19. listopadu 2007 20:57 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Pohled z jiného úhlu

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 14. 11.: Škola opřed soudem

K článku Martina Zvěřiny ve středečních LN, v nichž komentuje Rozsudek Velkého senátu Evropského soudu o žalobě 18 romských žáků a jejich diskriminaci, nemám vážnějších výhrad. Snad jen doplnění, které je jistě jen pohledem z jiného úhlu.
Především pan redaktor Zvěřina se dopouští , zdá se, že nepodstatné chyby tím, že doporučuje zrušit zvláštní školy, což pokládá za nejjednodušší a nejsnadnější řešení. Už se totiž stalo:
novým školským zákonem z roku 2005 byly zvláštní školy zrušeny a nahrazeny školami se specielním programem výuky, což jsou už dále jen základní školy. Dalo by se vážně pochybovat o tom, zdali je to opatření dostatečné nebo jen formální. Zásadní problém s tímto spojený zůstává stále: tímto opatřením je dále posilována segregace českého školství, kterou určitě posilovaly a postupem doby zesilovaly právě zvláštní školy. A segregace není nic jiného než diskriminace. Proč? Protože vytváří školy (třídy) s horší perspektivou dětí do života, spolu s mnoha dalšími doprovodnými negativními jevy, o nichž se nyní nemohu zmiňovat. To, jak jistě uznáte, vytváří nerovné postavení dětí, které pokračuje do dospělosti.
Není to jen systémová závada českého školství, hrají v tom negativní roli i romští rodiče, to je fakt. Ale stát je ten, kdo vytváří podmínky k odstraňování nerovností. Rodiny se jen přirozeně podvolují tlaku, jemuž jsou vystavovány.
Karel Holomek, Brno, Společenství Romů
Najdete na Lidovky.cz