude slib člena tohoto panenského klubu iluzorní. A pak, snad by nebylo jednotlivým členkám příliš po chuti, kdyby jejich kolegyně chtěly potají zkoumat povahu jejich nápadníků.