Čtvrtek 1. června 2023, svátek má Laura
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Ekologie spotřebitele stále zajímá

Loic Tassel foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Za poslední rok a čtvrt od vypuknutí pandemie proběhla obrovská a rychlá změna v nákupních zvycích spotřebitelů – začali například více prát a mýt nádobí, naopak prodeje holicích strojků nebo šamponů klesly.

Loic Tassel, prezident společnosti Procter & Gamble pro Evropu, shrnuje změny, které na trhu v poslední době proběhly.

Jak pandemie změnila pohled na udržitelnost? Jak platná jsou dnes prohlášení o rovnováze zisku a udržitelnosti? Stala se ekologie druhotnou ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví?

Podle mého názoru nemusí podnik volit mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. To je také přístup společnosti P&G. Jako společnost chceme být silou dobra a silou růstu. Nepotřebujeme kompromis mezi solidním, udržitelným, spolehlivým a výnosným obchodním růstem a dobrými kroky pro životní prostředí a planetu. Rozvoj a růst podnikání by měl být sladěn s péčí o životní prostředí. Během doby pandemie se přístup a priority změnily a jen těžko bychom si toho mohli nevšimnout. Spotřebitelé dočasně přesunuli ohnisko očekávání na vše, co souvisí se zdravím a hygienou doma. Neustále provádíme spotřebitelské průzkumy, abychom porozuměli jejich potřebám, a vidíme, že v poslední době se tato témata dostávají do popředí. Zajímavé ale je, že hned za nimi je zájem o planetu. Ekologie tedy nebyla odsunuta do pozadí, právě naopak. Jsem si jistý, že jakmile pandemie odejde, bude ekologie opět v centru pozornosti.

Jaké jsou dnes konkrétní plány a závazky P&G týkající se udržitelného rozvoje? Vezmeme-li v úvahu všechny zmatky způsobené koronavirem.

Navzdory pandemii se v naší politice udržitelnosti nic nezměnilo. Ani procesy se nezpomalily. Pro účely tohoto rozhovoru bych rozdělil naše cíle do tří stěžejních oblastí: snížení emisí CO2, snížení, opětovné použití a recyklace plastů a projekty ve střední Evropě. Pokud jde o snížení emisí CO2 celého našeho koncernu, snížíme je do roku 2030 o 50 % oproti emisím produkovaným v roce 2020. V Evropě se snažíme dosáhnout tohoto cíle rychleji, byl bych rád, kdyby Evropa byla před našimi globálními závazky. Děláme velmi dobrý pokrok a víme, jak máme postupovat – jak snížit spotřebu energie nebo jak přesunout větší část naší přepravy do vlakové dopravy. Budeme ale také muset vymyslet další nástroje a hledat nějaké nové technologie. Veškerá energie, kterou používáme v našich závodech v Evropě, již nyní pochází z obnovitelných zdrojů. A protože chceme dosáhnout pokroku, navazujeme partnerství s dodavateli energie v rámci dlouhodobých smluv, které jim umožňují investovat do své činnosti. Opravdu hodně se toho událo za posledních 12 měsíců, tedy v pandemii, která jen potvrzuje, že virus tento pokrok nezpomalil.

Loic Tassel

A co plast? Během Světového ekonomického fóra WEF v Davosu Procter & Gamble zdůraznil, že plast je skvělý materiál, ale problém spočívá v tom, že je ho hodně a není dostatečně recyklován.

Přesně tak. Také v této oblasti jsme přijali velmi jasně definované závazky a nikterak z nich neslevujeme. Do roku 2030 budou všechny naše obaly buď recyklovatelné anebo znovu použitelné. Za tímto závazkem si rozhodně stojíme. K úplnému uzavření celého plastového cyklu však stále ještě potřebujeme tu správnou technologii, na jejímž vývoji v současnosti pracujeme. Spolupracujeme také s městy, vládami a maloobchodníky na zvýšení kapacity pro sběr použitého plastu. Plast není sám o sobě špatný materiál, poskytuje například vysokou úroveň hygieny i bezpečnosti. Špatné je ho místo recyklace vhazovat do řek nebo nechávat pohozený v lese. Řešením je shromáždit veškerý použitý a vyprodukovaný plast a znovu jej využít. A to nejen v naší společnosti, ale v rámci celé ekonomiky. Oběh plastů se stává ústředním bodem naší ekologické činnosti – podílíme se na skutečném multisektorálním průmyslovém trendu.

Zdá se, že přinejmenším v Evropě bylo rozhodnuto o tom, jak se problém vyřeší. Měl by to být nový standard, měřítko pro všechny účastníky ekonomického života? Měly by společnosti iniciovat taková řešení samy, nebo počkat na legislativní nátlak?

Zelená dohoda pro Evropu si vymůže všechny tyto změny prostřednictvím nových předpisů týkajících se emisí uhlíku, recyklace plastů a mnoha dalších. Evropská unie chce, aby byl postpandemický reset zelenější a investuje do něj miliardy eur. Chceme však začít ještě před tím, než to od nás bude legislativně očekáváno. Nechceme čekat na právní předpisy; máme stanovené své závazky a pracujeme na jejich dosažení. Rok 2030 se může zdát daleko, ale v našem odvětví to uteče velmi rychle.

Navíc je ekologický přístup stále více vyžadován spotřebiteli a myslím si, že je to právě jejich tlak, který tyto změny do značné míry spouští. Věřím, že dobrého obchodního zisku lze dosáhnout tím, že uděláte správnou a dobrou věc. V Evropě obsluhujeme miliony spotřebitelů, každou sekundu prodáme 400 produktů. Pokud chceme, aby se tito spotřebitelé za nás postavili, nemůžeme si dovolit luxus čekání na právní předpisy, ale musíme být v popředí změny, abychom potěšili a uspokojili naše spotřebitele v tom, co je pro ně opravdu důležité. A právě teď jsou požadovány kvalitní produkty za dostupné ceny, které mají zdravotní i hygienické benefity a jejichž výroba byla co nejudržitelnější. Tlak pochází ze strany spotřebitelů a legislativa ho následuje. Pokud však změnu děláte pro potěšení spotřebitelů, děláte to dobrovolně. Když chceme i nadále prodat miliony produktů milionům spotřebitelů, nemůžeme být zaostalí, ale musíme být v popředí.

Loic Tassel

Co se za poslední rok změnilo ve způsobu, jakým podnikáte, a co se změnilo ze strany spotřebitele?

Došlo k obrovským změnám. Co je každému jasné a pravděpodobně platí téměř pro všechny podniky, je exponenciální využívání práce na dálku. Samozřejmě jsme rychle přešli na hybridní model a kdo nemusí přijít do závodu nebo kanceláře, pracuje z domova. Myslím, že tento posun je již nevratný a hybridní pracovní modely zůstanou v podnikání i po pandemii. Podle mého názoru bude mít náš nový normál to nejlepší z obou světů - více práce z kanceláře než dnes, ale také větší flexibilita, což každému z nás poskytne trochu více svobody v organizování. A digitalizace pomůže také.

Další věc, která se hodně změnila, jsou zvyky spotřebitelů ohledně toho, kde nakupovat. Když se uzavřely velké obchody, přesunul se obchod z nákupních center do místních obchodů a samozřejmě i na internet. Místní obchody vzrostly přibližně o 10 %. Není to obrovská změna a navíc je smysluplná, takže jsme museli reorganizovat některé naše marketingové, obchodní a doručovací operace, abychom dodali více produktů v menším množství na více míst.

Další změnou, která se stala, je samozřejmě elektronický obchod. Online prodej jednoduše explodoval; nemůžeme to nazvat jinak. Zaznamenali jsme 60% až 70% růst. Je to jako 7 až 9leté zrychlení, ke kterému dojde za pouhý jeden rok. Takový je rozsah obrovských změn, které přinesla pandemie. Rozmach online nakupování je patrný v každé evropské zemi, Českou republiku nevyjímaje. Důležitá je skutečnost, že existuje mnoho nových spotřebitelů včetně těch starších, kteří objevili a ocenili pohodlí online nakupování, takže věřím, že se situace po pandemii příliš nezmění. Naším posláním je sledovat spotřebitele a zajistit jim snadný přístup k velkému portfoliu produktů P&G, a to kdekoli chtějí nakupovat.

A jak se změnily spotřebitelské návyky, pokud jde o výrobky? Zjevně prožíváte zlatou éru a čas sklizně. Očekáváte pokles prodejů, jakmile pandemie skončí?

Není zcela pravda, že u nás rostou tržby v každé oblasti. Samozřejmě prodáváme více některých produktů, jako jsou prací, čisticí prostředky nebo prostředky na mytí nádobí. Obecně vidíme nárůst produktů, které pomáhají udržovat domy čisté a hygienické. Prodáváme také více vitamínů, protože lidé se více starají o svůj imunitní systém. Existují však také produkty, které prodáváme méně než před pandemií. Zajímavostí je například pokles prodeje holicích strojků nebo šamponů. Mnoho mužů, kteří pracují z domova, se holí méně, než když chodí každý den do kanceláře. Nebo provozují méně sportovních aktivit, takže používají šampony o to méně. Mým prvním očekáváním po pandemii je vyvážení těchto potřeb. Naším posláním bude tedy vynést kategorie, které během pandemie utrpěly, do své dřívější slávy. A nemusí to být snadné, protože očekáváme, že se stane něco, čemu říkáme „spotřebitelská odplata“. Otázka zní: Kde se projeví? Může se jednat o bary, restaurace, cestování nebo zábavní průmysl. Věci, o které byli lidé připraveni a na které se těší. Musíme zajistit, že se to projeví také v našich kategoriích. Pokud to zvládneme dobře, naše podnikání zůstane na dobré úrovni jako dnes. A máme v plánu i nadále těšit naše spotřebitele. V současnosti například chystáme mnoho inovací v oblasti krásy.