Sobota 30. září 2023, svátek má Jeroným, Ráchel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Nevábný odpad se mění v užitečný kompost

Nevábný odpad se mění v užitečný kompost foto: JRK Česká republika s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V  Teplicích našli recept, jak využít odpady z kuchyní.

Ošklivé, zapáchající a jen těžko zpracovatelné. Takové jsou často pro lidi kuchyňské odpady. V Teplicích ale toto vnímání mění. Odpady z kuchyní se tam totiž proměňují v  kvalitní kompost a nejsou domácnostem na obtíž. Již druhým rokem patří Teplice k tuzemským průkopníkům trendu jejich třídění.

V současnosti probíhá za pomoci komplexního partnera projektu – společnosti JRK – rozšíření pilotního projektu třídění kuchyňských odpadů v Teplicích o dalších téměř tisíc bytů. Do projektu tak už je zapojeno přes dva tisíce domácností. Díky akci, která nemá v České republice obdoby, se již nyní vybralo přes 37 tun odpadu a se zapojením dalších domácností bude toto číslo strmě stoupat. Projekt za dobu svého fungování ukázal, jak lze kuchyňský odpad znovu využít a zároveň snížit množství odpadu vyváženého na skládku.

Není to složité 

A jak to vlastně v Teplicích funguje? Občané v domácnostech zapojených do projektu třídí zbytky z kuchyně jako slupky z ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čaj a kávovou sedlinu, pečivo a těstoviny, menší kosti nebo zbytky z vařeného jídla. K tomu jim slouží speciální sety na třídění kuchyňského odpadu. Samotný odpad pak putuje na kompostárnu, kde se za několik týdnů přetvoří na kvalitní kompost. Tím, že odpad putuje do kompostárny, tak neleží na skládce a neuvolňuje metan do ovzduší. Kromě snižování množství skládkovaného odpadu je tak další výhodou třídění kuchyňských odpadů i snižování uhlíkové stopy.  

Již třetí etapa

Nyní probíhá v Teplicích třetí fáze projektu, ve které občané dostali téměř tisícovku setů na třídění kuchyňského odpadu. Novinkou je i zavedení polopodzemních kontejnerů, jejichž využití zvýší efektivitu nakládání s těmito odpady. Přinesou totiž podstatně větší objem než běžné nádoby na odpady. Na rozšíření projektu se společně s městem finančně podílí i Ústecký kraj, který na projekt poskytuje peníze z dotačního programu pro zlepšování odpadového hospodářství měst a obcí Ústeckého kraje. Při realizaci projektu je Teplicím komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Více na www.meneodpadu.cz. 

Nevábný odpad se mění v užitečný kompost

Vyhazování, které prospívá přírodě

Podstatnou roli při zavádění průkopnického projektu sehrál první náměstek primátora Teplic a senátor Hynek Hanza. Jeho pohled na roli domácností v třídění, vývoj projektu, výsledky a další aspekty shrnuje následující rozhovor.  

Jak se projekt sběru kuchyňského odpadu v Teplicích osvědčil?  

Od počátku projektu se vytřídilo již 37 tun kuchyňského odpadu. Ten by jinak skončil v nádobách na směsný komunální odpad a poté na skládce. Tím, že jsme ale občanům umožnili kuchyňský odpad třídit, je místo toho zpracován na kompostárně. To je velký přínos i s ohledem na skutečnost, že nás legislativa tlačí ke snižování sládkovaného odpadu. Zároveň se občané města více zamýšlejí nad tím, co kam vyhodí a co s odpadem následně bude. Dobrý pocit z toho, že to, co vyhodím, vlastně vracím do přírody, je stále větší motivací pro nejednoho občana města. Pořád je však prostor na zlepšení.

Pro úspěch projektu je důležitá i informační kampaň, kdy zástupci realizátora projektu – společnosti JRK, občanům vysvětlují, co jim přinese třídění kuchyňského odpadu. Jakou má v Teplicích odezvu? 

Ve zvolených objektech obchází tým odborníků vybrané domácnosti. Lidem je vše podrobně vysvětleno a dostanou třídicí set. Zároveň jim odborníci odpovědí na případné dotazy. To je přístup, který občany skutečně ke sběru kuchyňského odpadu motivuje. Většina domácností se proto do projektu zapojí hned od počátku. Někteří si po počátečním váhání či nedůvěře k nově zaváděné službě odmítnou sety převzít, ale pak si je vyzvednou u delegátů objektů. Ti s námi na projektu spolupracují a patří jim za to velký dík. Na druhé straně jsou zde stále i domácnosti, které navzdory dobrým zkušenostem sousedů odpad třídit nechtějí. Těch ale není mnoho.  

Jak se Teplicím osvědčila spolupráce s realizátorem projektu – společností JRK?

Spolupracujeme se společností JRK už třetím rokem a společně se neustále snažíme projekt zdokonalovat a třídění lidem co nejvíce usnadnit. Spolupráci hodnotím jako přínosnou a realizace projektu, zejména zajištění distribuce do jednotlivých objektů, je pro nás stěžejní.

A jaké mají Teplice plány s ohledem na odpadové hospodářství do budoucna?  

Občany chceme i nadále motivovat, rozšiřovat možnosti třídění a zkracovat donáškovou vzdálenost k separačním nádobám na jednotlivé komodity tak, aby obyvatelé měli výborné podmínky k třídění. Ve směsném komunálním odpadu pak bude končit opravdu jen to, co vytřídit nelze. Rádi bychom zachovali bezplatný svoz a likvidaci odpadu, která má v Teplicích dlouholetou tradici. Důležitou podmínkou a zároveň motivací pro udržitelnost takové výhody je odpovědné chování občanů. To znamená, že budou usilovat o vyšší úroveň třídění a minimalizovat tak množství směsného komunálního odpadu. 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!