4. října 2007 18:46 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Pouhá demografie nestačí

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 2. 10.: Kdy u nás začne platit šaría?

Pan advokát Vlk popisuje reálný problém, ale pro úplnost je třeba dodat, že vedle státního práva se u nás v různé míře uplatňuje kanonické právo římskokatolické církve, odchylná právní ustanovení nekatolických církví, pravidla zavedená uvnitř sekt až po pravidla a morálku indiánských kmenů a vyznavačů východních a starogermánských kultů – samozřejmě včetně  různých variant šarii. Nepomůže nám samotná podpora populačního růstu, protože předávání vzorců chování a hodnot cestou rodinné výchovy přestává fungovat a lidé se ve vzrůstající míře rozhodují nezávisle na přání rodičů i vlivu školní výchovy. Více lidí bude také znamenat více křesťanů, příslušníků sekt, českých konvertitů k islámu, ale především daleko více lidí úzce odborně vzdělaných, pohlcených svou prací a duchovně zcela negramotných.  Stát by se podle mého názoru neměl vydávat cestou kontroly a regulace soukromí občanů, ale nekompromisně postihovat kriminální jednání a uplatňovat svou právní suverenitu nestranně ke všem: k ateistům, křesťanům i muslimům.
Miloš Hübner, Trnávka
Najdete na Lidovky.cz